Təqvalı kölə

Bir bəy hamama getmək istədi. Köləsinə:
-Sunqur, oyan, başını yastıqdan qaldır,-deyə səsləndi.
-Tası, dəsmalı hazırla, hamama gedək.
Sunqur dərhal tası, dəsmalı aldı, bəylə birgə yola düşdü.
Yolda bir məscid var idi. Sunqurun qulağına azan səsi gəldi.
Ardı →

Həbsxanada qılınan namaz

Xorasan hakimi Abdullah ibn Tahir çox ədalətli adam idi. Adamları bir çox oğrunu tutmuşdu. Yolda quldurlardan biri qaçdı. O vaxt da heratlı bir dəmirçi Nişapura gəlmişdi. Dəmirçini gecə evə gedərkən yolda səhvən tutdular və digər oğrulara qatıb birlikdə Xorasan hakiminin yanına apardılar. Xorasan hakimi də hamısının zindana atılmasını əmr etdi.
Heç bir günahı olmayan dəmirçi həbsxanada dəstəmazalıb namaz qıldı. Əllərini qaldırıb: " Ey Rəbbim, günahsız olduğumu ancaq  Sən bilirsən. Məni bu zindandan ancaq Sən xilas edə bilərsən," -deyə dua etdi.
Ardı →

Namaz haqqında

Bu, ən gözəl ibadət növünə əməl etməyən insana bir müraciətdir. Bəli, dostum, sən yanılmırsan, mən sənə müraciət edirəm. Şəxsən sən, ən gözəl ibadət növünü tərk edirsən, o ibadət ki, bizə Allah tərəfindən fərz(vacib, yerinə yetirilməsi mütləq olan)buyurulub. Məhz sən ağılsızlıq edib ibadəti tərk etmisən, namaz qılmaq istəmirsən.


Biz, spirtli içki qəbul edən müsəlman gördükdə deyirik: «Müsəlman qardaş, spirtli içki içmə!» Biz yarıçılpaq müsəlman qadın gör dükdə deyirik: «Müsəlman bacı, bu cür geyinmək iman gətirmiş bir qadına yaraşmaz!» Ey ibadət etməyən, namaz qılmayan insan! Səni gördükdə səni özümüzə necə yaxınlaşdıraq, səni necə sevək, sənə necə müraciət edək?


Ardı →

Bir daha namazını qəza edəcəksənmi?

Bu gün müsəlmanların nəinki həyat tərzlərində, hətta əxlaqlarında belə xətalara yol vermələrinin başlıca səbəbi namazlarının lazımı şəkildə olmamağıdır. Çünki “Namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir” 
( əl-Ənkəbut surəsi, 45)
Namazın İslamda çox mühüm yeri olduğunu sübut edən dəlillər kifayət qədərdir.Lakin bu yazımda məqsədim namazın İslam dinində olan mövqeyindən bəhs etmək deyil. Sadəcə namaz qılıb, lakin ona səhlənkarlıqla yanaşanlara bu məqalənin kiçik bir nəsihət olacağı və onları düşünməyə vadar edəcəyi bir ümid ilə.Bismilləh:
Ardı →

Gəlin namazlarımızı qılaq

Görəsən hər kəsin getdiyi bu dünyada namazdan vacib olanı nədir? Vaxtın yoxdur? İmkan tapa bilmirsən? Halbuki bunların həyatları təhlükədə idi və namaz üçün çox gözəl bəhanələri də var idi.
Bəs Bədr döyüşü haqqında nə deyək?
Müsəlmanlar düşmənlərdən 10 qat az idilər. Döyüşün qızğın vaxtı Zöhür namazı gəlmişdir. Halbuki, onlar namazlarını qılmayada bilərdilər. Çünki cihadda idilər. Amma onlar iki dəstəyə ayrılmışdılar. Birinci dəstə ikinci dəstə namazlarını qılıb qurtarana qədər döyüşmüşlər, sonra ikinci dəstə qabağa keçərək birinci dəstə peyğəmbərin (s.a.s) imamlığı altında namaz qılmışdılar. Sizcə onların vaxtı var idimi?
Ardı →

Camaat namazının savabı

Peyğəmbər (sas) buyurub: Cəbrəil (ə) gəlib ərz elədi:Ey Muhamməd Allah sənə salam göndərir və sənə iki hədiyyə gondərib ki onları heç bir peyğəmbəri üçün göndərməmişdir. Dedim o iki hədiyyə nədir? Ərz elədi birincisi 3 rəkət gecə namazıdır ki bir rəkəti vitr iki rəkəti isə şəf namazıdır. İkinci hədiyyə isə gündəlik namazları camaatla birgə qılmaqdır. Cəbrəildən (ə) soruşdum ki gündəlik namazları camaatla birgə qılmağın mənim ümmətim üçün nə qədər savabı var dedi:Ya Muhəmməd əgər iki nəfər camaat namazına durarsa onların hər birinin qıldığı namazın hər rəkəti üçün təklikdə qılınan 150 namazın savabı verilər.

Əgər 3 nəfər camaat namazaına durarsa hər rəkətə verilən savab 600 namazla bərabərlik edər.
Əgər 4 nəfər namaza durarsa 2200 namazın savabı verilər.
Əgər 5 nəfər olarsa 2400 savab.
6 nəfər olarsa 4800 savab.
7 nəfər olarsa 9600 savab.
8 nəfər olarsa 19200 savab.
9 nəfər olarsa 36400 savab.
10 nəfər olarsa 72800 savab.
Amma 10 nəfərdən çox olarsa, əgər asimanlar kağız, dəryalar mürəkkəb, ağaclar qələm olarsa və insanlar və cinnlər mələklərlə birgə istəsələr onun savabını yazalar bir rəkətinin savabını belə yaza bilməzlər.

Mənbə:  Bəharul-Ənvar cild 85 səh: 15.

Davamı →

Namaz

Adəm (ə) bəri,hər dində bir vaxt namaz vardı.Hamısının qıldığı bir araya gələrək,Məhəmməd (s.a.v.) inananlara fərz edildi.Namaz qılmaq, imanın şərti deyildir.Fəqəd,namazın fərz olduğuna inanmaq ,imanın şərtidir.


Namaz,dinin dirəyidir.Namazını dəvamlı,doğru və tam olaraq qılan kimsə,dinini qurmuş,İslam Binasını ayaqda durdurmuş olur.Namazı qılmayan,dinini və İslam binasını yixmış olur.Əfəndimiz (s.a.v.) buyurdu ki, (Dinimizin başı namazdır).Başsız insan olmadığı kimi,namazsız da, din olmaz.


Namaz,İslam dinində imandan sonra ilk fərz edilən əmrdir.Allah (c.c),qullarının yalnız ona ibadət etmələri üçün namazı fərz etdi.Müqəddəs kitabımızda yüzdən çox ayətdə (Namaz qılın!) buyrulmağdadır.Hədis-i şərifdə, «Allah (c.c), hərgün beş vaxt qılmağı fərz etdi.Qiymət verərək və şərtlərinə uyaraq,hərgün beş vaxt namaz qılanı Cənnət ilə mükafatlandıracağına  söz verdi.»


Ardı →

Namazın Kodları

Bütün ibadətlərin tacı olan namaz simvollar mənzuməsidir. Namazın simvolları haqqında nə qədər danışsaq da deyiləcək söz bitməz. Lakin biz burada namazın rukunları, onların simvollaşdırdığı həqiqətlər haqqında bir neçə söz demək istəyirik:
1.Başlanğıc təkbiri: Allahu Əkbərkəlməsində ifadə olunan təkbir, Allahı hər cür nisbətdən təmizlənmiş olaraq böyük, ən böyük, yeganə böyük kimi anlamaq və bilməkdir. İnsan təkbir gətirərkən dünyasını əllərinin tərsi ilə arxaya itələyər. Önündə sadəcə Rəbbinə uzanan bir yol qalar. O yol sıratı müstəqimdir.

Ardı →

Bir uşağın Namaz qılma əhvalatı

Türkan xanım dindar bir ailədə böyümüşdü. Anası hər fürsətdə ona və qardaşlarına namaz qılmalarını söyləyər, hətta əsəbləşərək onlara xəbərdarlıq edərdi. Türkan xanım namazın qılınması lazım olduğuna inanır, amma yenə də qılmazdı, çünki qılmaq nəfsinə çətin gəlirdi. Bəzən başlayır, sonra tərk edərdi.
Evləndi və uşaqları oldu. Anası hər gəldiyində eyni şəkildə namaz qılmaları üçün xəbərdarlıq etməyi davam etdirir, o da təkidlə qılmamağa davam edirdi


Ardı →

Namaz haqqında ibrətamiz hekayə

Qiyamət qopmuşdu.Qeyri-adi bir izdiham var idi.Hər yer insanlarla dolu idi.Kimisi çaşqın-çaşqın ətrafına baxır,kimisi sağa-sola qaçır,kimiləri yerdə diz çökərək başını əllərinin arasında gizləyirdilər.
Sanki,ürəyi yerindən çıxacaqdı.Soyuq tər basmışdı.Dünyada ikən qiyamət,sorgu-sual və tərəzi haqqında çox şey eşitmişdi.Ancaq məhşər meydanındakı ürpərti,qorxunun bu qədər dəhşət verəcəyini heç vaxt düşünməmişdi.Hər kəs öz növbəsini gözləyir və növbəsi çatınca hesaba çəkilmək üçün çağrılırdı.Növbə ona gəlib çatmışdı.Onun adını çəkmişdilər.Təşviş içində sağa-sola baxır.Dodaqları titrəyə-titrəyə:
-Məni çağırdınız? — deyir.


Ardı →