Ziqmund Freydin testi

Bu testin əsas qaydası odur ki, siz hiss etdiyiniz və ağlınıza ilk gələni yazmalısınız. Əgər müxtəlif suallara sizin eyni cavabınız varsa, eybi yox. Hər şeyi birdən oxumayın! Sualları növbə ilə oxuyun.

Əgər qarşınızda qələm və vərəq varsa, başlaya bilərik.

1. Sən dənizə baxırsan.
(sənin ilk təəssuratın, gözlərini bağlaya bilərsən…)

2. Sən meşə ilə gedirsən və ayaqlarının altına baxırsan.
(nə hiss edirsən, suala 30-40 saniyədən çox vaxt sərf etməyin).

3. Qağayıların uçmasını görürsən.
(həmin an nə hiss edirsən…)

4. At ilxısı görürsən.
(çox fikirləşmə, ağlına ilk gələni yaz)

5. Səhrada bir divar var, həmin divarda deşik, onun arxasında isə oazis.
(bu sualda isə sənin fikirlərin deyil hərəkətlərin lazımdır. Sən nə edərdin? )

6. Səhrada yorğun halda gedirsən və su ilə dolu küpə görürsən.
(Sən nə edirsən? Vərəqdə nə edəcəyini yaz. )

7. Sən meşədə azmısan. Axşamdı. Pəncərəsindən işıq gələn bir ev görürsən.
(nə etməyə hazırlaşırsan? Yaz. )

8. Sən dumandasan.
(Sən özünü necə aparardın? Yaz, bu sonuncu sualdı)

Yazdınız? Əla! İndi isə Ziqmund Freyddən “düzgün cavablara” baxın.
Nəticələr və yaxud bu sualların hansı məna kəsb etdikləri:

1. Sənin həyata, emosiyalara, təəssuratlara münasibətin.
2. Doğma ailəndə sənin özünü necə hiss etməyin.
3. Sənin qadınlara qarşı münasibətin.
4. Sənin kişilərə qarşı münasibətin.
5. Sənin əsas həyat strategiyan, məqsədin. Öz problemlərini necə həll etməyin.
6. Sənin öz həyat yoldaşını necə seçməyin.
7. Sənin ailə həyatı qurmağa hazırlığın.
8. Sənin ölümə qarşı münasibətin.

1 şərh

member
Çox maraqlı idi. Təşəkkürlər