Nefrologiya 10

901) AA- amiloidoza nə aid deyil?
 A) Bexterev xəstəliyi
 B) Böyrəklərin şişi
 C) Limfoqranulematoz
 D) Miyelom xəstəliyi
 E) Dəmrov xəstəliyində artrit


Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г


Ardı →

Nefrologiya 5

401) Pielonefritin əmələ gəlməsinin risk faktorları hansılardır?
 A) Hamiləlik
 B) Şəkərli diabet
 C) Sidik yollarının və böyrəklərin anomaliyaları
 D) Bütün sadalananlar
 E) Reflyukslar


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Ümumi immunologiya 10

451) Allergik rinitin inkişafının əsasında hansı immunoloji mexanizm dayanır?

A) Tez tipli allergik reaksiya( I tip)
B) Allergik rinitin mexanizmi immun deyildir
C) İmmunoloji allergik reaksiya ( III tip)
D) II tip allergik reaksiya
E) Ləng tipli allergik reaksiya (IV tip)

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.533
Ardı →