...Qırağına bax, bezini al!

XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində Rusiyada baş verən ictimai-siyasi hadisələr nəticəsində iqtisadi böhran tüğyan edir. Ancaq buna baxmayaraq, sənətkarlıq, o cümlədən toxuculuq və parça istehsalı öz axarı ilə gedir.

Eyni zamanda ölkənin ictimai-mədəni həyatında yeniliklər baş verir. Kapitalist münasibətlərinin inkişaf etməsi ilə əlaqədar kustar istehsalın bəzi sahələrində oyanma özünü göstərir.
İlk manufaktura müəssisələri yaranır. Parça üçün əsas element olan boyaq məhsulunun istehsalı artır. Bəzi toxuculuq mərkəzlərində əl dəzgahlarının bir hissəsini buxar maşını əvəz edir. Bunun da nəticəsində toxuculuq sənayesində kustar fabriklər yaranır və getdikcə inkişaf edir.

Ölkədə parça istehsalı artır. Ancaq təəssüf doğuran bu olur ki, həmin məhsulun doxsan faizi Həştərxan su yolu ilə Sankt-Peterburq şəhərinə daşınır. Çar Rusiyası bu zaman ölkənin yeni yaranan toxucu fabriklərini Azərbaycandan gətirilən ipək, pambıq, boyaq və digər xammalla təmin edir. Bu işi davam etdirmək məqsədilə nə lazımsa hamısı təşkil olunur.
Davamı →

Musa Nağıyev

Milyonçu, xeyriyyəçi, I dərəcəli (gildiya) tacir, neft maqnatı Ağa Musa Nağıyev 1849-cu ildə Bakının Biləcəri kəndində samançı ailəsində dünyaya göz açıb. Kasıb ailədə boya-başa çatmış Ağa Musanın çəkdiyi əzab və əziyyətlər Allah Taala tərəfindən qiymətləndiriləndə, onun heç ağlına da gəlməzdi ki, bir vaxt belə məşhurlaşacaq.
Bakının salnaməsinə 98 bina bəxş edən, 35 yoxsul ailənin başçısının vəsiyyətinə əməl edib, onların dəfnini Kərbəlada keçirən, mariflənməyə xüsusi diqqət yetirən, səhiyyəyə nəzər yetirən belə bir insanın qənaətçilliyini düzgün qiymətləndirməyiənlər də tapılmışdı.
Ağa Musa Nağıyev Bakının ilk mülk sahiblərindın olub, onun başqa milyonçulardan fərqi – köhnə Bakının memarlıq simasına ən çox töhfə verməkdir.
Ardı →