Reklam və reklamdan maksimum fayda qazanmağın yolları

Reklam nədir?
Əsrlər boyu mühüm semantik dəyişikliklərə məruz qalan, latın  sözü olan “reclama” və “reclamare” sözlərindən yaranmış reklam – marketinq kommunikasiyalarında məlumatın yayılmasıdır. O əsasən müxtəlif yollarla reklam verenlərin məhsulları, xidmətləri, ideyaları haqqında, ümumilikdə ödənişli olan, şəxsi xarakter daşımayan bir məlumat ötürülməsidir.
Davamı →

Reklamın növləri

Bir çox insanlara “reklamın növü” nə deməkdir sualı ilə müraciət etsəniz, onların hamısı bunun reklamın çatdırılma üsulu olduğunu söyləyəcəklər (məs. televiziya reklamı, radio reklamı və s.). Lakin marketinqdə reklamın növü göndərilən məlumatın ilikin “fokusuna” aid edilir və aşağıdakı kateqoriyalardan birinə uyğun olur:

Məhsul-oriyentasiyalı reklam
Reklama çəkilən xərclərin əksər hissəsi biz toplam halda şirkətin məhsulları adlandırdığımız malların, xidmət və ya ideyanın satışına dəstək vermək istiqamətinə yönəldilir. Əksər hallarda məhsul reklamının məqsədi hər hansı bir məhsulun hədəf auditoriyanın gözündə yüksəldilməsindən ibarətdir. Marketinq mütəxəssisləri bu işin öhdəsindən sadəcə məhsul barədə məlumat verən zəif yanaşmadan tutmuş reklam olunan məhsulu digər rəqib şirkətlərin məhsulları ilə bilavasitə müqayisə edərək (müqayisəli reklamçılıq) müştəriləri məhsulun keyfiyyətinə inandıraraq onlara zorla sırımaq (inandırıcı reklamçılıq) məqsədilə mübaliğəli çıxışlara qədər bir neçə yolla gələ bilərlər. 
Davamı →

Reklamlar-Beyin Yuyumu

Reklamlar-Beynimiz daim hücum altındadır.
«Beyninizə edilən hücumların böyük qismi artıq inkişaf edən texnologiya sayəsində şüuraltı edilməkdədir. Satıcılar müxtəlif şüuraltı texnikaları istifadə etmək üzrə training keçirlər. Müxtəlif açar sözləri istifadə edirlər və satış işlərini həyata keçirirlər.
Hər gün bəziləri tərəfindən beyninizə girilib istiqamətləndirməyə çalışıldığınızı desəm və bunun gündə ən aşağı əlli dəfə edildiyini iddia etsəm nə deyərdiniz. Bu günki mövzumuz Reklam haqqındadır. Reklam nədir? Reklam müəyyən böyük karteller tərəfindən çıxarılan,  həqiqətdə ehtiyacınız olmadığı, böyük qismi keyfiyyətsiz məhsulları, çox bahalı qiymətlərlə və sizi banklara borclandıraraq satın almağa razı salınmanız üçün beyniniz üzərində tətbiq olunan psixoloji əməliyyat materiallarının toplusudur. Reklamlar yalanın elmiləşdirilmiş halıdır. Reklamlardakı saxta dünyalarda səma hər vaxt mavi, bütün kişilər yaraşıqlı, bütün qadınlar cazibədar və hər kəs sizi əsəbiləşdirəcək qədər xoşbəxtdir. Televiziya kanallarındakı serial, əyləncə və idman proqramlaşdırarının arasına reklamlar qoyulmur, tam tərsinə bu proqramlar əslində reklamların arasına qoyulur. Bütün medianın nəşr etdiyi ana proqram reklamlardır və televiziyaların qurulma məqsədi də budur.


Ardı →

Reklam nədir?

Reklam latın sözü olub adamları hər hansı bir məhsulu almağına, xidmətdən istifadə etməyinə və ya hər hansı bir siyasi namizədi və ya onun ideyasını dəstəkləməsinə təsir etməkdə istifadə olunan məlumatlandırma vasitəsidir.

Yaxşı reklam necə olmalıdır?:
1. Maraqlı
2. Təəccübləndirici
3. Xüsusi
4. İnandırıcı və satışa artıra biləcək


Ardı →

Reklam haqqında qanun

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında hüquqi və fiziki şəxslərin əmtəə, iş və xidmət (bundan sonra — əmtəə) bazarında reklam istehsalı, yerləşdirilməsi və yayımı prosesində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir.

Maddə 1. Əsas anlayışlar

Bu Qanunda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı məna daşıyır:

  • «reklam» — fiziki və hüquqi şəxslər, əmtəə, ideya və yeniliklər (reklam informasiyası) haqqında maraq formalaşdırmaq və ya bu marağı saxlamaq, əmtəənin satılmasına, ideya və yeniliklərin həyata keçirilməsinə kömək göstərmək məqsədi ilə yayılan informasiya;
  • «sosial reklam» — qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərin, həyata keçirilən islahatların mahiyyətinin açıqlanması və geniş xalq kütləsinə çatdırılan, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə qarşı biganəliyə qarşı barışmazlıq, milli, hərbi vətənpərvərlik hissini gücləndirən, ictimai şüuru yeni iqtisadi münasibətlərə uyğunlaşdıran, sahibkarlıq və xeyriyyəçilik kimi milli ənənələri bərpa edən, əhalidə nikbinlik, gələcəyə inam, təmkinlik ovqatlarını formalaşdıran, siyasi, sanitariya, ekoloji mədəniyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə dövlət orqanları, ictimai institutlar tərəfindən sifariş olunan və istənilən reklam daşıyıcıları ilə yayılan informasiya;

Ardı →

Reklam agentlikləri

Reklam agentliyi— hüquqi şəxs olub marketinq və PR sahəsində fəaliyyət göstərən,reklam istehsalı və yayımı ilə bağlı kompleks xidmətlər göstərən peşəkar təşkilatdır. Reklam agentlikləri hazırda 3 növdə olur:
  1. kreativ reklam agentlikləri- TV,mətbuat,internet və s.-də reklamların hazırlanması, reklam ideyaların tərtibi.kopiraytinq xidmətləri. Efirdə gördüyümüz video-reklamları məhz kreativ agentliklər fikirləşib hazırlayır ya da adaptasiya edir.
  2. media firmaları- onlar əsasən reklamın mediada yerləşdirilməsi ilə məşğul olurlar. Çünki şirkətlərin özlərinə reklamı birbaşa yerləşdirmək sərf etmir: onların marketinq mütəxəssisinin vaxtı ya heç olmur,olsa da kifayət qədər bacarığı olmur. həm də reklam firmalarında böyük endirim olur.Ona görə də böyük şirkətlər əsasən öz işləri məşğul olur, reklamı yerləşdirməyi peşəkarlara həvalə edirlər.
  3. xüsusiləşmiş agentliklər- yalnız bir növ işlə məşğul olurlar. Məsələn, Azərbaycanda metro reklamına bir agentlik cavabdehdir.

Ardı →