Fobiya növləri - 3

Hərəkətlər (təsirlər)

●Üzmək — ablutofobiya (Ablutophobia)

●Uzanıb yatmaq — klinofobiya (Clinophobia)

●Maşını idarə etmək — amaksofobiya (Amaxophobia)

●Doğmaq — malevziofobiya (Maleusiophobia)

●Köçmək — tropofobiya (Tropophobia)

●Geyinmək — vestifobiya (Vestiphobia)

●Kompyuter arxasında işləmək — kiberfobiya (Cyberphobia)

●Hazırlamaq — maqeyrokofobiya (Mageirocophobia)

●Küçəni keçmək — aqirofobiya (Agyrophobia)

●Rəqs etmək — xorofobiya (Chorophobia)

●Qərarlar qəbul etmək — desidofobiya(Decidophobia)

●Öz borcunu yerinə yetirməmək — Paralipofobiya (Paralipophobia)

●Müalicə olunmaq — farmakofobiya (Pharmacophobia)

●Həkimə getmək — yatrofobiya (latrophobia)

●Dişləri müalicə etmək — odontofobiya (Odontophobia)

●İçmək — dipsofobiya (Dipsophobia)

●Yemək, udmaq — faqofobiya (Phagophobia)

●Uçmaq — aviafobiya (Aviophobia)

●Cərrahiyyə əməliyyatı etmək — erqaziofobiya (Ergasiophobia)

●Yazmaq — qrafofobiya (Graphophobia)

●Öpüşmək — filemafobiya (Philemaphobia)

●Oxumaq — sofofobiya (Sophophobia)

●Müalicə olunmaq — opiofobiya (Opiophobia)

●Hərəkət etmək — kinetofobiya (Kinetophobia)

●Öz fikirini ifadə etmək — doksofobiya (Doxophobia)

●Qatarda getmək — siderodromofobiya (Siderodromophobia)

●Səyahət etmək — qodofobiya (Hodophobia)

●Məktəbə getmək — didaskaleynofobiya (Didaskaleinophobia)

●Danışmaq — laliofobiya (Laliophobia)

●Telefonla danışmaq — fonofobiya (Phonophobia)

●Camaat qarşısındaçıxış etmək — qlossofobiya (Glossophobia)

●Yatmaq — somnifobiya (Somniphobia)

●Oturmaq — katisofobiya (Kathisophobia)

●Düşünmək — fronemofobiya (Phronemophobia)

●İşləmək — erqofobiya (Ergophobia)

●Getmək — ambulofobiya (Ambulophobia)

●Yuyunmaq — abultofobiya (Abultophobia)

●Cinsi əlaqədə olmaq — koitofobiya (Coitophobia)

●Günah etmək — enoziofobiya (Enosiophobia)

●Günahsızlığı itirmək — primeyzodofobiya (Primeisodophobia)

●Oğurlamaq — kleptofobiya (Kleptophobia)

●İnsanlar yanında soyunmaq — disabillofobiya (Dishabillophobia)

●İşəmək (isladılmaq) — urofobiya (Urophobia)

●Uzun müddət gözləmək — makrofobiya (Macrophobia)

●Kökəlmək — obezofobiya (Obesophobia)

●Gözləri açmaq — optofobiya (Optophobia)

●Evə qayıtmaq — nostofobiya (Nostophobia)

Bədənlər və onun hissələri

●Şəxsi bədənin cazibəsizlikləri — dismorfofobiya (Dysmorphophobia)

●Qanlar — qemofobiya (Homophobia)

●Bədən qoxuları — osmofobiya (Osmophobia)

●Göz — ommetafobiya (Ommetaphobia)

●Bədənin sol hissəsindəki hər şey — levofobiya (Levophobia)

●Bədənin sağ hissəsindəki hər şey — dekstrofobiya (Dextrophobia)

●Ereksiya vəziyyətində penis – medortofobiya (Medorthophobia)

●Ereksiya itkisi — medomalakufobiya (Medomalacuphobia)

●Qadın cinsi orqanları — kolpofobiya (Kolpophobia)

●Saç — xaetofobiya (Chaetophobia)

●Əllər — xirofobiya (Chirophobia)

●Dizlər — qenufobiya (Genuphobia)

●Çılpaqlıq — qimnofobiya (Gymnophobia)

●Dişlər — odontofobiya (Odontophobia)

●Qırışlar — ritifobiya (Rhytiphobia)

●Dazlaşmalar — falakrofobiya (Phalacrophobia)

Ölümlə bağlı fenomenlər

●Ölümlər və ölmələr — tanatofobiya (Thanatophobia)

●Qəbirstanlıqlar — koymetrofobiya (Coimetrophobta)

●Vaxt və saat — xronofobiya (Chronophobia)

●Cəsədlər — nekrofobiya (Necrophobia)

●Çürümələr və dağılma — seplofobiya (Seplophobia)

●Qəbirlər — plakofobiya (Placophobia)

●Diri-diri dəfn edilməkdən — tafefobiya (Taphephooia)

Abstrakt anlayışlar

●İdeyalar — ideofobiya (tdeophobia)

●Hamı tərəfindən qəbul edilmiş ideyalardan fərqlənən ideyalar — yeresifobiya (Heresyphobia)

●Bilikdən— qnoziofobiya (Gnosiophobia)

●Cənnətdən — uranofobiya (Ouranophobia)

●Cəhənnəmdən — qadefobiya (Hadephobia)

●İrsilikdən — patroyofobiya (Patroiophobia)

●Sonsuzluqdan — apeyrofobiya (Apeirophobia)

●Ədalətdən — dikefobiya (Dikephobia)

●Materializmdən — qilefobiya (Hylephobia)

●Ruhlardan — psixofobiya (Psychophobia)

●Miflər və nağıllardan ~ mifofobiya (Mythophobia) nağılları

●Musiqidən — melofobiya (Melophobia)

●Adlar — nomatofobiya (Nomatophobia)

●Yenilik — kaynofobiya (Cainophobia)

●Fikirdən — allodoksafobiya (Allodoxaphobia)

●Fəlsəfədən — filosofobiya (Philosophobia)

●Poeziyadan — metrofobiya (Metrophobia)

●İnkişafdan — prosofobiya (Prosophobia)

●Dinlər — teofobiya (Theophobia)

●Mürəkkəb elmi terminologiyalardan — qellenoloqofobiya (Hellenologophobia)

●Simvollar — simbolofobiya (Symbolophobia)

●Simmetriyalar — simmetrofobiya (Symmetrophobia)

●Sözlər — loqofobiya (Logophobia)

●Uzun sözlər — qippopotomomonstroseskvippedaliofobiya (Hippopotomonstrosesquippedaliophobia)

●Texnikalar — texnofobiya (Technophobia)

●İblislər — satanofobiya (Satanophobia)

●İlahiyyatlar — teoloqikofobiya (Theologicophobia)

●İblislər — demonofobiya (Demonophobia)

●Kabuslar — fasmofobiya (Phasmophobia)

Rənglər

●Ümumi rənglərdən — xromofobiya (Chromophobia)

●Qara — melanofobiya (Melanophobia)

●Al-qırmızı — porfirofobiya (Porphyrophobia)

●Sarı — ksantofobiya (Xanthophobia)

●Qırmızı — eritrofobiya (Erythrophobia)

●Ağ — leykofobiya (Leukophobia)

Saylar

●Saylar ümumiyyətlə — numerofobiya (Numerophobia)

●Say 8 — oktofobiya (Octophobia)

●Say  13 — triskadekafobiya (Triskadekaphobia)

Yerlər

●Müəyyən yerlər — topofobiya (Topophobia)

●Öz evi — ekofobiya (Ecophobia)

●Öz evinin ətrafları — eykofobiya (Eicophobia)

●Xəstəxanalar — nozokomefobiya (Nosocomephobia)

●Ümumiyyətlə evlər — domatofobiya (Domatophobia)

●Boş otaqlar — senofobiya (Cenophobia)

●Otaqlar ümumiyyətlə — koynonifobiya (Koinoniphobia)

●Xarabalıqlarlar — atefobiya (Atephobia)

●Məktəblər — skolinofobiya (Scolionophobia)

●Küçələr — aqirofobiya (Agyrophobia)

●Boş sahə — spasefobiya (Spacephobia)

●Bağlı sahə — klaustrofobiyadır (Claustrophobia)

●Açıq yerlər, qələbəliklər — aqorafobiyadır (Agoraphobia)

●Teatrlar — teatrofobiya (Theatrophobia)

●Meşələr, tünd kolluqlar — niktoqilofobiya (Nyctohylophobia)

●Tünd yerlər — liqrofobiya (Lygophobia)

●Hündürlüklər — aeroakrofobiya (Aeroacrophobia)

●Dar dəhlizlər — stenofobiya (Stenophobia)

●Kilsələr — ekkleziofobiya (Ecclesiophobia)

●Körpülər — qefirofobiya (Gephyrophobia)

●Yüksək binalar — batofobiya (Batophobia)

12 şərh

MaksiMuS
Əziyyət çəkilib bəlkə də belə demək nöqsandı mənə ama, qeyd etmək istərdimki Kayzendə kiminsə bu fobia növlərini tam oxuduğuna, oxuyacağına şübhə edirəm. Şübhə təkcə bununla bitsə yaxşıdı.Bu məlumatın həyatımızın hansısa anında bizimçün yararlı olacağı haqda da 1 mənalı düşüncədə deyiləm :)) Əməyə hörmət +
rezerv
Amma, mən oxudum. Həşaratlardan qorxma fobiyasından başa demək olar ki,hər şey də var idi. Bəs həşaratlardan qorxma necə?
Niyaz
Fobiya növləri 1 və 2 ci hissələrə nəzər yetirin:
 http://kayzen.az/blog/maraqli-faktlar/8743/fobiya-n%C3%B6vl%C9%99ri-2.html
Niyaz
rezerv
Təşəkkürlər. Sualıma cavab tapdım: Akarofobiya, Araxnefobiya. Ən birinci fobiyamdır.
Amrxx584
Fobiya'dan qorunmağın başlıca yolu güclü psixologiya və insanın özünü sərbəst hiss etməsidir(təbii ki bütün hallarda yox). Məsələn akarafobiya bir çox insanda var məncə normal haldı. Məndə də var ama yalnız gecələr. Gecə ayağımın üstünə çıxacagınnan qorxuram.  Bir zamanlarda yerdə yatmırdım ki qulağıma hörümçək felan nəsə həşərat girər ama sonra necə oldusa keçdi. Qeyri-normal fobiya sahibi olanlara səbr və sağlamlıq diləyirəm. Nastofobiya (evə qayıtmaq qorxusu) bu necə bir şeydir?! Allah uzaq elesinn
rezerv
Akarofobiya bilmək istərdim sizdə necə keçib getdi? Əgər mümkünsə.
Amrxx584
Bir növ içimdəki qorxuyla mübarizə. Əvvəllər özümü aldadırdım ki ele şey ola bilməz yatacam rahat duracam. 3 gün 5 gün beləcə örgəşdim. Sora normal hal aldı.
rezerv
Təşəkkürlər. Məndə yuxu zamanı qorxu hisləri yaranmır, gördüyüm an qəribə,hətta həddən artıq reaksiya verirəm. Bu da yəqin ki, keçməz.
SHATENKA407
məndə qəribə fobiya növləri var amma onların adların burda görə bilmədim çoxunu: aylı gecələrdən qorxma, xəstəxana fobiyası
aysel95
maraqli idi amma mende olan fobiya novlerinin adlarini burada gormedim
Medikamentoz
Məndə fobofobiya var---Qorxmaqdan qorxmaq :) 6 mlrd insandan birində rast gəlinir.