Рейтинг
+23.95

Marketinq strategiyaları

23 üzv, 147 topik

Satışda nələrdən çəkinməli

Satış mövzusunda hamımız hər gün kitab, jurnal oxuyur, seminarlar və konfranslarda iştirak edirik. Əksər hallarda yazılan texnikaları və taktikaları bilməməyimizə baxmayaraq, performanslarımızın fərqli olmasına çalışırıq.

Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdu ki, "Ən Yaxşı Satıcıları" və «Yaxşı Satıcılar» arasında əməlli-başlı fərq var. Belə ki Yaxşı Satıcılar müvəffəqiyyətlidir, ancaq yalnız özü kimi kəslərə satış edə bilir, özü kimi geyinən, danışan, həyat tərzinə sahib, eyni mədəniyyət və ya məktəbinə getmiş…

 Ən Yaxşı Satıcılar isə hər kəslə dialoqa girib, güvən meydana gətirib satışa razısala bilir. Satış bir razısalma elmidir və insan faktoru ən əhəmiyyətli ünsürüdür. İnsanlar məhsul almırlar, insanlar güvən qazanırlar. Yaxşı Satıcılar güvən yaratmadan satışa başlamazlar. Satışın etirazdan sonra başlayacağını bilərlər.

Satış zamanı edilən ən çox bu 6 səhvi etməkdən çəkinməklə, satış karyeranızda sizə həm hər zaman, həm də daha qısa müddətə çox satmanızı təmin edəcək…
Ardı →

Marketinq strategiyasını necə tərtib etməli?

Marketinq strategiyası  sizin şirkətinizin marketinq hədəflərini və onlara çatmaq üçün planın tərtib edilməsində sizə kömək edən addımlar silsiləsindən ibarətdir. Marketinq strategiyasını yazanda  hədəf bazarı təsvir edən bölmə əlavə edin; sizin məhsulun və xidmətin bazar meydanında nə ilə fərqləndiyini izah edən bir bölmə;  marketinq qarışığından məlumat verən bir bölmə;  və imkanlarını necə yerbəyer etmək  haqqında planı təsvir edən bir bölmə.

Təlimatlar: 

 1. Rəqiblərinə görə hədəf müştəriləri  araşdır. Onların müştərilərinin  yaş, cins və etnik mənsubiyyəti kimi demoqrafik məxsusiyyətlərini müəyyənləşdir.  Həmçinin, hədəf bazarlar üçün oxşar  istehsal sahələri haqqında  ticarət qrupları, kiçik biznes təşkilatları və yerli ticarət palatası ilə danış. Sonra  sən öz istehsal sahənlə əlaqədar onlayn araşdırma et. Hədəf bazarın üçün məişət gəliri, mediya istifadəsi  və texnoloji üstünlükləri kimi demoqrafik, psixoloji  və sosialoji informasiyaları axtar.


Ardı →

Satış texnikaları

Satış-istehsal və ya var olan məhsulun yada xidmətin bir əvəz qarşılığında insanlara təhvil verilməsidir.

Pərakəndə satış- məhsulunu satış nöqtələrində ən çox sayda və istehlakçını satın almağa yönəldəcək ən ağıllı şəkildə və cazibədar şəkildə (vizual təqdimat, reklamlar, musiqi, mağaza anlayışı kimi) təqdim edə bilməkdir.

Pərakəndə satıcı: İş təşkili edən, satış öncəsi hazırlıq edən, müştərilərlə görüşərək satış əməliyyatını izləyən, satış sonrası əməliyyatı yoxlayan, bir sonrakı günə hazırlıq edən, peşə inkişafına bağlı fəaliyyətləri icra edən məsuliyyət sahibi şəxsdir.

Vəzifələri:
— İş sağlamlığı və iş təhlükəsizliyi ilə əlaqədar qaydalara uymaq.

— İş təşkilatı etmək.

— Müəssisənin ehtiyacı olan mal və xidmətin bazar araşdırmasını etmək.

— Müəssisəyə alınan məhsulların anbara təslim edilməsini təmin etmək.

— Ehtiyaclar və ehtiyatlar barədə məlumat almaq

— Satın alınacaq mal və xidmətlərin miqdarını, keyfiyyətini, xərcini, təslim tarixlərini və digər müqavilə şərtlərini araşdırmaq
Ardı →

17.1 Yeni məhsulların uğurları və müvəffəqiyyətsizlikləri

Uğurlu yeni məhsulların uğursuzluğa düçar məhsullarla müqayisəsinə istiqamətlənmiş tədqiqatın nəticələri yeni məhsulların bazardakı uğur­larını şərtləndirən vacib amillərin müəyyənləşdirilməsi planında üst-üstə düşür. Bu amilləri araşdıraraq, biz, uğurlu innovasiyaların səbəblərini başa düşə bilərik.
Şəkil 17.2.-də firmalar tərəfindən tez-tez təqdim edilən yeni məhsulların tipləri göstərilmişdir:


Ardı →

16.5 Müştərilərin razılıq səviyyəsinə nəzarət edilməsi və qiymətləndirilməsi

Müştərilərin razılıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə şikayətlər və təkliflər uçotunun köməyilə başlamaq olar. Bu yolla şikayət etmək qərarına gəlmiş ən narazı müştəriləri təyin etmək olar. Əlbəttə, problem ondan ibarətdir ki, situasiyanı dəyişmək artıq gec ola bilər, ancaq, praktikada sübut edilmişdir ki, müştərilərin problemlərinə dərhal diqqət göstərmə qarşılıqlı münasibətlərdə etimadın yaranmasına səbəb olur. Berri və Parasuraman (Berry and Parasuraman, 1991) bu hadisəni “ikinci dəfə çox düzgün xidmət göstərilməsi” adlandırırlar (bax, həmçinni Hart et al., 1990).


Ardı →

16.2 Əlaqələr marketinqi

Müştəriləri saxlamaq üçün təşkilatlar getdikcə daha tez-tez əlaqələr marketinqinə müraciət edirlər. Əlaqələr marketinqinin diqqət mərkəzində əks rabitəni yaxşılaşdırmaq məqsədilə təşkilat və onun müştəriləri arasında əlaqələrin yaradılaması və son nəhayətdə müştərilərdə loyallıq yaratmaqdan ibarətdir.


Ardı →

16. Xidmətdə və müştərilərə münasibətdə üstünlük əsasında rəqabət

Son bir neçə il ərzində marketinq praktikasında və nəzəriyyəsində əhəmiyyətli meyllərdən biri vurğuların yerdəyişməsi oldu: kompaniyalar müştərilərlə tək-bir sövdələşmə bağlamaq əvəzinə uzunmüddətli əlaqələr qurmağa can atdılar (bax, məsələn, Gummesson, 1987; Webster, 1992; Gronroos, 1994; Morgan and Hunt, 1994; Payne, 1995; Zielke and Pohl, 1996). Sövdələşmələr marketinqi birdəfəlik satışla bağlıdırsa, əlaqələr marketinqi müştərilərlə qarşılıqlı anlaşmanın yaradılmasına isti­qamətlənir və bunun nəticəsində təkrar sövdələşmələr bağlanılır və biznesin sonrakı inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır.


Ardı →

15.7 Strateji birliklərə əsaslanan rəqabət

Səriştəliliyin əsas növləri
Digər təşkilatlarla əməkdaşlığın və yoldaşlığın ən cazibədar amillərindən biri hər bir təşkilatın öz səriştəlilik növlərindən istifadə edə bilməsi və  digər təşkilatların  bilik və təcrübəsinə uyğun gələn işlərdə ixtisas­laş­masından faydalanmaqdır (Achrol, 1991; Webster, 1992). Kvinn (Quinn, 1992) qeyd edir: “Əsas fəaliyyət növünün həyata keçirilməsində “dünya liderliyini” ələ keçirmədən kompaniya bu fəaliyyət növünü öz gücü və ya mövcud metodlardan istifadə etməklə rəqabət üstünlüyünü qurban verir”.


Ardı →

Marketinq-keys: Napster

Şon Fenninqin ideyası bütöv yer kürəsini dolaşdı. O, İnternet şəbəkəsinin köməyilə cəmisi 20 il ərzində 80 mln. insanın istifadə etdiyi musiqi məhsullarının pulsuz mübadiləsi xidmətləri göstərən Napster-in ba­nisidir. Şimali-Şərq universitetinin tələbə yataqxanasında yaşadığı zaman musiqi fayllarının mübadiləsinin təminatı proqramının yazmağa başlamasından iki ildən bir qədər çox keçib. Ancaq, keçən həftəyəcən onun ayağı ABŞ sərhədlərindən kənara çıxmamışdı.


Ardı →