Bloqun adı

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

Milli idman oyunları

Azərbaycanda xalq oyunları şahmat, nərd, çövkən, qopuq, şatır, milli güləş

Hidrosfer

Hidrosfer Yerin su təbəqəsidir.Dünya okeanı,dənizlər,çaylar,buzlaqlar hidrosferin tədqiqat obyektidir.

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Vergi

Vergilər və vergi sisteminin əsasları.Vergi qanunvericiliyi haqqında məlumat.Vergidən yayınmaq yolları:)

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

insan orqanizminin inkişafı

orqanizm,orqanlar.hüceyrə və toxumalar insan orqanizminin inkişafı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

İmadəddin Nəsimi

İmadəddin Nəsiminin şeirləri

elektron biznes

elektron ticarət,elektron bankinq, binesdə informasiya texnologiyaları, elektron hesablaşma, e-commerce,elektron-kommersiya

idman fiziologiyası

idmançı qidası, əzələ fəaliyyəti, idmançının orqanizmi, enerji mübadiləsi

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

Türk əsilli ruslar

filologiya elmləri doktoru,türkoloq Minəxanım Təkləlinin kitabının əsasında ruslar kimi tanıdığmız,amma əslən türk olan insanlar haqqında

litosfer

Litosfer Yerin quru təbəqəsidir. Yerin relyefi,dağları,düzənlikləri,Yerin quruluşu litosferdə öyrənilir. Zəlzələlər,vulkanlar,Yer səthindəki...

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,