Balıqlar bürcü

Baharın gəlişi Günəşin BALIQLAR bürcünə daxil olması ilə əlamətdardır. BALIQLAR bürcü hələ Qədim Şərqdə məlum idi. Əfsanələrdən birində deyilirdi ki, gözəllik ilahəsi Afrodita və onun oğlu Erot öldürülməmək üçün çaya atılmış və dönüb balıq olmuşlar.
Qədim yunan astronomları göydə iki xəyali balıq görürdülər. Bunlar şimalda Erot, cənubda Afrodita idi.
Yaxın Şərq məbədlərində lap qədim vaxtlardan BALIQLAR üçün hovuzlar düzəldirdilər. Babillilər isə balıqda yalnız qüvvət və müdriklik deyil, həm də adamlara şəfa vermək qabiliyyəti görürdülər. Balıq fiqurlarından şəfaverici sehrlərdə istifadə olunurdu.


Ardı →

Oğlaq bürcü

Göy qübbəsində təqribən 400 kvadrat dərəcəlik sahəni tutur. Tərkibinə adi gözlə görünən 50 ulduz daxildir. İti ucu ilə planetin Cənub qütbünə istiqamətləndirilmiş üçbucaq şəkilli deltaplanı xatırladır. Üçbucağın sağ bucağı qoşa alfa ulduzudur. Bu ulduz Giyedi və ya Algedi adlanır. (Ərəbcə «əl-Cədi» sözündəndir, «alın» deməkdir). Ondan cənubda Dabix («keçi başı») beta ulduzu yerləşir. Qədim ərəblər bu ulduzlara «Səd-əl-Cabiq» («qəssabın sevinci») devirdilər. Solda görünən zəif ulduzu bəziləri süfrəyə qoyulmuş quzuya bənzədirdilər. Üçbucağın sol bucağındakı ulduz Deneb Algiyedi («keçi quyruğu») betta ulduzudur. Zodiakın bütün işarələri öz mənşəyini müxtəlif xalqların miflərindən götürmüşdür. Ulduzlardan bəhs edən miflər əsasında müxtəlif rəmzlərlə işarə olunan səma cisimlərinin hərəkət mənzərəsi yaradılmışdır. Qədim zamanlarda qış Günəşduruşu nöqtəsi Oğlaq bürcündə idi.


Ardı →

Oxatan bürcü

Misir astroloqları OXATAN bürcündə ikibaşlı (bir başı insan, o biri başı şir), qanadlı, ox-kamanlı kentavr görürdülər. Şumer-akkad mifologiyasının rəvayətlərində OXATAN səadət və firavanlıq gətirən bürc sayılır. Kentavrların ən məşhuru Xiron idi. Başqalarından fərqli olaraq o, müdrik, adil və xeyirxah idi. Xiron incəsənət, musiqi, ov və təbabət bilicisidir. Digər yunan mifinə əsasən OXATAN işarəsi kentavr Krotosa məxsus idi. O, insana xas olan bütün qüsurları və hədsiz vəhşiliyi ilə fərqlənirdi.
Davamı →