Mixail Aleksandroviç Vrubel

Rus rəssamların arasında simvolist üslubun nümayəndəsi olmuşdur.Öz yaradıcılığında qeyri-adi tərz yaratmasının səbəbi qədim Bizans və İlk Renesans dövrun bədii ənənələrindən bəhrələnməsi olmuşdur.M.A.Vrubel Sibir əyalətin Omsk şəhərindən 1856-ci il martın 5 də anadan olmuşdur.1910-cil ildə Sankt-Peterburq şəhərində vəfat etmişdir.Atası ordu polkovniki rütbəsini daşıyırdı.Vrubel Latın, Fransız və Alman dillərində danışmağı bacarırdı

Bundan başqa Vrubel tarixi, incəsənəti, teatrı, müsiqini və ədəbiyyatı öyrənmişdir.Atası onun incəsənətə olan marağını daha çox olduğunu qeyd edirdi.1864-ci ildən başlayaraq incəsənətə həvs ğöstərməyə başlamışdır.

O, Sankt-Peterburqda hüquq təhsili alamaqla yanaşı, 1874-1880-ci illər arasında oxuduğu Peterbuq Dövlət Universitetin otaqlarına rəsmlər çəkmişdir.1880-ci ildə Hüquq təhsilini bitirdikdən sonra vrubel Dövlət işində çalışmağa başladı.    
O, Rəssamlıq tam məşğul olmaq üçün Peterburq rəssamlıq akademiyasına daxil olmuşdur.Burada əsasən öz yaradıcılıq üslubunu formalaşdırmasında onda Pavel Çestiakovun böyük köməkliyi olmuşdur.O,həmçinin İlya Repin, Vasili Polenov, Viktor Vasnetsov Valentin Serov və Vasili Surikov  kimi başqa sənətkarlardan bəhrələnmişdir.Vrubel Akademiyada oxuduğu illər öz tərcümeyi-halında sonradan yazır ki, həmin illər ömrünun ən yaxşı illəri kimi  xatırladır.   
O, buranı bitirdikdən sonra Professor Prakov və onun müəllimləri tərəfindən məsləhət verdikləri ilk işi Dövlət kilsələrin freskaların bərpası olmuşdur.O, Kiyevə kril kilsəsinin ferskaların bərbası üçün göndərilir.Vrubel klassik incəsənətdən təsirlənərək öz yaradıcılığında monumentallığa və plastik eksperssivliyə daha çox meyl edirdi.Onun bu üslubu 1890-ci ildə özununən yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır.Vrubel öz yaradıcılığında Moskovada 1889-ci ildə cərəyan edən simvolist cərəyanın nümayəndələrinə və daha sonra kubistlərə müraciət etmişdir.    
O, Moskovada olarkən yaradılığında əsas mövzusu Lermontovun "İblis" poemasına çəkdiyi illüstrasıyaları olmuşdur.1900-ci ildə incəsənədə yaradıcılığına tragik mövzulara daxil edir.    1902-ci ildə Vrubel zehni xəstəlıkdən əziyyət çəkməyə başlayır.Onun əsərlərindən biri Şair «Valeri Briasovun» (1906) portreti olmuşdur.  1890-1891-ci illərdə rəssam Lermontovun əsərlərinə illüstrasiyalar çəkməyə başlayır.Mixail Vrubelin illüstrasiyalarınsa biz müraciət etdikdə görərik özunun kompazisiya baxımından fərqlənən illüstrasiyaları təkcə öz dövru üçün deyil sonrakı illərdə də məşhur olmuşdur.  
Vrubel rus yazıçıların əsərlərinə çəkdiyi illüstrasiyalar arasında fərqlənən yuxarda qeyd etdiyimiz kimi 1890-ci illərdə Lermontovun əsərlərinə çəkdiyi silsilə illüstrasiyalar olmuşdur.    Vrubel həmdə ədəbiyyatı nəsri çox sevdiyindən onun müxtəlif əsərlə illüstrasiyalar çəkməyini  daha da həvəsləndirmişdir.

İstifadə olunmuş internet resurslar

1.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_artists
2.http://forum.artinvestment.ru/showthread.php?t=89952&page=4

3.http://en.wikipedia.org/wiki/ mikhail_vrubel

Müəllfi: Kulturoloq Camal Rzayev (İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən)

0 şərh