Satışların psixologiyası, hisslərin və qiymətlərin satışlara təsiri.

Şimali Amerikada pərakəndə satış zəncirləri Target, Macy’s və J.C. Penney, bütün keçmiş illərdə müştəriləri cəlb etmək və satışları stimullaşdırmaq üçün müxtəlif strategiyaları sınayırdı. Rəqabət isə əsasən qiymət fərqində olurdu, çünki müştərilər müxtəlif satınalma məhsulları üçün müxtəlif endirimlər və gəlirli təkliflər axtarırdılar.
Sadəcə aşağı qiymət təklif edin və müştərilər özləri gələcək. Lakin bu hər zaman belə deyil.
Davamı →

Təlimdə nəzarət və qiymətləndirmə

Nəzarət təlim prosesinin mühüm ünsürlərindən biridir. Nəzarət yoxlama və qiymətləndirmə ilə birlikdə təlimin son pilləsini təşkil edir. Nəzarət dedikdə, əldə olunan nəticəni qarşıya qoyulmuş məqsədlə tutuşdurmaq başa düşülür. Müəllim həm təlim prosesinin gedişinə, həm də nəticəsinə (şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinə) nəzarəti həyata keçirir.


Pedaqoji nəzarətin bir neçə funksiyası vardır: yoxlama funksiyası (mənimsəmə səviyyəsini üzə çıxarmaq), diaqnostik funksiya (çətinlikləri, onların səbəblərini müəyyən etmək), proqnostik funksiya (təlimi, mənimsəməni təkmilləşdirmək yollarını müəyyən etmək), tərbiyə funksiyası (məsuliyyət, özünə inam hissi formalaşdırmaq, müəllim və şagirdləri fəallaşdırmaq).


Ardı →