Müstəhəbb namazlar (nafilə)

Məsələ 772: Müstəhəbb namazlar çoxdur və onlara «nafilə» deyilir. Müstəhəbb namazlardan gecə-gündüz nafilələri qılmaq daha çox tövsiyə olunmuşdur. Onlar cümə günündən başqa otuz dörd rükətdir ki, səkkiz rükəti zöhrün nafiləsi, səkkiz rükəti əsrin nafiləsi, dörd rükəti şamın nafiləsi və iki rükəti xiftənin nafiləsi, on bir rükət gecə nafiləsi və iki rükət sübhün nafiləsidir. Xiftən namazının iki rükəti vacib ehtiyata əsasən oturduğu yerdə qıldığına görə bir rükət hesab olunur. Amma cümə günündə zöhr və əsr nafiləsinin on altı rükətinə dörd rükət də artırılır. Daha yaxşı odur ki, bu iyirmi rükəti zəvaldan qabaq yerinə yetirsin.
Məsələ 773: Gecə nafiləsinin on bir rükətindən səkkiz rükətini gecə nafiləsi niyyəti ilə və iki rükətini şəf namazı niyyəti ilə, bir rükəti «Vitr» niyyəti ilə qılınmalıdır. Gecə nafiləsinin kamil göstərişi dua kitablarında deyilmişdir.
Davamı →

Tərtiblə qılınması lazım olan namazlar

Məsələ 763: İnsan gərək əsr namazını, zöhr namazından sonra və xiftən namazını şam namazından sonra qılsın. Əgər bilərəkdən əsr namazını zöhrdən qabaq və yaxud xiftən namazını, şam namazından qabaq qılsa, namazı batildir.
Məsələ 764: Əgər zöhr namazı niyyəti ilə namaza başlayar və namaz əsnasında zöhr namazını qıldığını anlayarsa, niyyətini əsr namazına çevirə bilməz. Belə ki, namazını pozub, əsr namazını qılmalıdır. Şam və xiftən namazlarında da hökm eynidir.


Ardı →

Namaz nədir?

Namaz dinin elə əhəmiyyətli əməllərindəndir ki, əgər Allah dərgahında qəbul olsa, şəxsin başqa əməlləri də qəbul olar. Əgər qəbul olmasa, insanın başqa əməlləri də qəbul olunmaz. Belə ki, əgər insan gecə-gündüz ərzində beş dəfə axar çayda çimərsə, onun bədənində çirk qalmaz; o beş vaxtda olan namaz da şəxsi günahlarından pak edir. Daha yaxşıdır ki, insan namazı vaxtında qılsın. Namazı yüngül və əhəmiyyətsiz sayan şəxs, namaz qılmayan şəxs kimidir. Peyğəmbər (s.ə.v.) buyurub:


Ardı →

Namaz günahları yuyur!

1).Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur:
İslam beş əsas üzərində qurulmuşdur, şəhadət kəliməsini demək, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruc tutmaq və həcc ziyarəti etmək.

2). Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur:
“ Siz böyük günahlardan çəkindikcə, beş namaz arası və cümədən cüməyə olan vaxt günahlarınız üçün kəffarədir.

Ardı →

Namaz qılmağın gözəlliyi

Əs-Səlamu Aleykum. Namaz qılmaq Allahın əmridir. Allah təala bizə buyurur ki,«Mən insanları və cinləri yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım». İbadət etmək bizim özümüz üçün lazımdır. Bizim özümüzə xeyirdir. Əlbəttə bizim ibadətlərimizin yalnız özümüzə faydası var. Bu ibadətlərdən də biri namaz qılmaq ibadətidir. Namaz qılmaq insana rahatlıq gətirir. Namaz qılanda iman artır. Bunu heç bir sözlə təsvir etmək olmaz. Allahın Rəsulu (ona və aləsnə salam olsun) namaz haqqında saysız-hesabsız kəlamlar zikr etmişdir.
Ardı →