Qız (24 avqust-23 sentyabr)

Yer işarəsidir. İşgüzar zəkaya, dərin xarakterə malikdir. QIZ işarəsi reallıq, məntiq, aydınlıq, şəffaflıq işarəsidir. Bu işarə altında dünyaya gələnlər hər şeydə aydın davranış xətti. Dəqiqlik olmasını tələb edirlər. Nadir hallarda ehtirasa qapılırlar. Qayda-qanuna, səliqə-sahmana məhəbbət bəzən onlarda eybəcər şəkil alır. Demək olar həmişə aydın, analitik zəkaya malikdirlər,yaxşı işçidirlər. Siyasət, iqtisadiyyat və elm ilə məşğul olmağa qabildirlər. Biliklərini daim dərinləşdirməyə və genişləndirməyə çalışırlar. Adətən uzun ömür sürürlər. Hörmət qazanırlar, lakin vasvası və xırdaçı olduqlarından adamlarla tez-tez savaşırlar.
QADIN-QIZ. Bu işarə altında dünyaya gələn qadınlar cazibəlidirlər, lakin temperamentləri çatışmır. Mazaqlaşmağı xoşlayırlar, lakin son məqamda geri çəkilirlər. Utancaqlıqdan, demək olar, həmişə əzab çəkirlər. Hətta utancaqlığı məharətlə gizlətməyi öyrəndikdən sonra da. Xudpəsənddirlər, çox vaxt yaxın adamlarla münasibətlərini təhlükə qarşısında qoyurlar.
İşarələrin qarşılıqlı münasibətləri: BUĞA, ƏQRƏB və XƏRÇƏNG ilə ittifaq uğursuzdur. XƏRÇƏNG ilə QIZ arasında ümumi cəhətlər çoxdur, lakin QIZIN hər şeyi yüz ölçüb bir biçməsi XƏRÇƏNGİN həssaslığı ilə tutmur. QIZ ilə ŞİR arasında dostluq asan yaranır. Fiziki cazibə də mümkündür. TƏRƏZİ işarəsi ilə tez-tez münaqişələr baş verir. QIZ işarəsi ilə qarşılıqlı rəğbət və anlaşma nadir hallarda yaranır. Temperamentlərin müxtəlifliyinə baxmayaraq ƏQRƏB QIZI cəzb edir, uğurlu ittifaq mümkündür, lakin onların həyata baxışı başqa-başqadır. QIZ DOLÇANI böyük bir qüvvə ilə cəzb edir, lakin uzunmüddətli əlaqə nadir hallarda yaranır.

0 şərh