Bloqun adı

Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi

Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi,xarici ölkələrin Mərkəzi bankı,büdcə sistemi ABŞ,Avropa İttifaqı,Yaponiya iqtisadiyyatı.Beynəlxalq...

insan orqanizminin inkişafı

orqanizm,orqanlar.hüceyrə və toxumalar insan orqanizminin inkişafı

Əziz Nesin satirası

Türk satirik yazıçısı Əziz Nesinin duzlu-məzəli yazıları

Təkliflər

Saytla bağlı təkliflər. Hansı yenilikləri görmək istəyirsiniz, nəyə ehtiyac var, saytda nə olmalıdır və s. suallar

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

qədim Yunanıstan

antik dövrün tarixi,Qədim Yunanıstan haqqinda məlumat: qədim yunanlar,ellin mədəniyyəti. İran-yunan müharibələri və yunanların dünya tarixində...

Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsi

Bu bloqda Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsinə aid yazılar toplanacaq.

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası. Azərbaycanın qədim,orta əsrlər,yeni və müasir dövrdə tarixis-siyasi coğrafiyası, inzibati-siyasi bölgüsü...

daxili sekresiya xəstəlikləri

daxili sekresiya xəstəlikləri cinsiyyət vəziləri, hipofiz, epifiz,hormonlar.

Ekologiya

Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya mövzusunda məlumatlar.Ekologiya elmi canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə...

islam tarixi

İslam tarixi

investisiya layihələri

investisiya,səymayələr,investisiya qoyuluşları,project-management haqqında

qədim Şərq tarixi

qədim Misir,Mesopotamiya,qədim Çin,qədim hindistan, qədim Asiya, Şumer,

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

İslam: təhriflərə cavab

İslam dininə aid müzakirələr,suallar və cavablar

Pediatriya

Uşaq orqanizmi,uşaq xəstəlikləri,uşaq xəstəliklərinin müalicəsi

Tarix və politologiya

Siyasət dünyasında baş verənlər, XX əsrin əvvəlindən tarix səhnəsində olanlar.

Kommersiya və ticarət

Kommersiya işi haqda hər şey. Ticarət,birja, alış-veriş əməliyyatları.

Hüquq

Hüququn müxtəlif sahələrinə və hüquq elmlərinə aid məqalələr, hüquqi xəbərlər, insan hüquqları və azadlıqları.

ŞEİRLƏR

Ədəbiyyat, şeirlər