Nafilə namazın faydası

Allah-Təala bizə 5 namaz qılmağı əmr edir. Bu namazları qılmaq Allah-Təalanın əmrini yerinə yetirməkdir.

Allaha yaxınlaşmaq istəyən, mərtəbəsini yüksəltmək istəyən bəndə bu namazlardan əlavə namaz da qılar və bu əlavə namazlarla Allaha yaxın olmaq istədiyini isbat etmiş olar. Nafilə namazlar bu qədər önəmlidir. 5 namazı qılmasan, axirətdə bunun hesabını verərsən, qılsan, borcdan çıxarsan. Nafilə namaz qılsan, “Allahım, bu qulun Sənin rizanı istəyir, hər cür günahdan, xətadan, Sənə qarşı çıxmaqdan Sənə sığınıram” deyirmiş kimi Allaha yönələrsən. Nafilə namaz Haqqın qapısından asılmaq, əl çəkməmək, “Allahım, məni də rəhmət dairənə daxil eylə!”- deyə yalvarmaqdır. Sən ədəbinə uyğun Allaha yönəlsən, Allah səni eşitməz, duanı qəbul etməzmi? — Əlbəttə eşidər, əlbəttə qəbul edər.

Görün bir nə buyurur, bizi Yaradan, Yaşadan, Mərhəməti Sonsuz olan Rəbbimiz: “Qulum mənə yaxınlaşmaq üçün nafilə namaz qılar, dua edər, o qədər ibadət edər, o qədər çırpınar ki, mən onu sevərəm. Mən bir qulumu sevdimmi, onun görən gözü, danışan dili, tutan əli, yeriyan ayağı olaram. O Mənə doğru bir addım atsa, mən ona doğru on addım ataram, o mənə doğru yeriyərək gəlsə, mən ona doğru yüyürərək gedərəm.”
Ardı →

Zilhiccə ayının 1-ci günü nə edək?

           Birinci gün: Çox mübarək bir gündür. Bu gün üçün bir neçə xüsusi əməl qeyd olunmuşdur.
1. Oruc tutmaq. Belə ki, bu gün oruc tutmaq 80 ay oruc tutmağın savabına bərabərdir.
2. Həzrət Fatimənin (s) namazını qılmaq. Şeyx buyurmuşdur: Rəvayət olunub, bu namaz 4 rəkətdir. Əmirəlmöminin namazı kimi iki salamı var. Hər rəkətdə bir «Fatihə» surəsi və 50 dəfə "İxlas" surəsi oxunulur. Namazdan sonra Həzrət Zəhranın təsbihatı (34 dəfə «Allahu əkbər», 33 dəfə "Əlhəmdulillah", 33 dəfə «Subhanəllah») deyilir, daha sonra bu dua oxunulur:
«Subhanə zil-izziş-şamixil-muniyfi, subhanə zil-cəlalil-bazixil-əziymi, subhanə zil-mulkil-faxiril-qədiymi, subhanə mən yəra əsərən-nəmləti fis-safa, subhanə mən yəra vəq`ət-tayri fil-həva`i, subhanə mən huvə həkəza və la həkəza ğəyruhu.
Ardı →

Zilhiccə ayının ilk ongünlüyü nə edək?

   
 Zilhiccə ayı çox şərif aylardan hesab olunur. Bu ay yetişdikdə, peyğəmbərimizin nümunəvi səhabələri, tabeinlər, ibadət etməkdə daha çox səy göstərərdilər. Bu ayın birinci ongünlüyü Qurani-məciddə «məlum günlər» kimi qeyd edilmişdir. Allah Rəsulundan rəvayət olunmuşdur ki, bu on günlükdə edilən ibadət və yaxşı işlər Allahın yanında daha sevilən və daha bəyəniləndir. Bu ongünlüyün xüsusi əməlləri vardır: 
1. Oruc tutmaq. Belə ki, bu ongünlükdə oruc tutmaq bütün ömür boyu oruc tutmağa bərabərdir.
2. Həmin bu on gün ərzində məğrib və işa namazı arasında iki rəkət namaz qılmaq. Hər bir rəkətdə «Fatihə» surəsindən sonra "İxlas" surəsi, daha sonra aşağıdakı ayə oxunulur:
«Və və`ədna Musa səlasiynə ləylətən və ətməmnahə bi`əşrin. Fətəmmə miyqatu rəbbihi ərbəiynə ləylətən və qalə Musa liəxiyhi Harunə-xlufni fi qaumi və əslih və la təttəbi` səbiyləl-mufsidin.»
Tərcüməsi: Musa ilə otuz gecə (oruc tutub dua edəcəyi, bunun müqabilində ona Tövratı nazil edəcəyimiz və özü ilə danışacağımız) barədə vədələşdik, sonra ona daha bir on gün də əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin (ibadət üçün) təyin etdiyi müddət tam qırx gecə (gün) oldu. Musa qardaşı Haruna dedi: “Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, (camaatı) islah etməyə çalış və (yer üzündə) fitnə-fəsad törədənlərin yolu ilə getmə!” ("Əraf", 142)
Bu namazı qılan şəxs hacıların əldə etdiyi savaba şərik olar. 
Ardı →

Namazın ümumi hökmləri

NAMAZIN ÜMUMI HÖKMLƏRI

Namaz və habelə islam şəriətinin bütün göstərişləri şəriət baxımından həddi-büluğa çatmış bütün oğlan və qızlara vacibdir.

Oğlanların həddi-büluğa çatma şərtləri aşağıdakı üç əlamətdən biridir:

1.Hicri-qəməri tarixi ilə on beş yaşına çatmaq;

2.Ihtilam (yuxuda olarkən ondan sperma xaric olması);

3.Hətta on beş yaşından qabaq olsa belə, cinsiyyət üzvlərinin ətrafında qalın tüklərin bitməsi.

Qızların həddi-büluğa çatması isə Hicri-qəməri tarixi ilə doqquz yaşına çatmaqdan ibarətdir.

Ardı →

Namaz haqqında 40 incəlik

1-Namaz behiştə gedənlərin tacıdır.
2-Namaz qeyb aləminə açılmış bir pəncərədir.
3-Namaz yerdən göy aləminə pərvaz etməkdir.
4-Namaz insanın Allahın rəhmət süfrəsində oturmasına səbəb olur.
5-Namaz dini abadlaşdırır.
6-Namaz xoşbəxtlik iksiridir.
7-Namaz insanı xilqətlə eyni ahəngdə edir.
8-Namaz yerlə göy arasında bir körpüdür.
9-Namaz Allahla dostluğu davam etdirməkdir.
Ardı →

Namaz haqqında hekayə

Qiyamət qopmuşdu.Qeyri-adi bir izdiham var idi.Hər yer insanlarla dolu idi.Kimisi çaşqın-çaşqın ətrafına baxır,kimisi sağa-sola qaçır,kimiləri yerdə diz çökərək başını əllərinin arasında gizləyirdilər.
Sanki,ürəyi yerindən çıxacaqdı.Soyuq tər basmışdı.Dünyada ikən qiyamət,sorgu-sual və tərəzi haqqında çox şey eşitmişdi.Ancaq məhşər meydanındakı ürpərti,qorxunun bu qədər dəhşət verəcəyini heç vaxt düşünməmişdi.Hər kəs öz növbəsini gözləyir və növbəsi çatınca hesaba çəkilmək üçün çağrılırdı.Növbə ona gəlib çatmışdı.Onun adını çəkmişdilər.Təşviş içində sağa-sola baxır.Dodaqları titrəyə-titrəyə:
-Məni çağırdınız? — deyir.
İzdiham birdən aralanır,qarşısında bir yol açılır.İki nəfər qollarına girir.Bunlar məşhər meydanının xidmətçiləri idi.İzdihamın arasından çaşqın baxışlarla keçir.Meydanın mərkəzinə gəlirlər.Xidmətçilər yanından uzaqlaşırlar.Başı önünə əyilir...Bütün həyatı gözlərinin önündən gəlib-keçir.Öz-özünə:
Ardı →

Namazın faydası

Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım! (Əz-Zariyat surəsi, 56)
İbadət Quranda bildirildiyi kimi, yaradılışımızın səbəbidir. Zahiri görünüş baxımından mahiyyəti məlum olmayan namazda Allahı zikretmə sirrinin müxtəlif dərəcələri əks olunur və namaz təqlidi namazdan həqiqi namaza, oradan da merac namazına qədər müxtəlif səviyyə fərqlərinə malik olur.
İlk olaraq namazın əsas şərti olan dəstəmazın insan orqanizminə müsbət təsirləri barədə bəzi maraqlı məqamlara nəzər salaq.
Dəstəmaz və ya qüsl vasitəsilə:
1. Orqanizmdə toplanan elektronlar kənarlaşdırılır və onun verdiyi gərginlik yox edilir.
2. Ümumi qan dövranında olan qüsurlar aradan qaldırılır və “qocalma” prosesi yavaşıyır.
3. Orqanizmin mühafizə sisteminin əsasını təşkil edən limfa dövranı ən yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərir.
Ardı →

Son anda gələn yardım.

    Qiyamət qopmuşdu. Qeyri-adi bir izdiham vardı. Hər yer insanlarla dolu idi.  Kimisi çaşqın-çaşqın ətrafına baxır, kimisi sağa-sola qaçır, kimiləri yerdə diz çökərək başını əllərinin arasında gizləyirdi.              Sanki ürəyi yerindən çıxacaqdı. Soyuq tər basmışdı. Dünyada ikən qiyamət, sorğu-sual, tərəzi haqqında çox şey eşitmişdi. Ancaq məşhər meydanındakı ürpərti, qorxu və gözləməyin bu qədər dəhşət verəcəyini heç vaxt düşünməmişdi. Hər kəs öz növbəsini gözləyir və növbəsi çatınca hesaba çəkilmək üçün çağırılırdı. Növbə ona gəlib çatmışdı. Onun adını çəkmişdilər. Təşviş içində sağa-sola baxır. Dodaqları titrəyə-titrəyə:          -Məni çağırdınız? -deyir.
 
Ardı →

Ən alicənab təşəkkür

Bir borcum var idi. Elə bir borc ki, heçnə ilə əvəz edilməz. Canımı, hətta nəfəs aldığımçun da Ona minnətdar idim. Ən pisi isə bu idi ki, bu borcu ödəməyim mümkünsüzdü. Bəs nə edim? Hər şeyim əvəzində bir quru təşəkkür?.. Yox, bu insanlığa yaraşmaz! Düşündüm… Bu düşüncəm çox uzun çəkmədi ki, cavabı tapdım. Borcu ödəməm mümkünsüzsə, heç olmasa təşəkkürü elə demək lazımdır ki, bu həm qəlbən, həm gözəl, həm də mədəni, alicənab olsun. Belə bir təşəkkürü O özü bizə öyrətmiş və bizdən tələb etmişdir. Bunu anladığım vaxt tez ayağa qalxdım. Daha düşünməyə, gözləməyə vaxt yox idi. Onsuzda illərdir gecikmişdim. Halbuki,


Ardı →

Namaz qılarkən fikir yayınıqlığı

Namazda huşu içində olmaq — həmin namazı səmimi, ixlas içində qılmaq deməkdir. Huşuda olmaq hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha itaət mənasına gəlir. Biz insanların namazda yaşayacağı ruh halıda elə budur. Namazı huşu içində qılmaq bir çox ayə və hədislərdə buyulur. 5 vaxt qıldığımız namazı gündəlik həyatımızda vərdiş halına gətirməməliyik. Tam əksinə, Allah üçün yerinə yetirdiyimiz bu ibadət bizə hər dəfə yeni həyəcan və şövq verməlidir. Quranda möminlərin namazlarını huşu içində qıldıqları bildirilir:
Ardı →