İnsana onu Yaradanın Əbədiyyətinə yol açan kitablar.


Kitab var bir stəkan su kimidir. Onu bir dəfəyə içirsən və qısa müddətə susuzluğunu yatırır. Bir az keçir və yenə susuzluq hiss edirsən. Kitab var ki, o okean kimidir. İlkin tanışlığında  sadəcə uzaqdan gələn sərinlik duyursan, bir az da irəliləyirsən və artıq ayaqların suya toxunur. Daha da irəli və artıq bütünlüklə suda olmağın dadını yaşayırsan. Barəsində danışmaq istədiyim kitablar məhz oxucu üçün belə bir okeana çevrilə biləcək kitablardır. Onlar nəinki insanın susuzluğunu yatırır həm də onun özünü bu suyun mənbəyinə çevirir.
            Bu kitabların müəllifi rusiyalı yazıçı Anastasiya Novıxdır. Müəllif haqqında məlumat olduqca azdır və elə ancaq kitabları oxuduqca öz bioqrafıyası ilə tanış olmaq mümkündür. Kim ki, bu kitablarla tanış olur onların elə ilk olaraq duyduqları böyük bir doğmalıqdır. Belə bir hiss yaranır ki, bu mənim həmişə axtardığım, gözlədiyim, istədiyim imiş. Hər bir oxucu bu kitablarda İlahi bir müdrikliklə qarşılaşır. Hansı ki, ilk öncə ona həqiqi özünü tanımağa yol açır. O özünü və ətraf dünyanı öyrənmək üçün olduqca sadə və işlək açarlar tapır. Öz həyatının mənası, dünyaya nə üçün gəlməyi, bütün bunların nə üçün mövcud olmağı ilə bağlı suallarına müfəssəl cavablar alır. Kitabların müdrikliyi ona yol açır ki, kitablarda verilən böyük həcmdə informasiyanı insan olduqca dərin bir səviyyədə qavraya, düşünə bilsin və müstəqil şəkildə araşdırmaq və öyrənmək üçün müxtəlif istiqamətlər versin. Ona görə bu kitabları dəfələrlə oxuyur və hər dəfə də yeni-yeni şeylər anlayır. Oxucu ilə görünməyən səviyyədə bir ünsiyyət qurulur hansı ki, oxucu qəlbən açıq olduqca kitab da ona özünü açır.
“...Məsələ heç də sadəcə “oxunmalı”  kitablarda yox onlarda verilən Bilikləri dərk etmək və praktikada tətbiq etməkdədir. Kitab — Bilikləri ötürmək vasitəsidir. “Sahiblənmək” və ya “öz ağlın nəticəsi” mənasında  yox, əsrlərdən axıb gələn səmavi Müdriklik mənasında olan Biliklər. O Müdriklik ki, Hər şeyi Yaradanın Özündən aydınlığın gəldiyi, həmən yüksək ruh halına çıxış üçün Açıq Qapı kimidir. O Müdriklik ki, onun bələdçiləri olduğu insanlar haqqında yaddaş, əsrlərin tozunda itib-batsa da həmişə olub, var və olacaqdır.
Məhz bu Müdriklik həqiqi toxum kimi insanda təmiz cücərti verir, ona öz ağlını qorxuların taxçasından, zülmətin dar qollarından azad etməyə, maddi düşüncənin ağırlığını dəf etməyə kömək edir, Həqiqəti dərk etmənin nəhayətsiz tərəflərini açır. O ona öz eqoizmi üzərində yüksəlməyə, maddi gözlüklərdən, önyarğılardan azad ruhani yüksəkliyin mövqeyindən baxmağa kömək edir. Müdriklik insana səmimlik və məqsədyönlük bəxş edir, anlamını zənginləşdirir, həyatın ruhani keyfiyyətinə görə məsuliyyətini artırır. Ruh adamı üçün bu əbədi Müdriklik, xeyrin toxumundan cücərmiş yetişkən sünbülə lazım olan həyatverici su kimidir. O insani problemlərin köklərini dərk etməyə, ruhani həyati mühiti yaxşılaşdırmağa imkan verir. O insan və dünyanın çox mürəkkəb reallığını anlamaq üçün əsas açarlar verir, insana amansız maddi Heyvani şüur dünyasında Ruhani cəmiyyət qurmaq üçün nadir imkanlar verən mənbə rolunu oynayır. Əbədi Müdriklik insana özünü ruhani cəhətdən dəyişməyə, keçmiş və gələcək hadisələrin gizlin mahiyyətini bilməyə imkan verir. Bu Müdriklik Onun yaratdığı həmin o yaradıcı başlanğıcıdır ki, Onu qəbul edən hər kəsə Ozünün Əbədiyyətinə yol açır.”
Anastasiya Novıx AllatRa.
            Kitablar rus dilində yazılmışdır. Kimlər ki, onları oxumaqla ilhamlanır, özləri könüllü şəkildə müxtəlif dillərə tərcümələr etməyə çalışırlar. Təəssüf ki, bu kitabların hazırda azərbaycan dilində tərcüməsi yoxdur. Kitablarla maraqlanmaq və oxumaq istəyən kəslər üçün link əlavə edirəm.
allatra.tv/category/knigi-anastasii-novykh
books.allatra.org/
Davamı →

Körpənin inkişafına mənfi təsir edən qidalar

Amerika alimləri araşdırmalar nəticəsində aşkar ediblər ki, hamiləlik zamanı yağlı qidaların həddindən artıq istehlakı gələcək uşağın beyninə və endokrin sisteminə ciddi ziyan vurur.

Nəticədə uşaqda bəzi sinir-psixiki pozulmaların riski artır.

Global Look Press xəbər verir ki, alimlər meymunlar üzərində eksperiment aparıblar. Hamilə meymunlar 2 qrupa ayrılıb. Onların bir qrupu hamiləlik boyu çox yağlı, digər qrupu sağlam qida alırdı. Birinci qrupunda olan meymunların balaları 2-ci qrupla müqayisədə daha əsəbi və narahat olub, onların iştaha, yuxu və yaddaşla problemləri müşahidə olunurdu.
Davamı →

Ağahüseyn Cavadov

İncəsənətin, teatr və kinonun həyat üçün nə qədər vacib olduğunu hər birimiz yaxşı bilirik. Həyat hadisələrinin təfsilatı sənət adamlarının yaradıcılığında cilalanır, təhlil edilir. Bu mənada səhnəni, ekranı həyat məktəbi, sənətkarları isə peşəkar pedaqoq adlandırırıq.

Realist üslubda bənzərsiz, yaddaqalan ekran obrazlarına xarakterik cizgilər verən görkəmli aktyor, Xalq artisti Ağahüseyn Cavadov (1894-1981) da məsləyində kamil sənət anlayışı yaradan sənətkarlarımızdandır. Aktyorun böyük sevgi və şövqlə yaratdığı ekran obrazlarını xatırlayarkən ilk növbədə çöhrələrə təbəssüm qonur, komik, duzlu-məzəli rolları yada düşür. Bu isə A.Cavadovun peşəsinə olan hörmətinin və sevgisinin təzahürüdür ki, iştirak etdiyi filmlər bu gün də uğurlu ekran taleyini yaşamadadır.
Davamı →

İki qardaş haqqında pritça.


          Çox-çox əvvəllər kəndlərin birində iki əkiz qardaş dünyaya göz açdı. Baxmayaraq ki, doğumları arasında fərq dəqiqələr idi, qalan bütün həyatı boyu ilk doğulan qardaş özünü böyük və deməli daha ağıllı hesab edirdi. Qardaşlar artıq böyüyəndə elə oldu ki, bir yolçu  gecələmək üçün onların evlərində qaldı. Bəlli oldu ki, o Ruh adamıdır və Müdrikdir. Bu vaxt kəndin insanları qonşu camaatla müharibə aparırdı. Bu müharibə insanlara artıq çoxlu qəm-qüssə gətirmişdi. Amma heç kim bilmirdi ki bu müharibədən və ölümdən necə yaxa qurtarsınlar. Və qardaşlar Müdrikdən nəsihət istədilər.
            Ruh adamı onlara qulaq asıb, həyatın və ölümün mənası barədə onlara sadə həqiqətələr söylədi. O onlara insanların dünyasında nə baş verdiyi barədə, insan təbiətinin duallığı haqqında, nə onu cahalətin zəncilərində saxlayır və bundan necə azad olmaq barəsində danışdı. O, həqiqi yolu necə tapıb Ruhunu xilas edib həyatın və ölümün hüdudlarından kənardakına necə yetişə bilmək barədə danışdı. Sonda isə dedi: “Ölümdən xilas olmaq yalnız Həqiqəti dərk etməklə mümkündür. Həqiqət-daxilin nailiyyətidir. Həqiqət yolçuluğu-zahirin. Və yalnız bu Yolu keçməklə siz Həqiqəti dərk edib ölümdən xilas ola biləcəksiniz”. Amma qardaşların hər biri Müdrik insanın sözlərini öz bildiyi kimi başa düşdü. Və hərəsi Ruhunu xilas etmək üçün öz yolunu seçdi. Böyük qardaş qərara aldı ki, özünü ruhani biliklərlə kamilləşdirsin. O doğma əyalətini tərk etdi ki, müharibədə iştirak etməsin. Çoxlu ölkələri gəzdi və yerli xalqların dinlərini öyrənib ən yaxşı hesab etdiyini, onu tez bir vaxtda “daxili nailiyyətə” yetirəcək olanını seçdi. Sonunda ən müxtəlif bilik və təcrübələr qazanaraq öz səylərində o qədər irəlilədi ki, özünü Nurlanmış, ilahi təqdirlə xeyir-dua verilmiş, seçilmiş saydı. Bu zaman özü buna o qədər inandı ki, başqaları da ona inandılar və ondan öyrənməyə başladılar.
            Balaca qardaş isə insanların yanına getdi və Müdrikdən eşitdiyi sadə həqiqətləri onlara danışmağa başladı. Bəziləri onunu sözlərinə qulaq verərdi. Digərləri onun sözlərinə gülərdilər, çünki bu dünyada hər şeyin allahların məsləhətlərinə qulaq asan hökmdarların həll etdiyini zənn edirdilər. Amma sonra hətta kimlər ki gülürdülər, onla da bu gəncin sözlərini diqqətlə dinləməyə başladılar, belə ki, onun dedikləri doğru idi, onlarda Həqiqət var idi. Və insanlar ona deyirdilər ki,  müharibə istəmirik, heç kimi öldürmək və özləri də ölmək istəmir. Amma biz nə edək, bizi ki, döyüşməyə məcbur edən hökmdarlardır axı? Bu sözlərə gənc cavab verdi: “Əgər hökmdarlar dağıda bilir amma qurucu ola bilmirlərsə onların faydası nədir ki? Əgər onlar ölünü diriltmək gücündə deyillərsə onda necə diriləri ölümə məhkum edə bilərlər? Hər bir insan ağacdan budağı qopara bilər, amma onu ağaca birləşdirməyi yalnız Usta bacarar. Hökmdar isə-o yalnız bir insandır. O da istənilən biriniz kimi ölümdən qorxur və ona görə də əmrlər verməklə öz döyüşçülərinin həyatlarının arxasında gizlənir. Amma onun əmrlərini yerinə yetirən sizsiniz. Hökmdar təkdir siz isə çoxsunuz. O özünə güclü deməklə sizi aldadır, çünki onun gücü iradənizə zidd, onun iradəsini yerinə yetirən sizsiniz. Əgər insanlar silahlarını qoysalar, döyüşəcək kimsə olmayacaq. Dağın gücü zirvəsindəki daşda yox onun yekparəliyindədir”. Və insanlar bu müdrikliyi anladılar və müharibə etdikləri qonşu cammata da çatdırdılar. Həqiqət eşidilmişdi. Və insanlar silahlarını qoydular. Bu cür, Müdrikin həqiqi sözlərini insanlara çatdıran sadə bir gəncin sayəsində müharibə bitdi və sülh yarandı. Və çoxlarını Həqiqət xilas etdi və çoxları ona yol tapdı.
            Amma zaman tez axır. Qardaşların dünyəvi illəri keçdi. Necə ki, eyni gündə doğulmuşdular elə də eyni gündə öldülər. Yorulmadan göstərdiyi səylərinə görə böyük qardaş elə böyük ruhani zirvələrə çatmışdı ki, arxasında Çinvat körpüsünün yüksəldiyi Keşikçinin qarşısına çıxa bilmişdi.  Və ona, balaca qardaşının körpünü keçib Qapıçının özünün onun üçün Əbədiyyətə qapılarını açdığını görmək nəsib oldu. Və bu gördüyü böyük qardaşı o qədər heyrətləndirdi ki, qalan bütün doqquz reinkornasiyanı da gördüyü barədə xatirəni saxlayıb bu barədə insanlara danışmaqla balaca qardaşının yolu ilə getdi.

Anastasiya Novıxın «AllatRa» kitabından. 
Davamı →

Paltar geymiş Mələyin fəryadı və ya ruh yerinə Mələk olan insanın əzabları.


Kimə, nə üçün yazıram mən bu sətirləri? Yəqin ki, elə ancaq özüm özümə. Axı, illərlə müqəddəs məkanda olarkən, yalnız iki dəfə tanındım, o da Allahın izni ilə Ruhu ağıldan azad insanlar tərəfindən. Ağıl Ruhun qarşısında durmuş bir daşdır, yox bu daha çox bir qayadır. Mümükün deyil onu adlamaq, üstündən keçmək. Iti daşlarla yuxarı qalxmaq əlləri qanaya-qanaya və ağlın şirin həzz yolları ilə aşağı sürüşmək və yenidən ruhani qüvvə toplayaraq irəli doğru sürünmək… Hər kəsə nəsib olmur bu. Qayanın dibində isə elə gözəl, rahat, ləzzətli və istidir ki. Və ağıl fani paltarlardan, sənin üçün istədiyin hər şeyin illuziyasını yaradacaq. Təki, sən istə. İsti ocaqla fani sevgi, nəsli artıracaq uşaqlar, var-dövlət, şöhrət istə-fərq etməz. Təki sən istə. İstə, istə və hər şey sənə veriləcək. Bu ya başqa illuziyada fərqi yoxdur təki sən istə. İstə! Fani olanı istə...
       “Bu ki, çox çətindir!” — deyə çoxları qışqırırlar. Yox, çətin deyil. Mən dəfələrlə paltar geymişəm. Əlimdə əl ağacı, cismimi hər nə tapdığımla qıdalandıraraq sonsuz yollar getmişəm. Hökmdar idim və saysız-hesabsız xalqlara başçılıq etmişəm. Hər dəfə də paltar məni basırdı, sıxırdı və yaşamağa mane olurdu. O qorxudan əsir və xəstələnirdi, onu ram etməyincə hamıdakı kimi əvvəlcə çox şey istəyirdi. O vəhşi heyvandan toxunulmuş paltar, yalnız sahibindən — Ruhdan qorxur. Bir çoxları Ruhdan heyvandan qorxan kimi qorxarlar, onlara mane olar necə ki mənə paltar yaşamağa mane olur. Belə insanları mən anlaya bilmirəm. Bütün əbədiyyəti bir ana dəyişmək? Bunun mənası nədir? Heyvan dərisinin ağuşunda əzab çəkmək, gündən-günə dağılan paltara xidmət etmək. Budurmu həyat? Həyat sonsuzdur! Onda əzab yoxdur, o dağılmır, çünki Ruh heç vaxt dağıla bilməz. Paltarın isə Evi yox, ancaq müvəqqəti saxlandığı anbarçası olar. Yalnız Ruhun həqiqi Evi var! Məhz elə Ruh, Əbədiyyətə sarı can atmaqla, insanın bütün ömrü boyu axtardığı bu Ev hissini doğurur.


Rigden Djappo
Anastasiya Novıx. AllatRa.


Davamı →

Boyun mioziti nədir?

Boyun ağrılarının 50%-i əzələ boyun-çiyin əzələ qrupunun iltihabi prosesindən qaynaqlanır. Miozit xəstəliyinin növləri içində ən çox yayılmışı da məhz boyun miozitidir. Xəstəlik istənilən yaşda, qadın-kişi fərqi olmadan hər kəsi yaxalaya bilər.

Xəstəliyin əlamətləri:
— Boyun miozitini çox vaxt həkim və pasiyentlərin səhv saldığı ostexondroz, radikulit, onurğa yırtığından fərqləndirən əsas əlamət onun bir neçə gün ərzində başlayıb, 1 həftə ərzində kəskinləşməsi və ağrıların dözülməz olmasıdır.

— Boyunu tərpədəndə, çevirəndə, fiziki yük zamanı, başı əyəndə ağrı kəskinləşir, çiyinə, qola, qulağa yayılır. Adətən miozit boynun bir tərəfini tutur.
Davamı →

Evlilikdən əvvəl qarşı tərəfi niyə mütləq tanımağa çalışmalısınız?

Ən təhlükəli evliliklər “Necə olsa sevirəm!” düşüncəsi ilə başlayan evliliklərdir. Əlbəttə ki, “Tanımadığım adamla necə evlənə bilərəm?” – deyə bilərsiniz. Ancaq burada söhbət ümumi tanımaqdan yox, ətraflı tanımaqdan gedir.

Hər şeydən əvvəl unutmayın ki, evlilikdə hisslər qədər məntiq də çox vacibdir. Təkcə hisslərinizin səsinə qulaq assanız, çox asan səhvə yol verə bilərsiniz. Buna görə də evlilik üçün qərar verməyə tələsməyin. Bir-birinizi kifayət qədər tanımaq üçün kifayət qədər vaxt ayırmağa çalışın. Təbii ki, burada illərdən söhbət getmir. Bəziləri üçün bu müddət 25 gün, bəziləri üçün isə 3 ay ola bilər.
Davamı →

Hamiləlik çatları üçün çarələr

Doğum çatları hər bir qadını narahat edən problemlərdəndir. Bunun da səbəbi bir az məlumatsızlıq, bir az da laqeyd yanaşmaqdır. Əslində bu çatların olmasının qarşısını almaq elə də çətin deyil. Biz sizin üçün həm doğuşdan əvvəl, həm də sonra bu çatları aparmaq üçün nələr etməli olduğunuzu tapıb yazmışıq.

Doğuşdan əvvəlki tədbir
— Balanslı və düzgün qidalanmaq.
— Bol miqdarda su içmək.
— A, C və E vitamini baxımından zəngin qidalar yemək.
— Protein cəhətdən zəngin qidalar da çatların yaranmasını azalda bilər.
— Davamlı olaraq idmanla məşğul olmaq.
— Tərkibini bildiyiniz və keyfiyyətinə əmin olduğunuz kremlərdən istifadə etməklə də çatların yaranmasının qarşısını ala bilərsiniz.
Davamı →

Dinlərdən qabaq insanları nə birləşdirirdi?

Tarixə qədərki epoxada yad insanlar bir-biri ilə münasibət qurarkən nəyə əsaslanırdılar? Onlar hansı dünyabaxış və təsəvvürləri bölüşürdülər? Antropoloqlar bunun ayrı-ayrı əhvalatlar olduğu fikrinə gəliblər.

“Ovçuluq-yığıcılıq inanclarında tanrı-əxlaq anlayışı yoxdur, lakin onlar bir birinə kömək edir və qəbiləni kollektiv həyatında iştirak edirdilər. Bu səbəbdən biz düşünürük ki, ovçu-yığıcıların bu hekayələri artıq kənd təsərrüfatı meydana gəlmiş xalqlar üçün xarakterik olan müqəddəs allahları olan mürəkkəb miflərin sələfləridir” – deyə London universitet kollecindən Andrea Milyano izah edir.
Davamı →

Yaxşı ata olmaq üçün nələr etməli?

Ata olmaq asan iş deyil. Atalıq evdəki uşaqlara yalnız bazarlıq etməkdən ibarət deyil. Uşaqlarınızın böyüdükdən sonra evdən çıxıb gedəcəyini nəzərə alaraq, bəzi atalara öz uşaqlarına qarşı daha diqqətli və daha qayğıkeş davaranmalarını tövsiyə edirəm.

Ata olmaq məsuliyyət tələb edir. Hər bir ata söz düşdükdə öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirdiyini söyləyir. Amma mütəxəssislərin bu barədə apardığı araşdırmalar ataların övladlarından çox, işlərinə vaxt ayırdığını göstərir.
Davamı →