seks şəkilləri | Axtarış | Kayzen 

Seks(18+)Seks pozalari

Partyorların bir-birini cinsi əlaqə zamanı tam qane etməsi üçün seks pozaları da böyük rol oynayır. Çox hallarda ailədə partnyorların bir-birini düzgün başa düşməsində seks pozalarının növləri,duruş,münasibət böyük əhəmiyyəti var.Aşağıda ən geniş yayılmış seks poza şəkillərinə baxa bilərsiniz.Şəkillər xarici saytdan götürülüb,pozaların adı da ona görə çox yerdə ingilis dilindədir:

seks pozasi: tribal dance

Ardı