Рейтинг
+196.92

Maraqlı faktlar

179 üzv, 761 topik

Abay və onun mühiti: Erlan Sıdıkovun fundamental təqdimində

Türk xalqlarının düşüncə tarixinin bütövlüyü, yaxud vəhdəti ideyası türkologiya sözün geniş mənasında bir elm kimi təşəkkül tapandan bu günə qədər heç bir şübhə doğurmasa da, həmin ideya müasir dövrdə — XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində ardıcıl olaraq fundamental araşdırmaların mövzusuna çevrilməklə ayrı- ayrı dahi şəxsiyyətlərin irsi timsalında bütün Türk dünyası miqyasında böyük maraq yaradacaq bir səviyyədə öz müfəssəl təhlil təcrübələrini nümayiş etdirməkdədir ki, bunların sırasında tarix elmləri doktoru, akademik Erlan Sıdıkovun Abay və onun mühiti haqqındakı əsərləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Davamı →