Рейтинг
+15.77

GMAT

14 üzv, 7 topik

Data Sufficiency Questions 700+

  • GMAT
GMAT imtahanınnın riyaziyyat hissəsinə aid nisbətən çətin sayılan suallar toplusu 

1. If 2 different representatives are to be selected at random from a group of 10 employees

and if p is the probability that both representatives selected will be women, is p > 1/2

(1) More than 1/2 of the 10 employees are women.
(2) The probability that both representatives selected will be men is less than 1/10

2. If vertices of a triangle have coordinates (-1,0), (4,0), and (0,A), is the area of the triangle greater than 15?
(1) A < 3
(2) The triangle is right
 
3.  Is the perimeter of triangle ABC greater than 20?
(1) BC-AC=10.
(2) The area of the triangle is 20.

4. If x is not equal to 0, is |x| less than 1?
(1) x/|x|< x
(2) |x| > x 

5. Are x and y both positive?
(1) 2x-2y=1
(2) x/y>1
 
6.  If 20 Swiss Francs is enough to buy 9 notebooks and 3 pencils, is 40 Swiss Francs enough to buy 12 notebooks and 12 pencils?
(1) 20 Swiss Francs is enough to buy 7 notebooks and 5 pencils.
(2) 20 Swiss Francs is enough to buy 4 notebooks and 8 pencils.

7. Ten years ago, scientists predicted that the animal z would become extinct in t years. What is t? 
(1) Animal z became extinct 4 years ago. 
(2) If the scientists had extended their extinction prediction for animal z by 3 years, their prediction would have been incorrect by 2 years. 

8. If x and y are non-zero integers and |x| + |y| = 32, what is xy? 
(1) -4x — 12y = 0 
(2) |x| — |y| = 16

9. If k is an integer greater than 1, is k equal to 2^r for some positive integer r? 
(1) k is divisible by 2^6 
(2) k is not divisible by any odd integer greater than 1 

10. What is the value of integer x?
(1) 4 < (x-1)*(x-1) < 16
(2) 4 < (x+1)*(x-1) < 16 
 
 
Davamı →

CR:Mini quiz 1

  • GMAT

Critical Reasoning: MİNİ QUİZ 1


1. Nearly one in three subscribers to Financial Forecaster is a millionaire, and over half are in top management. Shouldn’t you subscribe to Financial Forecaster now?


A reader who is neither a millionaire nor in top manage­ment would be most likely to act in accordance with the advertisement’s suggestion if he or she drew which of the following questionable conclusions invited by the advertisement?


A) Among finance-related periodicals.Financial Forecaster provides the most detailed financial information.


B) Top managers cannot do their jobs properly without reading Financial Forecaster.


C) The advertisement is placed where those who will be likely to read it are millionaires.


Ardı →

Critical Reasoning 1

  • GMAT

Verbal hissə: Dərs 1


Critical Reasoning: An İntroduction
Critical Reasoning(CR) bölməsi Azərbaycan tələbələrinin ən az tanış olduğu bölmə hesab oluna bilər.Digər bölmələrə biz ən azı  məktəb vaxtı və qəbul imtahanlarında rast gəlmişik! Sizin CR suallarında rast gəldiyiniz istənilən arqument 2 hissədən (assumption(evidence  və conclusion) hissələrindən ibarətdir. CR bölməsinin ğhdəsindən gəlmək üçün 7 əsas prinsip:


Ardı →

Dərs 1. Division with remainder

  • GMAT

GMAT Quantitative Section
Dərs 1. Qalıqla bölmə


İstənilən müsbət x və y ədədləri üçün y=ax+b bərabərliyini ödəyən və tam ədədlər olan yalnız bir x və y cütlüyü mövcuddur. Bu halda a quotient, b isə remainder adlanır.
b sıfırdan böyük və ya 0-a bərabər və x-dan kiçikdir. Məsələn: 32=3x10+2

Qalığın 0 olmasını xüsusi hal kimi qeyd etməliyik.Bu halda y is divisible by x (y x-ə tam bölünür) deyilir. Məsələn 28 is divisible by 7. Çünki 28=7x4+0. Elə hal da ola bilər ki kiçik rəqəm olan y-i böyük rəqəm olan x-ə bölürük. Bu halda nəticə quotient=0, remainder=x olacaq. Məsələn 7=9x0+7. Bəzən qalıq daha əhəmiyyətli olur. Bu halda bölmə zamanı eyni qalıqlara malik ədədlər bərabər sayılırlar. Bu formada yazılır: 18=3(mod5) və o anlama gəlir ki, 18 və 3 ədədi 5-ə bölündükdə eyni remainder-ə malikdirlər. Həmçini əgər biz x çıxsaq qalıq yenə dəyişməyəcək. Misal üçün, belə də yazmaq olar: 28=23=18=13=8=3=-2=-7(mod7). Bundan əlavə unit digits 10-a bölmədən qalan qalıqdan başqa bir çey deyil. İndi isə bu mövzu ilə bağlı bir neçə çalışmaya baxaq:

(OG PS 314) What is the units digit of 134x172x293?
A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 E) 1

Bu sadə məsələni həll etməyin birinci üsulu uyğun olaraq ədədləri qüvvvətə yüksləldib hasillərini tapmaqdır ki, bu üsül GMAT üçün uyğun deyil. Daha rahat üsul, 10-a bölmədən qalan qalıqlarla işləmək olardı.
1. Variant: 134x17x2x293 = 34x72x93=81x49x93=1x9x94=81x81=1 (Mənim seçimim)
2. Variant: 134x172x293 = 34x72x(-1)3=81x49x(-1)=1x(-1)x(-1)=1
Düzgün cavab: E

(OG PS 361) If a is positive integer, and if the units' digit of a2 is 9, and the units' digit of (a+1)2 is 4, what is the units' digit of (a+2)2 ?
a) 1 b) 3 c) 5 d) 7 e)9

Əvvəlcə sadədən başlayaq a2=9 a=3;a=-3. Heç vaxt mənfini tez atmayın.Çünki sual units' digit, yəni 10-a bölünəndə eyni qalıq verən ədədlərdən gedir! Bu o deməkdir ki, -3=7=17(mod10). Rahat rəqəm olan 7-ni seçək! İndi isə hər iki namizədi(3 və 7) ikinci şərtdə yerinə qoyaq:
(3+1)2=16 Uyğun gəlmir! Çünki axırıncı rəqəm 4 olmalıdır!
(7+1)2=64 Uyğun gəlir!
Biz artıq böyük ehtimalla rəqəmin 7 olduğunu bilirik. Bu halda, (7+2)2=81. Axırıncı rəqəm 1-dir.
Cavab:A

Nəticə
Bu dərs çərçivəsində biz qalığın tapılması məsələlərinə qısa nəzər gəzdirdik! Növbəti dərsdə biz Verbal bölmədən Critical Reasoning hissəsi ilə tanış olacağıq və sualların strukturunu araşdıracağıq!


 


Davamı →

Təkliflər

  • GMAT
Bu hissədə GMAT dərslərinin daha məhsuldar keçirilməsi ilə bağlı rəy və təkliflərinizi eşitməyə hazıram!

Davamı →

Ümumi qaydalar

  • GMAT

GMAT dərsləri 2-3 ay ərzində həftədə 2 dəfə keçiriləcək.


İstifadə olunacaq ədəbiyyatlar:


1. GMAT OG 11(12) + GMAT Verbal OG+ GMAT Quantitative OG


2. Barron`s GMAT


3. Kaplan GMAT Advanced


4. Kaplan GMAT Comprehensive


5. Manhattan GMAT


6. Müxtəlif proqramlar, testlər


7. Məqalələr


 


Keçirilmə formatı:


Həftə ərzində 2 dəfə məqalələr yerləşdiriləcək. Bazar günləri isə testlər və digər imtahanlar keçiriləcək!


 


Qaydalar:


Postda səhv(qrammatik) varsa şəxsi mesaja yazın! Postun müzakirəsi qadağanır! Yalnız qaranlıq məqamlara aid sualların yerləşdirilməsinə imkan veriləcək. Təkliflərinizi təkliflər postunda yerləşdirə bilərsiniz.


Ardı var......


 


Davamı →

GMAT

  • GMAT


GMAT (Graduate Management Admission Test)-insanın riyazi,verbal və analitik təfəkkürünü müəyyənləşdirmək üçün hazırlanmış ingilisdilli test. Test qərb biznes məktəblərinə və bəzi iqtisad yönümlü ixtisaslara(burada əsas GRE-dir) qəbul olunmaq üçün məcburidir. 1953-cü ildə,9 biznes məktəbinin səyi nəticəsində, müasir adı Graduate Management Admission Council (GMAC) olan təşkilat  yarandı. Təşkilatın əsas məqsədi biznes məktəblərinə yüksək səviyyəli tələbələrin seçilməsi üçün standartlaşdırılış test hazırlamaq idi. ilkin vaxtlarda test 54 biznes məktəbinə qəbul zamanı istifadə edilirdi. Lakin indi GMAT 1500 məktəb və 1800-dən çox proqramlara qəbul zamanı istifadı edilir.2005-ci ilin sonuna qədər GMAT-in aparılması Educational Testing Service (ETS) tərəfindən həyata keçirilirdi.2006-cı lin yanvar ayının 1-dən bu funksiya ACT İnc kompaniyasına verildi.Hal-hazırda ACT İnc testlərin hazırlanması, Pearson Vue isə teslərin keçirilməsini öz üzərlərinə götürüblər.


GMAT-in strukturu:


Test computer-adaptive sayılır.Bu o anlama gəlir ki, test distant(kompyuterin köməkliyi ilə) verilir və namizədin bilik səviyyəsinə uyğunlaşır.Əgər suala düz cavab verilirsə, növbəti sual daha çətin verilir və tərsinə.İlk sual həmişə orta çətinlikli olur.Bunun səbəbi kompyuterin hələ sizin imkanlarınzı bilməməsindən irəli gəlir. Siz suallara necə cavab verməyinizdən asılı olaraq sualların dərəcəsi dəyişir.


 


Birinci bölmə-Analytical Writing Assessment adlanır və iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə (Analysis of an Issue) sizə kiçik məqalə və ya dərslikdən bir hissə verilir. Bu bölmədə siz tam, dolğun analiz etməli və uyğun nəticələr çıxarmalısınız. Cavabınız İngilis dili qrammatikasına uyğun olmalıdır(bura təkcə cümlələrin quruluşu yox, həm də işlədilmə yeri çox vacibdir). Rəsmi olaraq sizdən öz fikirlərinizi strukturla çatdırmaq tələb olunur. İkinci hissədə (Analysis of an Argument) artıq siz öz fikirlərinizi bildirə bilməssiniz! Sizə quru fakt verilir.Sizs ya onla razılaşır ya da inkar edirsiniz(TOEFL-a heç bənzəmir). Yenə də,strukturla, ngilis dilinin nütün qanunlarını gözləməklə.Bu hissə daha çox bizneslə bağlı olduğuna görə bu sahəni yetərincə yaxşı bilməlisiniz.İngilis dili səviyyəsi bu hissədə ikincidırıcılidir.Bu bölmə 1 saat çəkir(30x2)


5 dəqiqə fasilə.Tez növbəti bölməyə keçməyin bu 5 dəqiqə sizə hava-su kimi lazım olacaq.Səbəbini indi görəcəksiniz!


İkinci bölmə-Quantitative(Hesab da demək olar) insanın riyazi abstrakt düşünmə və biliklərini yoxlayır. Birinci hissə Problem Solving adlanır. Əvvəlcə asan testlər düşür(məktəb 9-cu sinif). Sualları düzgün həll etdikcə suallar çətinləşir (həndəsə və ehtimal). İkinci hissə Data Sufficiency-də sadə hesab olunur. İki fakt verilir və bu verilənlərin suala cavab verməyə yetərli olub-olmaması soruşulur.Bu hissədə suallar bütün testlər üçün eynidir. İkinci bölmənin suallarının sayı 37, verilən vaxtsa 75 dəqiqədir.Yəni, hər suala 2 dəqiqə. Lakin asanlığına baxmayaraq bu hissə praktika tələb edir.Ümumiyyətlə GMAT praktika ilə yaxşılaşır.


5 dəqiqə fasilə


Belə analitik essey və riyazi testlərdən sonra hal qalsa növbəti bölməyə keçək :)


Beləliklə Azərbaycanlıların ən çox çətinlik çəkdikləri sahə Verbal hissə(Amma öhdəsindən gəlmək olar). Bu bölmədə namizədin qrammatika(sentence correction), Söz ehtiyatı(reading Comprehension) və məntiqi nəticə çıxarma(critical reasoning) qabiliyyəti yoxlanılır. Sentence correction hissəsində qrammatikanın müəyyən sahələri(əsasən sintaksis) yoxlanılır.Cümlə verilir və müəyyən hissəsinin (bir söz-cümlənin özü) altından xətt çəkilir.Sizdən cümlənin düzgün variantı soruşulur. Reading Comprehension hissəsi mətni anlama dərəcəsinə əsaslanır.Bu bölmə nisbətən TOEFL-da reading bölməsinə oxşayır.Nəhayət sonuncu hissə məntiqi nəticə çıxarmaq tələb olunan critical reasoning hissəsidir.Bu hissəyə riyaziyyat və ingilis dilinin sintezi də deyə bilərik. Ümumi vaxt hər üç hissə üçün 75 dəqiqə, suallarin sayı isə nisbətən çox, 41-dir


Nəzərə alın ki suallar qarışıq düşür!


Bundan sonra sizdən təsdiq gözlənilir və qeyri-rəsmi balınız sizı print versiyada təqdim olunur. Essey-lərin balı ilə birlikdə rəsmi cavab 2-3 həftəyə blinir! Ballar 200-800 arası dəyişir! Top Biznes məktəblər minimum 650-keçid balı qoyurlar(Bəziləri 700).


GMAT-in balı 5 il keçərli sayılır!


GMAT dərsləri isə mövzuya tələbdən asılı olaraq yerləşdiriləcək.


Ardı var.........


Davamı →