Рейтинг
+60.25

Namaz, dua, zikr

61 üzv, 42 topik

Günahların bağışlanması üçün oxunması tövsiyə olunan dua

Məhəmməd Peyqəmbərdən (s) nəql olunan hədisdə günahların bağışlanması üçün hər namazdan sonra bu duanın oxunması tövsiyə olunur:

«Allahummə innə məğfirətəkə ərca min aməli və innə rahmətəkə əvsəu min zənbi. Günahların bağışlanması üçün oxunan duaAllahummə illəm əkun əhlən ən tərhəməni fərəhmətukə əhlun ən təbluğəni və təsəani liənnəha vasiət kullə şəy. Birahmətikə ya Ərhəmər-rahimin». 

Tərcüməsi: «Allahım, sənin məğfirətin mənim əməllərimdən daha ümüdvericidir, sənin rəhmətin günahlarımdan daha genişdir. Allahım, əgər günahlarım böyükdürsə bağışlanman daha böyükdür. Allahım, əgər mən sənin rəhmətinə çatmağa layiq deyilsəm də sənin rəhmətin mənə çatmağa və mənə də şamil olmağa layiqdir, çünkü sənin rəhmətin hər şeyə şamil olar. Səni öz mərhəmətinə and verirəm, Ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi!».
Davamı →

Ruzinin insana çatmasına mane olan amillər. Ruzini endirməyin ən yaxın yolu

İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”nin 137-ci xütbəsində buyurur: “Ruzini sədəqə vasitəsilə yerə endirin”.

İmamın (ə) nəzərində ruzi dedikdə, bütün İlahi nemətlər nəzərdə tutulur. İstər maddi olsun, istərsə də mənəvi.

İmamın (ə) bu qısa nurani kəlamından belə nəticəyə gəlmək olur ki, ruzinin artmasının yollarından biri də sədəqə verməkdir. İmam (ə) başqa yerdə buyurur: “Nə zaman yoxsul və ehtiyaclı oldunuz – sədəqə verərək, Allahla ticarət edin”.


Davamı →

Camaat namazları

Məsələ 1408: Vacib namazları, məxsusən gündəlik namazları camaat ilə qılmaq müstəhəbbdir. Sübh, şam və xiftən namazlarını məscid qonşuluğunda olanlara və məsciddə verilən azanın səsini eşidənlərə daha çox aidiyyəti var.
Məsələ 1409: Mötəbər rəvayət də vardır ki, camaat ilə qılınan namaz, fərdi namazdan iyirmi beş dərəcə əfzəldir.
Məsələ 1410: Etinasızlıq üzündən camaat namazına hazır olmamaq caiz deyildir. İnsanın üzrsüz olaraq camaat namazını tərk etməsi də düzgün deyildir.
Davamı →

Namaz üçün əcir tutmaq

Məsələ 1542: İnsan öləndən sonra, onun diriliyində yerinə yetirmədiyi namaz və başqa ibadətlər üçün başqasını əcir tutmaq olar. Yəni: muzd verib onları yerinə yetirmək olar. Əgər bir kəs özü muzd almadan onları yerinə yetirsə, səhihdir.
Məsələ 1543: İnsan bəzi müstəhəbb işlər üçün məsələn; Həcc, Ümrə, Peyğəmbər və imamların (əleyhis-səlam) qəbirlərini ziyarət etmək üçün, diri adamlar tərəfindən əcir ola bilər. Habelə müstəhəbb iş görüb onun savabını dirilərə və ölülərə hədiyyə edə bilər.
Davamı →

Fitr və Qurban bayramlarının namazı

Məsələ 1525: Fitr və Qurban bayramlarının namazı İmam əleyhissəlamın zühuru zamanında vacibdir və gərək camaat ilə birlikdə qılınsın. Bizim zamanımızda İmam (əleyhissəlam) ğayibdir və bu namazları həm camaatla, həm də fərdi qılmaq müstəhəbbdir.
Məsələ 1526: Fitr və Qurban bayramlarının namazının vaxtı bayram günü Günəş çıxandan günortaya qədərdir.
Məsələ 1527: Qurban bayramı namazının Günəşin yüksəlməsindən sonra qılmaq müstəhəbbdir. Fitr bayramında isə, Günəşin yüksəlməsindən sonra iftar edib, fitrəni verdikdən sonra bayram namazını qılmaq müstəhəbbdir.
Davamı →

Ayətəl-kürsidəki nizam

    Ayətul kürsi adlanan dua Qurani- Kərimin 2-ci surəsi olan Əl-Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsini əhatə edir. Ayətəl kursi 9 cümlədən ibarətdir. Onlara nəzər salaq.

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. (Əl-Bəqərə 255)

1. Allahu la ilahə illə huvəl həyyul qəyyum.

Allahın iki mübarək adını özündə cəmləşdirən cümlə. Əl-Həyy və Əl Qəyyum. “Həmişə yaşayan”, “Həyatın qaynağını əlində tutan”.

Bu cümlə ilə duanın son cümləsi arasında bağlılıq vardır.

Cümlə 9.  Və huvəl əliyyul əzim.  Burada da Allahın 2 adı vardır. Eynilə ilk cümlə kimi.

2. La təxuzuhu sinətun və la nəvm. (Onu mürgüləmə və yuxu tutmaz)

Burada insanda olan, yalnız Allaha xas olmayan cəhətlər söylənilmişdir. Bu cümlə isə sondan ikinci cümlə ilə bağlıdır.

Cümlə 8. Və la yəuduhu hifzuhumə. (Onları (yeri və göyü) qorumaq və gözətmək Onu yormaz). Əlaqə açıqdır. Yuxu və mürgüləmə yorulan zaman baş verir.Allah da 8-ci cümlədə əsla yorulmadığını qeyd edir.

3. Lə humə fissəməvəti və mə fil ard. (Göylərdə və yerdəkilərin hamısı Onundur). Burada Allahın Malik adının mənası açıqlanmışdır. Malik “sahib olmaq” deməkdir, yəni hər şeyin sahibi Odur.


Ardı →

Namazda bədəni örtmək

Məsələ 796: Kişi namaz halında (onu bir kəs görməsə də) övrətini örtməlidir. Ən yaxşı odur ki, göbəkdən dizə kimi örtsün.
Məsələ 797: Qadın gərək namaz halında bədənini tamamilə, hətta başını və saçını örtsün. Ehtiyat müstəhəbb odur ki, ayaqlarının altını da örtsün. Amma üzünün dəstəmazda yuyulan hissəsini, əllərini biləyə kimi və ayaqlarının üzünü topuğuna kimi örtməsi lazım deyildir. Amma vacib olan miqdarın örtüldüyünə yəqin etməsi üçün, gərək üzün ətrafının bir qədərini və biləkdən bir qədər aşağını da örtsün.


Ardı →

Namaz qılanın bədən və paltarının pak olmasının lazım olmadığı hallar

Məsələ 856: Aşağıda fərqləri izah olunacaq bu üç halda namaz qılanın bədən və ya paltarı nəcis olarsa, namazı səhihdir:
1. Bədənində olan yara, cərahət və ya çiban vasitəsilə paltarına və ya bədəninə qan bulaşırsa.
2. Bədən və ya paltarı bir dirhəmdən az (təqribən şəhadət barmağının ucu qədər olur), qana bulaşmış olursa.
3. Nəcis bədən və ya paltarla namaz qılmağa məcburdursa; beləki, hər hansı bir halda da əgər namaz qılanın yalnız paltarı nəcis olursa, namazı səhihdir. Bu hal namaz qılanın corab və tumanbağı kimi kiçik paltarının nəcis olduğu haldır (yəni bunların nəcis olmasının maneçiliyi yoxdur). Bu dörd hala aid hökmlər fərqləri ilə aşağıda izah olunacaqdır.


Ardı →

Namaz qılanın yeri

Namaz qılanın məkanının yeddi şərti vardır:
Birinci şərt: Mübah olmalıdır.
Məsələ 875: Bir kəs qəsbi mülkdə namaz qılsa, əgər xalça və taxt, bu kimi şeylərin üstündə belə olsa, lazım ehtiyata əsasən namazı batildir. Amma qəsbi tavan altında və qəsbi xeymədə namaz qılmağın maneçiliyi yoxdur.
Məsələ 876: Mənfəəti başqasının malı olan bir mülkdə oranın mənfəətinə sahib olan şəxsin icazəsi olmadan namaz qılmaq, qəsbi bir yerdə namaz qılmaq hökmündədir. Məsələn, kirayə edilmiş bir evdə, ev sahibi və ya başqa birisi, ev kirayələyən şəxsin izni olmadan namaz qılarsa, ehtiyata əsasən namazı batildir. Yenə əgər meyit malının üçdə birini bir yerə parçalanmasına vəsiyyət etmişsə, malın üçdə biri ayrılmayıncaya qədər onun mülkündə namaz qılmaq olmaz.


Ardı →

Ayətül-Kürsinin fəziləti

«Allah başqa heç bir tanrı yoxdur. Diridir, qəyyumdur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər.

Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olmadan Onun hüzurunda kim şəfaət edə bilər? O, bütün yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən Onun Özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə etmişdir (O, göylərə, yerə, bütün kainata hökm edir). Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur!”(əl-Bəqərə, 2/255)

Ayətül-Kürsi olaraq adlandırılan bu ayə sanki uca dinimiz İslamın əsası və xülasəsi kimidir. Ayət ül-Kürsi uca Rəbbimizi bizə ən gözəl şəkildə tanıdan bir ayədir. 


Ardı →