Bloqun adı

Biosfer

Biosfer Yerin canlılarını (heyvanlar,bitkilər) tədqiq edir.

Xəstəyə ümumi qulluq və müalicə-diaqnostika

Ümumi müalicə

daxili sekresiya xəstəlikləri

daxili sekresiya xəstəlikləri cinsiyyət vəziləri, hipofiz, epifiz,hormonlar.

Sinir sistemi

sinir sistemi,ali sinir sistemi,əsəb cəstəlikləri

iqtisadi təlimlər tarixi

iqtisadi nəzəriyyələr,iqtisadi təlimlər Qədim iqtisadi fikirlər marksizm, klassizm, sosializm ,monetarizm, Keynsçilik, neoliberalizm, neoklassizm,

Xalq təbabəti

Alternativ tibb, xalq təbabəti vasitələri, türkəçarələr, bitkilərlə müalicə

Həyatda çirkin bir şey varmı?

Bir gün bir uşaq anasından soruşur: Anacan, Allah niyə hər kəsə zənginlik vermir? Ana körpəsinin başına sığal çəkərək: “Balam, gəl bu...

Texnologiya

Texnologiya haqqında maraqlı məlumatlar.

ŞƏHİDLƏR

Şəhidlərimiz haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan kinosu

Azərbaycan kinosu.Azərbaycanlı aktyorlar,müxtəlif dövrlərin filmləri.

Sufi-dərviş hekayətləri

Şərq ölkələrinin sufi-dərviş hekayətləri

ekstremal vəziyyətlər

ekstremal vəziyyətlər-koma,stress,şok,ağrı,bayılma,kollaps

Stomatologiya

Dişlərə qulluq və stomatologiya haqqında. Sağlam dişlər üçün faydal məlumatlar.

Hüquq

Hüququn müxtəlif sahələrinə və hüquq elmlərinə aid məqalələr, hüquqi xəbərlər, insan hüquqları və azadlıqları.

Öd daşı

Tibbə aid bütün məlumatlar

İKLlər

Hər şeyin ilki,hər şeyin birincisi ilk sayt,ilk kibrit,

cərrahi xəstələrə qulluq

cərrahi xəstələrə qulluq. Operasiyadan əvvəl və sonra xəstələrə qulluq

Din və teologiya

Müxtəlif dinlər: xristianlıq,iudaizm,buddizm və islam haqda məlumat. Dini cərəyanlar və din tarixində xadimlər haqqında.

Ekologiya

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya mövzusunda məlumatlar.Ekologiya elmi canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə...

Coğrafiya tarixi

coğrafiya tarixi,coğraflar,səyyahlar,coğrafiyanın inkişaf tarixi. Tapdıq Həsənov və Əbdürrəhim Hacızadənin müəllifi olduğu Coğrafiya tarixi...