Banan

  • Flora
Banan paxla (Fabaceae) fəsiləsindəndir.O hündür boylu ot bitkisi olub dünyanın bir sıra tropik və subtropik ölkələrində çox qədimdən geniş miqyasda becərilir.Belə ölkələrdən xüsusliə Çini,Cənubi və Mərkəzi Amerikanı,Afrikanı,Hindistanı və Avstraliyanı göstərmək olar.
Bananın bir çox növləri və sortları məşhurdur.Bunlardan: "Qromişel","Finger","Lakatan","Kavendiş","Qırmızı dakkan" və s.dünya ticarətinə çoxdan məlumdur.

Bananın meyvələrindən istifadə olunur.Meyvələri iri dəstə şəklində inkişaf edir.Hər dəstədə 19-a qədər dəstəciklər olur.Hər dəstədə isə 10-15-ə qədər bir birinə sıx surətdə söykənmiş meyvələr yetişir.Hər dəstənin çəkisi 50 kq-a qədərdir.Meyvələrinin üstü qalın qabıqla örtülür.Lakin qabıq hissəsi yeyilmir.Yaxşı yetişmiş banan meyvələrinin lat hissəsi son dərəcə zərif,yumşaq,xoşagələn ətirli dada malikdir.

banan meyvəsi

Tam yetişmiş bananın meyvələrinin tərkibində 20-%ə qədər şəkər,1,2% nişasta,1,4% üzvi turşular,A,B1,B2,C,PP vitaminləri və 0,89% mineral maddələr var.Banan çox qiymətli yeyinti məhsulu olmaqla yanaşı,müalicəvi əhəmiyyətə də malikdir.Belə ki,banan sinir sisteminin möhkəmlənməsinə,ürəyin qüvvətlənməsinə,qanın artmasına,eləcə də mədə bağırsağın normal işləməsinə yaxşı təsir göstərir.

İndi isə rep sevərləri möhtəşəm bir repə qulaq asmağa dəvət edirəm. :) Banan sizin üçün rep deyəcək.)))
Bana-nah-nah-nah


 

5 şərh

təpəgöz
Banan yeməyi qəti məsləhət görmürəm.Çünki yeyib sonra belə gicbəsər insana çevrilmək riski var:
Banan ən çox Hindistanda istehsal olunur,amma onu elə özləri yeyirlər.Ən çox ixrac edənlər isə Ekvador(birinci yer),Kosta-Rika,Filippin və Kolumbiyadır. cənuş-Şərqi Asiyada(Birmada) onun yarpaqları,kökü və s. də istifadə olunur.
bankir
I'm a banana!
təpəgöz
You are gicbəsər!
papatürk
Meyvə kultu yaranmasa yaxşıdır.
SHATENKA407
bananın yarısını yeyirəm obiri  yarısın da üzümə maska eliyirəm çox vaxt :)