Рейтинг
+2.35

Qeyri-hökümət təşkilatları (QHT)

14 üzv, 3 topik

Fondlar

QHT-lər haqda olan yazımızda QHT-lərin İctimai TəşkilatlarFondlara bölündüyünü qeyd etmişdik. Bu dəfə  Fondlar haqda yazacağıq.
QHTlər haqda qanundan çıxarış
2.2 Fond — üzvləri olmayan, bir və ya bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən könüllü əmlak haqqı əsasında təsis edilən və sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan qeyri-hökumət təşkilatdır.
Ardı →

Qrant nə deməkdir?

-Qrant- humanitar, sosial və ekoloji layihələri, müharibə və təbii fəlakət nəticəsində ziyan çəkmiş ərazilərdə dağılmış istehsal, sosial təyinatlı obyektlərin və infrastrukturun bərpası üzrə işləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və idman sahələrində proqramları, elm, tədqiqat və layihələşdirmə proqramlarını, dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən digər proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək üçün bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada göstərilən yardımdır. Qrant yalnız konkret məqsəd (məqsədlər) üçün verilir.
Ardı →

QHT (Qeyri Hökümət Təşkilatı).

Əlbətdə QHT-deyəndə Hökümətdən asılı olmayan təşkilatlar başa düşülür.


Bəs müxtəlif ölkələrdə QHT-ları necə adlanır? Məqsədləri nədir?


Fransada bu ekonomie sociale, Böyük Britaniyada public charities, Yaponiyada koeki hocin, Birləşmiş Ştatlarda non-for profit organizations, non governmental organizations və ya voluntary organization kimi adlanır. Avropada əsasən 3-cü sektor kimi qəbul olunur.


Bu adların heç biri tam mənada QHT-lərin mahiyyətini açıqlamır,amma ümumilikdə məqsədlərinin nə olduğunu anladır.


Ardı →