Bu bizikmi ?

Taleyindən qaça - qaça ögeyləşən ,Bu bizikmi ?
Ömrün çətin anlarında hey vuruşan, hey əlləşən ,
bu bizikmi ?
Sen oyanda, mən buyanda , qaça- qaça , qova- qova ,
Su ciləyib bir alova tüstülənib , sönə -sönə ,

bu Bİzikmi ?
Ged
ə- gedə, dönə- dönə,
bu bizikmi ?

Dost olub, düşm
ənə dönən ,
bu bizikmi ?
Alovalanib bird
ən sönən .
S
ən hardasan ,mən hardayam ?
Başımıza n
ələr gəldi ?
Nifr
ət iti xəncər kimi sevginin bağrını dəldi ,
bu bizikmi ?
Özun söyl
ə , mən taleyə neyləmişdim ?
Düşüb ömrün sinağına s
ən dəyişdin , men dəyişdim
M
ən taleye neyləmişdim ?
Aralandı birg
ə yollar ,
Pozub eşqin vefasını , özg
əsini quçdu qollar ,
bu bizikmi ?
Ömrün şirin anlarını birg
ə sovurmuşuq yelə ,
bu bizikmi ?

De nə oldu bizə belə ?
Ayrılanlar qovuşdular, küsülül
ər barışdılar
Biz ise sığa bilm
ədik bir arzuya , bir diləyə
bu bizikmi ?
Q
əlbim məni çətin duya ,
yaşayırıq nec
ə gəldi .

Fərqi yoxdur, ölüm cıxış yolu bizə .
Gündüz g
əldi , gece geldi , fərqi yoxdur ,
bu bizikmi ?
Azıb qaldıq bu taleyin dumanında , çiskinind
ə .
İtirmişik sevgimizi , q
əm oxunur gözümüzdən ,
bu bizikmi ?
X
əbərdarıq biz her şeydən , xəbərsizik özümüzdən .

bu bizikmi?

1 şərh

Fianda
əla.duyğulandıran bir şerdi.