Рейтинг
+25.52

İslam və Ailə tərbiyəsi

28 üzv, 36 topik

Mehriban ana olmağın sirri

Uşaqlar valideyn rəftarının aynasıdır. Bu həssas aynada hər nə görərlərsə, eynisini özləri təkrar edərlər. Bu yolla uşaqlar valideynlərini təqlid edərlər və onu həyatlarında icra edərlər. (Tebyan)
Tədqiqat göstərir ki, o körpələr ki, ananın mehriban ağuşunda olarlar, ancaq cismi qidalanmaz, ruhi cəhətdən də anadan təsirlənərlər. O zaman ki, körpə ananın qucağında olar, anasının ürəyinin səsini eşidər, bu da ona rahatlıq bəxş edər. O analar ki, öz körpələrinə süd vermirlər, körpələrini meylsiz qucaqlarına alarlar, körpə bu zaman ananın bu halından təsirlənər və ruhu zədələnər.Psixoloqlar ana ilə övladın bir-birini ilk gördüyü anı “görüş şövqü” anı adlandırırlar. Bu göz rabitəsi ilə ana ilə körpə arasında səmimi əlaqə yaranar. Bu rabitə anada sevgi və müsbət hisslər oyadar.
Davamı →

Hansı anaları uğurlu adlandırmaq olar?

Ana – anadır. Ancaq hər ana, ana ola bilmir. O, kəs ana adını əldə edə bilir ki, saleh övladlar yetişdirə bilsin. İslam dini anaya xüsusi məqam bəxş etmiş və onu əziz tutmuşdur. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behişt anaların ayaqları altındadır”.
Əgər ana ruhi və cismi cəhətdən sağlam olarsa, cəmiyyətə ruhu və cismi sağlam olan övladlar verə bilər.
Çox təəssüf ki, müasir dövrdə bəzi analar öz vəzifələrini unudublar. Onun əvəzinə peşələrində müvəffəq olmağı üstün tuturlar. Evdən xaricdə xidmət etmək istəyirlər. Nəticədə valideyni olan uşaqlar yetim kimi böyüyər. Nə sevgi görər və nə də məhəbbət göstərə bilər.
Davamı →

Gözəl ailəyə malik olmaq üçün Məsumların (ə) tövsiyəsi

Evlilik — insanın ruhi ehtiyacını təmin edər və insan da bu ehtiyacın təmin olunmasına görə hüzur içində yaşayar.
«Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı və sizin aranızda (ər-arvadın, yaxud insanların arasında) dostluq əlaqəsi, batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün (Allahın tovhidi, qüdrəti və hikmətinə dair) nişanələr vardır”. (»Rum” 21).
Davamı →

Gözəl ailəyə malik olmaq üçün

Evlilik — insanın ruhi ehtiyacını təmin edər və insan da bu ehtiyacın təmin olunmasına görə hüzur içində yaşayar.
«Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı və sizin aranızda (ər-arvadın, yaxud insanların arasında) dostluq əlaqəsi, batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün (Allahın tovhidi, qüdrəti və hikmətinə dair) nişanələr vardır”. (»Rum” 21).
Davamı →

Nigarançılıqdan necə qurtulaq?

Nigaranaçılıqların növləri müxtəlif olur.
Onların bəzisi təbiidir və bəzisi isə sonradan insan ruhuna daxil olmuş nigarançılıqlardır ki, onların kökünü kəsmək lazımdır.
Nigarançılıq – ruhun tarazlıq vəziyyətində olmamasıdır.
Ruh niyə tarazlıqdan çıxır? Buna səbəb çoxdur. Gündəlik mövzuların içində itib-batmaq, ali hədəfi itirmək, maddi mövzuların narahatlığı, məişət məsələlərinin təzyiqi, iş prosesində meydana gələn əsəbilik və s.
Bütün bunlardan qurtarmaq üçün, insan öz “Mən”inə qayıtmalı, hədəfini yada salmalıdır. Xatırlamalıdır ki, bu dünyaya nə üçün gəlib?
Davamı →

Saleh övlad yetişdirmək üçün 9 tövsiyə

Saleh övlada malik olmaq üçün Məsumlarımızdan (ə) bəzi tövsiyələr gəlmişdir ki, onlarla tanış olaq:
1. Övladın saleh olması üçün valideynlərin saleh olması lazımlıdır.
2. Ailə həyatında İslami təlimlərə riayət etmək.
3. Qidanın halal və haram olmasına diqqət göstərmək.
4. Uşaqlarla əxlaq çərçivəsində rəftar etmək və onlara məkarim əxlaqı aşılamaq.
5. Hamiləlik zamanı, süd verən zaman və uşaq körpə olan zaman gigiyenaya xüsusi diqqət etmək lazımdır.
 

Davamı →

Uşaqlarınızın xoşbəxtliyi sizdən asılıdır

Demək olar ki, hər birimiz  məşğuluq və kifayət qədər stresli həyat yaşayırıq. Bir valideyn olaraq isə sonsuz qayğılarımız var.  Bütün həyat şərtlərinin çətinliklərinə baxmayaraq üzərimizə düşən ən vacib işlərdən biri isə övladlarımıza qarşı sevgi göstərib, onlara vaxt ayırmaqdır. Son on ildə aparılan araşdırmalar da uşaqlıqdakı sevgi ilə gələcəkdəki sağlamlıq və xoşbəxtlik arasında önəmli bir əlaqənin olduğunu ortaya qoyur.
ABŞ Child Trends tədqiqat mərkəzinin uşaqların, gənclərin və onların ailələrinin həyat və perspektivlərini yaxşılaşdırmağa istiqamətlənmiş tədqiqatlarının nəticələri də valideynlərin uşaqlarına qarşı göstərdiyi isti münasibət və məhəbbətin onların həyatında ömür boyu müsbət nəticə verməsi fikrini dəstəkləyir.
Davamı →

Mənəvi xəstəliklərin mənbəyi - Kin | Rövşən Əhmədov

Bildiyimiz kimi kin, qəzəb, nifrət dinimizdə bəyənilməyən xüsusiyyətlərdən olub, mənəvi xəstəliklərdən sayılır.
İnsanda kin qisas almaq üçün qəlbdə özünə yuva quran bir duyğudur.
İnsan bəzən intiqam ala bilməyəndə onun daxilində yaranan qəzəb gizli düşmənçilik duyğusuna çevrilir. O, kin bəslədiyi insandan intiqam almaq üçün fürsət gözləyir. Yəni kinin başlıca mənbəyi qəzəb və nifrət hissidir.
Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə kafirlərin möminlərə qarşı duyduqları kin və nifrət haqqında belə buyurulur:
Davamı →

Hər kəsə rəhmət | Nizami Əfəndiyev

Uca Allahın bəşəriyyətə göndərdiyi Peyğəmbərlərin hamısı fərqli şəriətlə göndərilsə də, ən müqəddəs vəzifələri eyni iman prinsiplərini, xüsusən də təkallahlılıq prinsipini təqdim etmək idi. Bunun üçün müqəddəs mesajların son halqası olan İslamın, müxtəlif sivilizasiya və düşüncə sistemləri ilə münasibəti çox təbii bir haldır. İslam sivilizasiyasının əsas mənbəyi olan Quran və Sünnəyə baxdıqda bu əlaqənin nə qədər inkişaf etdiyini başa düşmək çətin deyil. Bütün insanlara hidayət rəhbəri olaraq göndərilən Hz. Muhammədin  qeyri-müsəlmanlarla əlaqələrində “əhli-kitab” dediyimiz yəhudi və xristianlarla münasibəti olduqca diqqətəlayiqdir.
Davamı →

Məsud qız atası | Dr. Rüfət Şirinov

“Bir oğlana təhsil verməklə bir insan,bir qıza təhsil verməklə isə təhsilli bir ailə və cəmiyyət qazanarsınız.(H.Z.Tağıyev)
Son dövrlərdə üzülərək qarşılaşdığım mənzərələrdən biri də, qız övladı olan atalara, hərdən də analara ətrafındakı insanların təskinlik verməyə çalışmasıdır. Mahiyyətləri fərqli olsa da, bu mənə Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) yaşadığı dövrdəki cahiliyyə ərəblərinin qız övladlarından imtina etməsi və onları diri-diri torpağa basdırmasını xatırladır. Üzüntüm, o dövrdə torpağa basdıraraq qız övladından qurtulmağın yerini günümüzdə hələ doğulmadan qız olduğu üçün abort edərək qurtulmaq düşüncəsinin aldığını görməklə pik həddə çatır.
Davamı →