Рейтинг
+60.25

Namaz, dua, zikr

59 üzv, 58 topik

Dua və Qurandan dualar

YUSİF ƏLEYHİSSƏLAMIN QARDAŞLARININ ÖZ ATALARINDAN KÖMƏK İSTƏMƏSİNİN İZAH OLUNMASI
Şirklə dolu dualarda Allahdan başqasını çağıran (onlara yalvarıb-yaxaran) şəxslər özlərinin bu əməllərinə görə hər hansı bir sübuta sahibdirlər? Onlar avam insanları aldatmaq üçün dəlil adı altında özləri üçün bir bəhanə uydurmuşlar. Bəzən Həzrət Yəqubun övladlarının onu (yəni Yəqub əleyhissəlamı) çağırdıqlarını və ona dediklərini dəlil gətirirlər: “(Oğlanları ona): “Ey atamız, bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Biz, doğrudan da, günahkar olmuşuq!” – dedilər. (Yəqub) dedi: “Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəyəm. …”

Davamı →

Hacət namazı

İnsan Allaha dua vasitəsilə yaxın olar və bu duanın kiçik və ya böyük olmasının fərqi yoxdur. Mühüm odur ki, bəndə hər işi üçün Allaha dua etsin və hacətini ondan istəsin. Bu hacətlərdən biri də ev sahibi olmaqdır.
Məsumlarımızın (ə) nəzərinə görə hər kim ev sahibi olmaq istəyirsə, “Ayətül-kürsü”nü çox oxumalıdır.
Bundan başqa, İmam Cavada (ə) təvəssül etmək tövsiyə olunur. Bunun üçün:
Davamı →

Övlad istəyənlər üçün Qurani-Kərimdən gözəl bir dua

Qurani-Kərim Rəbbimizin bizə bir lütfü, hədiyyəsi, rəhmətidir. Bütün bunlar, hətta daha artığı Quranda mövcuddur.
Çünki İlahi Kitab insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Ola bilsin indi bunun hamısını görə bilmirik. Amma zaman təcrübəsi bunun həqiqət olduğunu təsdiq edir.
Bu ilahi maarifdən biri də Quranın insana rəbbi ilə dua ədəbinin, dua mərifətinin öyrətməsidir. Bəli duanın əsas şərti dua mərifətinə sahib olmaqdır. Çünki insan özünə və rəbbinə mərifət və agahlıq tapmadıqca qəlb və dil duaya gəlməz.
Davamı →

İbrahim surəsinin fəzilətləri

“İbrahim” surəsi Quranın 14-cü surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 52 ayəsi vardır.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “İbrahim” və “Hicr” surələrini oxuyar, bütlərə pərəstiş edən və etməyənlərin sayının on qatı qədər ona həsənə verilər”. (Tebyan)
Davamı →

Rəcəb ayının ən mühüm əməli

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Elə bir mömin yoxdur ki, gecə və gündüz 40 kəbirə günaha düçar olsun və sonra peşmanlıqla desin:«استغفرالله الذى لا اله الا هو الحى القيوم بديع السموات و الارض ذالجلال و الاكرام و اسئله ان يتوب على
Məgər o halda ki, Allah o günahları bağışlayar”.
Şeyx Səduq deyir: “Əgər Rəcəb ayında 1000 dəfə bu zikri desəniz, (“Əstəğfirullahə zəl-cələli vəl-ikram min cəmiiz-zunubi vəl-əsəm”)
Davamı →

Duanı təmiz ağızla etmək lazımdır

Ayətullah Cavadi Amuli əxlaq dərslərindən birində buyurmuşdur: “Rəcəb ayı – istiğfar ayıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Özünüzü istiğfar edərək ətirləndirin”.
İnsan bəzən elə işlər görür ki, bir söz deyir, ya hansısa əməli görür, başqalarının abırını tökmüş olur. Ona görə də Həzrət (s) bizə buyurur ki, günahın pis iyini istiğfar edərək özünüzdən uzaqlaşdırın və ətirli, pak olun.
Davamı →

Hansı nəzir bizləri hacətimizə tez çatdırar?

Nəzir o əməldir ki, insan özünə vacib edər ki, Allah üçün müəyyən xeyir iş görsün.
Bəs hansı nəzir daha təsirlidir?
Məsumlardan (ə) gələn hədislərdə oxuyuruq ki, o nəzirlər hacətimizin tez yerinə yetməsinə səbəb olur ki, İmamlar (ə) üçün edilən nəzirlərdir.
Misal üçün insan nəzir edə bilər ki, filan hacəti yerinə yetərsə, bir Quran xətm edəcək və savabını Məsumlardan (ə) birinə göndərəcəkdir. Ya nəzir edər ki, 40 gün Aşura ziyarətini oxuyacaq və savabını İmam Zaman ağanın (ə.f) əziz anası Nərciz xatuna (s.ə) hədiyyə edəcəkdir.
Davamı →

Evə girərkən bu surələri oxuyan, yoxsulluğu özündən uzaqlaşdırar

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər «Həmd» (“Fatihə”) surəsini tərəzinin bir gözünə və Quranın qalan surələrini başqa gözünə qoysalar, «Həmd» surəsi 7 dəfə ağır gələr”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “Hər kim «Həmd» surəsini oxuyar – səmadan nazil olan bütün kitabları oxumağın savabını Allah ona inayət edər”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “«Həmd» surəsinin fəziləti – ərşi həml edənlərin fəziləti kimidir. Hər kim onu oxuyarsa, ərşi həml edənlərin savabı kimi savab ona verilər”.
Hərarəti yüksək olanlara yardım edər.
Davamı →

Nəsr surəsinin fəziləti

Nəsr" surəsi Quranın 110-cu surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 3 ayəsi vardır.
İmam Cəfər Sadiq (ə) bu surə haqqında buyurur: «Hər kim „Nəsr“ surəsini vacib və ya müstəhəb namazlarında oxuyar, Allah ona bütün düşmənlərinə qarşı yardım edər və Qiyamət günü elə halda gələr ki, onunla danışan kitab olar. Allah bu kitabı qəbrinin daxilindən çıxardar. Orada cəhənnəm atəşinin istiliyindən aman vardır. Bu surənin qarisi üçün dünyada xeyir vasitələri hazır olar ki, kimsə görməmiş və qəlbinə daxil olmamışdır».
Davamı →

Ölənlərimiz üçün oxunması faydalı olan surələr

Bir müsəlman ölən zaman ona qüsl verilib kəfənlənməsi və basdırılması başqaları üçün vacib olar. Ancaq bəzi əməllər vardır ki, onları yerinə yetirmək ölü üçün müstəhəbdir: sədəqə vermək, dua etmək və Quran oxumaq kimi. (Tebyan)
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qəbirlərdə yatan ölülərinizi yaddan çıxartmayın. Ölüləriniz sizdən ehsan ümidindədir. Ölüləriniz məhbusdur və sizin yaxşı işlərinizə rəğbət bəsləyirlər. Onlar bir işi görmək qüdrətinə malik deyildirlər. Siz onlara sədəqə və duanı hədiyyə edin”.
Davamı →