Pendir

Pendir bildiyimiz kimi süd məhsuludur.Onun tərkibində olan calcii sümüklərin möhkəmlənmsinə kömək edir.Bundan əlavə pendirin tərkinibdə yüksək zülal payı (25 %), yağ (60%-ə qədər) və mineral maddələr (3,5 %-ə qədər) vardır. Pendirin tərkibində olan zülallar insan orqanizimində südə nisbətən daha yaxşı həzm olunurlar. Pendirdə olan ekstraktlar dəmirin həzminə və yaxşı iştahın yaranmasına şərait yaradır. Onun təşkilediciləri orqanizm tərəfindən tam həzm olunur.

Ardı →