Рейтинг
+5.13

Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsi

20 üzv, 3 topik

Arqumentasiya nəzəriyyəsi (Dəsr-2)

Arqumentasiya nəzəriyyəsi


Bu elmin adı arqument (dəlil) sözündən götürülüb. Bəzən bu elmə Neoritorika bəzən də Arqumentologiya da deyirlər, lakin rəsmi olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında bu elmin adı  Arqumentasiya nəzəriyyəsi kimi gedir. Arqumentasiya nəzəriyyəsinin mahiyyətini, onun sturukturunu və məntiqi əsaslarını yaxşı mənimsəmək üçün ilk növbədə sübut anlayışından çıxış etmək lazımdır.


Ardı →

Məntiq (Dərs-1)

Bəzən həyatda müəyyən mübahisələrdə iştirak etməli oluruq. Biz mübahisələr zamanı müəyyən arqumentlərlə çıxış edirik. Gətirdiyimiz argumentlərin tutarlı olması üçün isə bizə məntiq elmini bilməyin çox böyük köməyi olur. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən fərqli olaraq, Azərbaycanın orta məktəblərində 1955-ci ildən bəri məntiq elmi tədris olunmur. Ali məktəblərdə isə bu elmi tədris etməyin öhdəsindən gəlməyi bacaran çox az müəllimə təsadüf olunur. Bu elm isə hər kəsin bilməsi vacib olan bir elmdir. Bütün fərqli sahələrin insanlarının məntiqli olmağa ehtiyacı olduğundan çalışacam ki, sizi bu elmlə qısa və daha anlaşıqlı şəkildə tanış edim.
Ardı →