Endi Uorhol sənəti

Əsl adı Andrew Warhola olub əsasən Andy Warhol adı ilə tanınan bu amerikan dahisi XX əsrin ən maraqlı insanlarından biridir.Əslən slovakiyadan olan mühacirlərin evində Pitsburqda doğulan Endi uşaqlıqdan insanlara çox qaynayıb-qarışmazdı. Hamı onu sakit, qapalı,öpz aləmində olan bir adam kimi tanıyırdı. Bir müddət o reklam işində və rəsmlə məşğul olur.Amma onu populyarlaşdıran Campbell konserv bankalarının şəkli olur:
Ardı →