Bloqun adı

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

Beynəlxalq hüquq

Dünya ölkələrinin hüququ: qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq prinsipləri

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

Milli idman oyunları

Azərbaycanda xalq oyunları şahmat, nərd, çövkən, qopuq, şatır, milli güləş

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

insan orqanizminin inkişafı

orqanizm,orqanlar.hüceyrə və toxumalar insan orqanizminin inkişafı

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

idman fiziologiyası

idmançı qidası, əzələ fəaliyyəti, idmançının orqanizmi, enerji mübadiləsi

elektron biznes

elektron ticarət,elektron bankinq, binesdə informasiya texnologiyaları, elektron hesablaşma, e-commerce,elektron-kommersiya

litosfer

Litosfer Yerin quru təbəqəsidir. Yerin relyefi,dağları,düzənlikləri,Yerin quruluşu litosferdə öyrənilir. Zəlzələlər,vulkanlar,Yer səthindəki...

Türk əsilli ruslar

filologiya elmləri doktoru,türkoloq Minəxanım Təkləlinin kitabının əsasında ruslar kimi tanıdığmız,amma əslən türk olan insanlar haqqında

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

Vergi

Vergilər və vergi sisteminin əsasları.Vergi qanunvericiliyi haqqında məlumat.Vergidən yayınmaq yolları:)

İmadəddin Nəsimi

İmadəddin Nəsiminin şeirləri

Linqvistika və nitq

Nitq, natiqlik (ritorika) və xarici dillərin quruluşu, linqvistik məsələlər haqqında rubrika