Bloqun adı

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,

Unudulmuş röya

Çingiz abdullayevin Unudulmuş röya kitabının elektron variantı

Milli idman oyunları

Azərbaycanda xalq oyunları şahmat, nərd, çövkən, qopuq, şatır, milli güləş

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

Hidrosfer

Hidrosfer Yerin su təbəqəsidir.Dünya okeanı,dənizlər,çaylar,buzlaqlar hidrosferin tədqiqat obyektidir.

Beynəlxalq hüquq

Dünya ölkələrinin hüququ: qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq prinsipləri

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Ölümlər

Ölüm faktları,qeyri-adi ölümlər ,dəfn adətləri və s.

Türk əsilli ruslar

filologiya elmləri doktoru,türkoloq Minəxanım Təkləlinin kitabının əsasında ruslar kimi tanıdığmız,amma əslən türk olan insanlar haqqında

insan orqanizminin inkişafı

orqanizm,orqanlar.hüceyrə və toxumalar insan orqanizminin inkişafı

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

elektron biznes

elektron ticarət,elektron bankinq, binesdə informasiya texnologiyaları, elektron hesablaşma, e-commerce,elektron-kommersiya

idman fiziologiyası

idmançı qidası, əzələ fəaliyyəti, idmançının orqanizmi, enerji mübadiləsi

İmadəddin Nəsimi

İmadəddin Nəsiminin şeirləri

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

Vergi

Vergilər və vergi sisteminin əsasları.Vergi qanunvericiliyi haqqında məlumat.Vergidən yayınmaq yolları:)

litosfer

Litosfer Yerin quru təbəqəsidir. Yerin relyefi,dağları,düzənlikləri,Yerin quruluşu litosferdə öyrənilir. Zəlzələlər,vulkanlar,Yer səthindəki...

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

allah

allaha inam