Рейтинг
+117.67

Hikmət dənizi və aforizmlər

108 üzv, 369 topik

Hikmət sahibləri demişlər ki

HİKMƏT SAHİBLƏRİ DEMİŞKİ..
Dörd şey gözəldir, lakin dörd şey ondan daha gözəldir.

1. Kişilərin utanması gözəldir. Lakin qadınların utanması ondan daha gözəldir.
2. Hər kəsin ədalətli olması gözəldir. Lakin əmr sahiblərinin ədalətli olması daha gözəldir.
3. Qocanın tövbəsi gözəldir. Lakin gəncin tövbəsi daha gözəldir.
4  Varlının comərdliyi gözəldir. Lakin kasıbın comərdliyi daha gözəldir. 

Ardı →

İmamlardan kəlamlar

1. Bəndədən soruşulacaq ilk şey namazdır, əgər o qəbul olunsa, digər əməlləri də qəbul olunacaq. İmam Baqir (ə)
2. Hər kim Allahın ona vacib etdiyi əməlləri etsə, onda o ən yaxşı insanlardandır. İmam Zeynəlabidin (ə)
3.Sənə pislik edənə özünü ona sevdirməyin qədər böyük bir cəza verə bilməzsən. İmam Əli (ə)
4.Allaha itaətin tacı, bəndənin xoşuna gəlsə də, gəlməsə də Allahın işinə rza olmaqdır. İmam Sadiq (ə)
5. Allah Məhəmmədən (s) yaxşı insan yaratmayıb. İmam Əli (ə)
Ardı →

Aforizmlər və atalar sözləri - 2

21.Əvvəl öyrən, sonra düşün (Atalar sözü)
22.Öyrənməsən, öyrədə bilməzsən (Tomas Yuinq)
23.Həqiqi sevgi yaxşılıq görəndə artmayan, pislik görəndə azalmayandır (Atalar sözü)
24.Ən çətin iş ilk addımı atmaqdır (Markiz Dü Deffan)
25.Boş çuval dik durmaz (Benyamin Franklin)
Ardı →

Aforizmlər və atalar sözləri - 1

1.Düşünmədən öyrənmək faydasız, öyrənmədən düşünmək təhlükəlidir (Konfutsi)
2.Sizə nə edəcəyinizi deyə bilərlər, ancaq nə düşünəcəyinizi əsla (Sokrat)
3.Bir ailə ilə bir dövlət idarə etmək arasında elə böyük bir fərq yoxdur (Monten)
4.Başqalarının izi ilə gedən iz qoya bilməz (Con İ.Brannon)
5.Ya bir yol tap, ya bir yol aç, ya da yoldan çəkil (Atalar sözü)
Ardı →

Üç şey

İDARƏ EDİLƏCƏK 3 ŞEY
Dilimiz
Xasiyyətimiz
Hərəkətlərimiz


SEVİLƏCƏK 3 ŞEY
Cəsarət
Nəzakət
Yardım


NİFRƏT EDİLƏCƏK 3 ŞEY
Kin
Qürur
Nankorluq


İSTƏNƏN 3 ŞEY
Sağlamlıq
Dostluq
Sağlam bir ruh


UĞRUNA DÖYÜŞÜLƏCƏK 3 ŞEY
Şərəfimiz
Evimiz
Ölkəmiz


DÜŞÜNÜLƏCƏK 3 ŞEY
Həyat
Ölüm
Sonsuzluq


Davamı →

Frans Kafkanın sözləri

Cəmi 41 il ömür sürmüş, ölümündən sonra bütün əsərlərini son nüsxəyəcən tapıb yandırmağı dostlarından xahiş etmiş, qeyri-adi düşüncə tərzi, bənzərsiz əsərləri, son dərəcə özünəməxsus yaradıcıhq mövqeyinə malik olan. dünya ədəbiyyatının korifeylərindən sayılan Avstriya yazıçısı Frans Kafka diqqətinizə təqdim olunan bu səhifədəki fikirlərin də müəllifidir.

  • Azadlıq ən yüksək duyğulara aid edildiyindən, azadlıq haqqında yalan da yüksək hesab olunur.
  • Biz özümüzdə olan işgüzar fərasəti və bic yumoru daha çox qiymətləndiririk.
  • İlk təəssürat keçicidir.

Ardı →