Marketinqdə rəqiblərin analizi

Sektorda yerini möhkəmləndirmək və uğur qazanmaq istəyən biznes sahibləri, rəqiblərinin müəyyənləşdirilməsinə, onların nə etdiyinə, fərqli nələr edə biləcəklərinə və rəqiblərindən necə bir addım öndə olacaqlarına nəzər yetirirlər. Rəqiblərin analizi, imkanları müəyyən etməyə və müəyyən biznes fəaliyyətlərinə aid olan təhlükələri nəzərə almağa imkan verir.

Davamı →

Satış qıfının marketinqdə faydaları

Rəqəmsal marketinqdə əsasən  “sales funnel”,  “purchase funnel”,  “sales pipeline”  kimi ifadə olunan “Satış qıfı” termininə tez-tez rast gəlinir. Bir çoxlarının bu termin haqqında  demək olar ki, məlumatı olduqca azdır. Bu məqaləmizdə sizlərə satış qıfının marketinq üçün  faydaları haqqında məlumat verəcəyik.
Satış qıfı nədir?
Davamı →

Marketinqin satışdan fərqi

Cəmiyyətimizdəki insanların bir çoxu marketinqi yanlış qavrayır. Marketinqi çox vaxt satış ilə qarışdırırlar. Onlar gördükləri işlərin marketinq və ya satış olduğunu aydınlaşdıra bilmirlər. Bu da nəticədə onların gördükləri işlərdə uğursuz olmaqlarına gətirib çıxarır. Hətta şirkətlər belə hesab edirlər ki, marketinq məhsulun satışının dəstəklənməsi üçün mövcuddur. Əslində isə hər şey əksinədir. Yəni, məhsul marketinqin dəstəklənməsi üçün mövcuddur. Bu iki termin bir-birindən çox fərqli anlayışlardır.

Davamı →

6.1 Marketinq resursları strukturunun başa düşülməsi

İstənilən təşkilat öz sərəncamında olan resursların uzun siyahısını tərtib edə bilər, lakin buna baxmayaraq, onlar arasından rəqabət üstünlüklərinin yaradılması və ideal halda isə araşdırıla bilən gələcəkdə saxlanıla bilinən faydalılarının seçilməsi vacibdir. Burada strateji idarəetmə sferasında hazır­lanmış nəzəriyyələr yararlı ola bilər. Strateji idarəetmənin nəzəriy­yə­çiləri sübut etmişlər ki, dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinə ancaq rəqiblər tərəfindən imitasiyaya uğramayan və ya digərlərinin təkrar etməsi müm­kün olmayan xüsusi resurslardan istifadə etməklə nail olmaq olar (Mahoney and Pandian, 1992). Üstünlük əldə etməyə imkan verən resurs­lar aşağıdakı bir sıra əsas xüsusiyyətlərə malikdir. Birincisi, onlar rəqib­lərə nisbətən müştərilərə daha yüksək dəyər təqdim etməyə imkan verir (Barney, 1991, 1997; Slater 1997). İkincisi, bu resursların rəqiblər tərə­findən eynilə təkrar edilməsindən qorunmalıdır (Dierickx and Cool, 1989; Reed and DeFillippi, 1990; Hall, 1992, 1993). Üçüncüsü, təşkilat  bu resursların dəyərliliyini əvvəlcədən müəyyən edə bilər (Kay, 1993; Collis and Montgomery, 1995).


Ardı →