Nevrologiya 1

Nevrologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu. Əsasən bu sahələr əhatə olunur: Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası, Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası. Sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri, Ekstrpiramid sisteminin zədələnməsi, Kognitiv pozulmalarla degenerativ xəstəliklər, Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, Masteniya və miastenik sindromlar, Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri, Mərkəzi sinir sisteminin travmatik zədələnmələri, Neyroonkologiya, Təxirəsalınmaz vəziyyətlər, Psixonevrologiya. Somatonevrologiya, Pediatrik nevrologiya. Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası. Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası.


Ardı →

Nefrologiya 3

201) Hansı müddətli anuriya geriyə qayıtmayan hesab olunur?
 A) İki həftə
 B) 3-5 gün
 C) Bir həftə
 D) Üç həftə
 E) Dörd həftə


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Ümumi immunologiya 18

851) Sadə spirometrin köməkliyi ilə hansını ölçmək olmaz?

A) Ağ ciyərlərin həyat tutumunu
B) Ağ ciyərlərin qalıq həcmini
C) Ağ ciyərlərin funksional qalıq həcmini
D) Ağ ciyərlərin tənəffüs həcmini
E) Sadalananların hamısını

Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.421
Ardı →

Ümumi immunologiya 14

651) Zaditenin tətbiqinin optimal müddəti nə qədərdir?

A) 2 həftə
B) 2 ay
C) 1 il
D) 1 ay
E) 6 ay

Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
Ardı →