"Da", "də" haqqında

 Qrammatikamızın qlobal problemlərindən biri də «da», «də» ədatları və bağlayıcılarının "-da", "-də" yerlik hal şəkilçilərindən fərqləndirilməməsi, bitişik yazılmasıdır. 
Əslində, məsələ çox sadədir:
1. Ədatlar və bağlayıcılar ayrı, şəkilçilər bitişik yazılır.
2. Söz Kimdə? Nədə? Harada? sualına cavab verirsə, deməli, -da, -də şəkilçidir və bitişik yazılır.
3. İştirak mənasını verən da, də bağlayıcıları və da, də ədatları isə ayrı yazılır.
Məsələn:
Şəkilçi kimi:

 • Məndə çoxlu otaq bitkisi var. (kimdə?)
 • Sizdə bu barədə məlumat var? (kimdə?)
 • Bergen şəhəri Norveçdə yerləşir. (harada?)
 • Kitabda bu barədə heç nə deyilməyib. (nədə?)

Bağlayıcı kimi:

 • Mən də ora gedəcəm. ( həmçinin mən, həm də mən)
 • Bəs sən də gələcəksən?
 • Norveç də Skandinaviya ölkəsidir?
 • Artıq qaranlıq gec düşür, havalar da isinir.

Ədat kimi:

 • Belə də vicdansızlıq olar?
 • Gəl çıx da!

Cümlədə həm bağlayıcı, həm də yerlik hal şəkilçisi:


 • Məndə də o kitabdan var.
 • Sizdə də işıq yoxdur?
 • Norveçdə də hava soyuqdur.

Bağlayıcı, ədat və yerlik hal şəkilçiləri birlikdə:


 • Məndə də o kitabdan var da!
 • Norveçdə də hava soyuqdur da!
 • Mən də elə onu deyəcəkdim də!

1 şərh

Ferbara
«Da», «də» seçə bilməyənlərə kömək.