Dünyanın 7 təbiət möcüzəsi

Misir ehramları, Babil asma bağları, Rodos nəhəngi, Zefsin əzəmətli heykəli, Mavzoley, Artemida məbədi və İsgəndəriyyə mayakı qədim dünyanın 7 möcüzələri. Minilliklər keçsə, onların özü dağılıb məhv olsada onlar haqqında əfsanələr hələ də yaşamaqdadır. 
Ardı →

Harun Yəhya "Qlobal Masonluq" - Humanist əxlaq nəzəriyyəsi

Humanist əxlaq nəzəriyyəsi


Hazırda bütün dünyada masonlar özlərini cəmiyyətə tanıtmaq və qəbul etdirmək üçün səy göstərirlər. Mətbuat konfransları, internet saytları, hətta qəzet elanları vasitəsilə "əslində sadəcə cəmiyyətin xeyri üçün çalışan" bir təşkilat olduqlarını göstərməyə çalışırlar. Bəzi ölkələrdə masonlar hətta çeşidli xeyriyyə fondları da yaradıblar.


Ardı →

Heydər Əliyevin ailə şəkilləri

Bugün Heydər Əliyevin doğum günüdür.Onun həyatı haqda məqalə yazmağa vaxt tapmadım.Amma onun qeyri-standart şəkilləri məncə çoxlarına maraqlı olar.bəzi şəkillər unikaldır,onları başqa yerdə görməmisiniz. Şəkillərin hamısına və böyük ölçüdə albomda baxa bilərsiniz.


Ardı →

Dilim dilim olasan dilim

 


Sizə ingiliscə bir şeir təqdim etmək istəyirəm.

SOME AT WORK ON

I'L BE LIAR KISSEN MAN I'M SON? 
YOUR DOOM YOU'VE I'M MUST CAN I'M SON!
AND I'M DOG MY WATER NEAR I'M SON!

İlk baxışdan mənasız söz yığını olduğunu düşünəcəksiniz amma qərar verməyə tələsməyin ardını oxuyun


Ardı →

Qalileo Qaliley

Qaliley Qalileo
(15.2.1564 -8.1.1642)


«Qaliley — ağ saçlı alim ixtiyar
Ömürlük zindana salındın ki, sən
Belini bükdükcə zalım ruzigar.
Bəlkə əl çəkəsən dediklərindən


Sonra çıxartdılar səni zindandan
Gördün ki, Asiman alışıb yanır,
Ölüm ayağında, ey böyük insan
Sən yenə dedin ki, «Yer yuvarlanır»


S. Vurğun


Qaliley zəmanəsinin ən qabaqcıl şəxsiyyətlərindən olub, mütərəqqi ideyaların yaranmasına təkan verən, elmi dindən ayıran, köhnəliyə qarşı mübariz olan, insanların gələcəyi üçün yeni-yeni yollar açan alim olmuşdur.
Elmin korifeyi olan Qaliley klassik fizikanın əsas banilərindən biri, astronom, riyaziyyatçı, Kopernikin dünya sistemini müdafiə edərək inkişaf etdirən, Ptolomeyin yanlış geosentrik sistemini ifşa edən, materiya və hərəkətin əbədiliyini əsaslandıran, Aristotel fizikasının səhvlərini aşkar edən, böyük alim, mütəfəkkir və ədibdir. O, təcrübi fizikanın əsasını qoymuş, elmdə eksperimental tədqiqat üsulu tətbiq etmişdir.
Qaliley Qalileo 1564-cü il fevral ayının 15-də İtaliyanın Pize şəhərində musiqiçi ailəsində anadan olmuşdur. 11 yaşına qədər məktəbdə oxuduqdan sonra Qaliley ailəsi ilə birlikdə Florensiyaya köçmüş və burada monastıra verilmişdir.


Ardı →

4.2.2. Fransa bankı

Avropanın ən qədim mərkəzi banklarından biri olan Fransa Bankı 1800-ci ildə Napoleon Bonapart tərəfindən təsis edilmişdir. 1803-cü ildə Banka təqdim edilmiş və 1806-cı ildə təsdiq olunmuş emissiya hüququ 1945-ci ilə qədər dörd dəfə təzələnmişdir. Doqquz əyalət emissiya bankının udulma­sından sonra 1848-ci ildən başlayaraq Fransa Bankı ölkənin bütün ərazisində inhisarçı emissiya hüququnu əldə etdi.
1936-cı ilə qədər Fransa Bankını 15 «reqent»dən ibarət olan Şura idarə edirdi. Lakin 1936-cı ildə Şura artıq 20 direk­tordan ibarət olan Baş şura ilə əvəzləndi. 1945-ci il 2 dekabr qanunu ilə Fransa Bankının kapitalı dövlətə verildi və bu səbəb­dən də, o indiyədək dövlət müəssisəsi statusunu saxla­maq­­dadır.


Ardı →

Kutuzov

Kutuzov haqqında çox yazılıb. Əgər onun haqqında nələrsə hələ yazılmayıbsa bu təkcə sərkərdənin mürəkkəb və çətin həyat yolu və ya ömrün qəhrəmanlıq səhifələri ilə bağlı deyil, bizim nəzərimizcə Kutuzovlar kimi məşhur bir nəslin mənşə məsələsinin düzgün həlli də əvvəldə qeyd etdiyimiz həmin cəhətlərdən az əhəmiyyət kəsb etmir.
Rus nücəbasının «Məxməri kitab»ında Kutuzovların ulu babasının almanların içindən çıxaraq Aleksandr Nevskinin yanında xidmətə girməsindən danışılır. Bu «alman əsilli» məsələsi şöhrətli ailələrin o zaman öz soylarına şərəf-şan artırmaq məqsədilə qoşduqları uydurmalar idi, belə nağıllara tez-tez təsadüf edilirdi. Çünki türk əslini etiraf etmək bir növ cinayəti və onun xəcalətini boynuna çəkmək qədər həqarətli idi.


Ardı →

Banan

  • Flora
Banan paxla (Fabaceae) fəsiləsindəndir.O hündür boylu ot bitkisi olub dünyanın bir sıra tropik və subtropik ölkələrində çox qədimdən geniş miqyasda becərilir.Belə ölkələrdən xüsusliə Çini,Cənubi və Mərkəzi Amerikanı,Afrikanı,Hindistanı və Avstraliyanı göstərmək olar.
Bananın bir çox növləri və sortları məşhurdur.Bunlardan: «Qromişel»,«Finger»,«Lakatan»,«Kavendiş»,«Qırmızı dakkan» və s.dünya ticarətinə çoxdan məlumdur.

Ardı →

Sakura 9 may

Bugün yenə həmişəki kimi saat 18:00 Sakura turniri başlayır.
Suallar yenə bu səhifədə veriləcək.Saatı isə https://kayzen.az/page/saat/ ilə uyğunlaşdırın.
Suallarbu ünvandadır.

1. 50 dollar pul, qeyri-hökümət təşkilatları, dənizçi atalarını itirmiş uşaqlar haqqında əsər. Bunları nə birləşdirir?
Cavab. Qrant.


2. Amsterdam, Stokholm və Peterburqa bəzən Şimal… deyirlər.
Cavab. Venesiyası


3. Kornilov,Alekseyev,Alekseyev,Vrangel,Denikin,Miller,Yudeniç-bir sözlə ifadə edin.
Cavab: ağqvardiyaçılar(Белое движение)


Ardı →

Böyük Vətən müharibəsində dönüş olmaya da bilərdi

Sovet sərkərdələrinin yüksək bacarıq və duyma qabiliyyəti Moskva döyüşlərində müvəffəqiyyətləri şərtləndirdi.
Hesab edirlər ki, müharibələrdə ancaq onların başlanma və son tarixləri dəqiqliklə müəyyən edilə bilər. Düzünü desək, İkinci Dünya müharibəsi barədə hələ də mübahisələr gedir — başlanma tarixi, ənənəvi olan 1939-cu il sentyabrın 1-dən, yoxsa daha əvvəllər olan Uzaq Şərqdəki müharibələrin tarixindən hesablanılmalı olması hələ dəqiqləşdirilməyib. Lakin müharibələrin sonunun olması şübhəsizdir: kapitulyasiyalar buradakı mübahisələrə son qoyur. Keytelin Karlsxorstdakı imzasına və «Missuri» gəmisindəki mərasimə şübhə edilməməlidir.
Ardı →