Рейтинг
+1.13

Uşaq tərbiyəsi

4 üzv, 160 topik

Uşaqlarda masturbasiya

Uşaqlar 3 yaşından etibarən öz bədənini kəşf etməyə başlayır. Xüsusilə də öz cinsinin fərqinə varır. Qız və yaxud oğlan olduğunu qavramağa başlayır. Özünü tanıması ilə paralel ətrafı müşahidə edir. Fizioloji və görünüş olaraq fərqi duymağa başlayır. Və bu öyrənmə prosesi uşağın cinsi inkişafında da özünü göstərir. Belə ki, uşaq cinsi orqanına toxunduqda, pampersi dəyişdirildikdə, yaxud tualet ehtiyacı ödənildikdən sonra təmizləndiyində o toxunma prosesində fərqli duyğular yaşayır, bu hal onu güldürür, əhvalını fərqli formada dəyişir. Həzz duyğusunu ilk dəfə yaşayan bəzi uşaqlar bu duyğunu yenidən yaşamaq istəyə bilər. Cinsi orqanı ilə oynayaraq özünü rahatlatmağa başlayar. Yaxud oyuncaq, yastıq və digər əşyalar vasitəsilə sürtünmə prosesində rahatlamağa çalışar.


Davamı →

Övladlarından narazı valideynlər

Aqresiya əxlaqi və etik normaları pozan və başqalarına mənəvi və ya fiziki zərər verə bilən bir insanların «birdəfəlik» hərəkətidir. Aqressivliyin zaman keçdikcə vərdiş halına gəlməsi təhlükə doğura bilir. 

Aqressiv valideynlər demək olar ki, həmişə uşaqlarına qəzəblənirlər. Bir qayda olaraq, onların qəzəbi uşaq itaətsizliyinin nəticəsi deyil. Çox güman ki, onlar evliliklərindən, işlərindən, bütün bəşər övladlarından narazıdırlar. Bəzi uşaqlar bu münasibəti çox qeyri-adi qəbul edirlər. Düşünürlər ki, ana və ya ata öz sevgisini elə bu şəkildə də ifadə edə bilər. Belə valideynlər unudurlar ki, bu uşağı gələcəkdə nevrotik, üsyankar böyüməsinə ən kədərlisi aqressiyaları vərdiş halına keçməsinə şərait yaradırlar. Belə ailələrdə böyüyən aqressiv uşaqlar valideynlərlə yanaşı tərbiyəçilər, müəllimlər və ətraf mühit üçün də problemə çevrilmək ehtimalları böyük olur. Uşaqların aqressiv davranışı diqqəti cəlb etməyin özünəməxsus bir üsuludu. Belə bir uşaq sevgiyə və məhəbbətə, anlayışa və qəbula ehtiyacı olduğunu «işarələyir». Aqressiyasının köməyi ilə daxili narahatlıq hiss etdiyini, rədd edildiyini və unudulduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. Valideynlər tərəfindən laqeydlik və qəddarlıq


Davamı →

Uşaqlarla ünsiyyətdə 6 sehrli cümlə

Uşaqlarla ünsiyyətdə istifadə olunan bəzi cümlələr var ki, bu cümlələr uşağınıza onu başa düşdüyünüz və dəstəklədiyinizi hiss etdirəcək. Bu cümlələr uşağın narahatlığını azaltmağa, sakitləşməsinə, münaqişələri azaltmağa və özünə inamını artırmağa kömək edir.

  • Bunu bacara bilərsən
    Bu ifadə uşaqları həvəsləndirməyə kömək edir. Bu ifadə uşağa etdiyi işin məsuliyyətinin yalnız ona aid olduğunu da bildirir.

  • Afərin
    Bu söz, uşağın etdiyi hər hansı bir uğurlu fəaliyyətin sonunda istifadə edilməlidir. Burda diqqət ediləsi məqamlardan biri də

Davamı →

Nağılın uşaqlara faydası

Nağıl, uşaqların normal böyüməsi və tərbiyəsi üçün vacibdir. Nağılları dinləməklə uşaqlarda qorxu hissi məhv olur, onlarda özgüvən və sərbəstlik hissi artır.
Uşaqlar artıq iki yaşından etibarən nağılları dərk edirlər. Nağıllar vasitəsilə uşaqlar həyat, insanlar arasında olan münasibət haqqında ilkin təsəvvürləri formalaşır. Nağıl oyunlar qədər uşaqların normal böyüməsi və tərbiyəsi üçün vacibdir. Uşaqlarla ünsiyyəti ana bətnində olan vaxtdan yaratmaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, uşağın eşitmə duyğusu artıq 8 həftəliyindən formalaşmağa başlayır, deməli, bu ayından sonra uşaqla sözlü kontakta girərkən daha ehtiyatlı olmaq gərəkdir. Mütləq ana hamiləlik vaxtı körpəsinə maraqlı nağıllar danışmalıdır, xüsusən, bunu axşam, yatmamışdan öncə etməlidir. Bir növ körpəni hazırlamalıdır. Mütəxəssisin fikrincə, ana hamiləlik vaxtı hansı saatda körpəsinə nağıl danışıb, daha sonra onu əzizləyirsə, həmin uşaq dünyaya gəldikdən sonra daha sözəbaxan və idarə olunabilən olur. Körpəlikdən valideyn uşağı gələcək həyata sağlam və düzgün şəkildə hazırlamalıdır. Uşaqlarda dinləmə qabiliyyətini artırmaq üçün körpələrə layla oxuyaraq uşağı yatızdırmaq məsləhətdir. Bu üsulla, uşaqlarda dinləmə qabiliyyəti formalaşır.

Davamı →

Cizgi filmlərinin uşaqlara təsiri

Müasir uşaqlar daha çox yeni tipli cizgi filmlərinə baxmağa üstünlük verirlər, hansı ki, mütəxəssislər bu tip filmlərin uşaqların psixologiyasında dərin və zərərli iz buraxdığını söyləyirlər. Uşaqlara aqressivlik, zorakılıq təbliğ edən cizgi filmləri çoxalır.
Mütəxəssislər deyir ki, cizgi filmləri uşaqların özünü dərk etməsi, ətraf aləmi kəşf etmələri üçün önəmli rola malikdir. Amma bu, hər cizgi filminə aid edilə bilməz. Bu gün telekanalları zəbt edən qanlı, döyüşlü-davalı ciizgi filmləri uşaq psixologiyasına olduqca böyük zərər verir. Yenicə ətraf aləmlə tanışlığa başlayan uşaq cizgilərdəki münasibəti həyatında da görmək istəyəcək.
Çoxları razılaşar ki, 35-40 yaşlı insanlar sülhü, paylaşmağı, sakitliyi, təbiəti və heyvanları sevməyi daha yaxşı bacarırlar. Təbiidir, burada onların körpəlikdə bu cür hissləri aşılayan cizgi filmlərinə baxmasının önəmli rolu var.

Müasir cizgi filmlərinin uşaqlara zərəri


Davamı →

Uşaqlar niyə yalan danışır?

Yalan insan həyatının vazkeçilməz bir hissəsidir. İnsanlar uşaq yaşlarından yalan danışmağa başlayırlar. İlk vaxtlar bunu bilməyərək edirlər. Çünki 4 yaşınacan deyilən yalanların əksəriyyəti fərqində olmadan deyilən yalanlardır. 
 
Uşaqlar məsələn «ana səninlə parkda gəzəndə it məni qorxtmşd yadındadı?» bu kimi «yalan»lar deyə bilər. Valideyin həmən an övladının olmayan, baş verməyən hadisələri danışıb onu aldatdığını və ya övladının psixoloji problemi olduğunu düşünə bilər. Amma bu cür nümunədəki kimi məsum real olmayan cümlələrin nadir hallarda olması, övladınızın yuxuyla real həyatı qarışdırması mənasını verir. Uşaqlar bəzən yuxuda gördüklərini real hadisə kimi xatırlaya, özünü o hadisənin əsas, qurtarıcı obrazı kimi qələmə verə və onları ailə fərdlərinə real hadisə kimi danışmağa başlaya bilər. Dörd yaşına qədərki uşaqlarda adətən eqosentrik düşüncə hakim olur. Əşyalara və hadisələrə ancaq öz prizmalarından baxırlar. Gördükləri «dünyanın hakimi” yalnız özləridir. Canlı-cansız varlıqları tam ayırd edə bilmirlər. Özləri canlı olduğu üçün onların nəzərində hər şey canlıdır. Bu yaşdakı uşağın nəzərində üzərinə mindiyi oyuncaq atla canlı at arasında heç bir fərq yoxdur. Onunla canlı atla söhbət edirmiş kimi danışarlar. Bu yaşdakı uşaqlar yuxu ilə gerçək həyatı bir-birindən ayıra bilmirlər. Gördükləri yuxunu gerçək hadisə kimi qavrayarlar. Amma əlbətdəki bu hal davamlı və çox olduqda artıq bu bir problem də ola bilər. Bu səbəbdən vaxtında bir peşəkara müraciət olunması ancaq müsbət addım olar.

Davamı →

Uşaqların dünyasını onların rəsmlərində kəşf edin

Ev və ağac şəkli
Övladınıza ev, ağac və insan şəkli çəkməyi təklif edin. Onun (Mən evi necə çəkim? Evin neçə pencərəsi olur? Ağacın yarpaqları necə olur? və.s) suallarına isə cavab verməyin. Çalışın uşağınıza başa salasınız ki, rəsmi o özü tək, bir kimsənin köməyi olmadan çəkməlidir. Bu şəkli çəkmək üçün övladınıza tam sərbəstlik verin. O rəsm çəkməklə məşğul olan zaman siz onun verdiyi sual və şərhləri, həmçinin işləmə müddətini və digər vacib momentləri qeyd edin. Balaca şəkli bitirəndən sonra onunla söhbət edin:


Davamı →

Qənaət etməyi uşaqlara necə öyrədək?

İnsanların vərdişləri həyatını mənfi və ya müsbət istiqamətdə yönləndirir. Məhz buna görə də uşaqlarımızın təlim-tərbiyə prosesində onlara yaxşı vərdişlər aşılamalıyıq. Uşaqlara daha kiçik yaşlardan öyrədilməsi labüd olan vərdişlərdən biri də qənaətcillikdi. Qənaətcillik uşağa ilk olaraq nəfsini tərbiyə etməyi öyrədir. Uşaqlar qənaətçilliyi öyrənərək satın alınacağı məhsulun ehtiyacmı istəkmi olduğunu ayırd edə bilir. Uşaqlara ehtiyaclarını qısmadan, amma var olanı mümkün qədər ziyansız istifadə etməyin öyrədilməsi qənaətcilliyin əsas prinsipidir.

Qənaətcil olmağın uşaqlarda formalaşması üçün qeyd edəcəyimiz davranışları aşılamaq lazımdı.


Davamı →

Kompüter oyunları uşaqlarda aqressiya yaradır

Amerika Psixoloji Assosiasiyasının işçi qrupunun hesabatında deyilir ki, zorakı video oyunları oynamaq uşaqlarda aqressiya yaranmasına səbəb olur.

Bununla belə, hazırda bu əlaqənin kriminal zorakılığa və ya cinayətə səbəb olduğunu iddia etmək üçün kifayət qədər sübut yoxdur.
Zorakı video oyunlarının istifadəsi ilə zorakı davranış arasında birbaşa əlaqəni nümayış etdirir.
Zorakılıq səhnələri olan video oyunlarından istifadə empatiya və qəzəb hissini boğur.
APA –nın sədri Mark Appelbaum ABŞ – da video oyun oynayan uşaqların 12 – 17 yaş arasında çoxluq təşkil etdiyini bildirdi.


Davamı →

Uşaqların xoşbəxt olduğunu göstərən davranışlar

Bir çox valideyn uşaqlarının mükəmməl olmasının vacibliyi fikrinə köklənib. Lakin müxtəlif ölkələrdə psixoloq araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, uşaqların daxili azadlığı həyatlarına müsbət təsir edir.

Hansı tip uşaqlar daha xoşbəxtdir?

Uşaqlar nəzarətinizdən çıxdığınız zaman onlara hirslənmək doğru deyil. Səbirli olmaq lazımdır. Çünki
Davamı →