Biz niyə sevməyək bir-birimizi | Sevgi Şeiri

Biz niyə sevməyək bir-birimizi  

Yer göyü, dağ dağı, daş daşı sevdi,
Tanrı naxış vurdu, nəqqaşı sevdi.
Göz gözə boylandı, qaş qaşı sevdi,
Biz niyə sevməyək bir-birimizi?
                   
                     ***

Çəmənlər torpağa xalı çəkirsə,
Xalıda yaşılı, alı çəkirsə,
Arı çiçəklərdən balı çəkirsə,
Biz niyə sevməyək bir-birimizi?


Davamı →

20 YANVAR ŞEİRİ | Müzəffər Məzahim


20 YANVAR ŞEİRİ 

Bu gün arzumuzun azadlıq günü,
Bu gün azadlığın zurvə günüdür.
Ulu babaların səpdiyi dəni,
Göyərdən millətin zərbə günüdür.

Bu gün min illərlə gələn yollarıın,
Sabaha açılan hür qapısıdır.
Haqqını istəyən mərd oğulların,
Şərəflə keşdiyi nur qapısıdır.


Davamı →

Ayrılıq şeirləriAyrılıq | Vasif Zöhraboğlu

Kölgəsi ayrılıq, özü ayrılıq,
Bir ümüd sükutda, səsdə yatıram.
Nəğməsi ayrılıq, sözü ayrılıq,
Dilimdə bir həzin bəstə, yatıram.

Bu ömrü yarıtmaq, yaramaq üçün,
Yoxammı bir zənglə aramaq üçün?
Bir qaçaq sevgini qorumaq üçün,
Her gecə ürəyim üstə yatıram.

Vəfa Mürsəlqızı

Biz səninlə zərrə-zərrə,
Tikə-tikə ayrıldıq,
Gözümüzü üfüqlərə
Dikə-dikə ayrıldıq.


Davamı →

Təsirli gözəl şeirlər

Sənin üçün | Nəbi Xəzri

Qarlı bir zirvə olsan,
Ağ buludun olaram.
Dərin xəyala dalsan,
Mən sükutun olaram.

Çəmən olsan əgər sən,
Sərin yağış çılərəm.
Əgər dənizə dönsən
Sahilə çevrilərəm.

Qovmuşam dərdi, qəmi,
Xoşbəxtin ilki mənəm.
Səslənsən nəğmə kimi,
Sözlərin, bil ki, mənəm!

Məni susdursa zaman,
Səni özüm sanaram.
Səhər kimi oyansan,
Günəş kimi yanaram.


Davamı →

Eşq şeirləri

 Qadasın aldığım…| Nüsrət Kəsəmənli

Çöl mənimdi, çiçək sənin,
Gül sənindi, ləçək mənim,
Əl mənimdi, ətək sənin,
Kəsmə, qadasın aldığım.

Səndən sonra yoxdu yolum,
Sən oldun qanadım, qolum,
Öldür məni, qurban olum,
Küsmə, qadasın aldığım.


Davamı →

Mənalı Sevgi Şeirləri

 

  Hələ də sevirəm, sevirəm səni I Nüsrət Kəsəmənli

Günəşsən göylərdən enməyəcəksən
Sənsiz nə çəkirəm bilməyəcəksən
Bilirəm bir daha dönməyəcəksən
Hələ də sevirəm, sevirəm səni.

Bu bahar könlümə qəmi,
Mən oldum dəryada yelkənsiz gəmi,
Çiçəklər baharı sevdiyi kimi
Hələdə sevirəm, sevirəm səni.

Gedişin nə yaman agırmış, ağır
Qulağıma səsdir, adımı çağır
Üstümə qəm dolu yağışlar yağır
Hələdə sevirəm, sevirəm səni.

Gözlərim yoldadır qulağım səsdə
Ümidim çırpınır bir daş qəfəsdə,
Baş qoyub həsrətin qolları üstə,
Hələdə sevirəm, sevirəm səni.

 
Sevirsən I Furqani

Gözlərini zilləyərək rəsminə,

Saatlarla baxırsansa, sevirsən!

Xəyalıyla neçə-neçə arzular,

Qurursansa, yıxırsansa, sevirsən!


Bəzən ürək dediyini dil demir,

Eşq önündə neynər olsa «qəlb» dəmir?

Bir gün nədir, beş gün nədir? Bir ömür

Sorağına çıxırsansa, sevirsən!


Davamı →

Uşaq şeirləri

  

 
Göyqurşağı  | Mina Rəşid.
 
Al-əlvan rənglərimlə
Göyün yaraşığıyam.
Sevir məni uşaqlar
Mən bir göyqurşağıyam!
 
Hərdən görünürəm mən
Yeddi rəngli donumda.
Günəş şəfəqlərilə
Yağış görüşən anda.
 
De, hansı rəssam çəkər?
Heyrətlə baxır hamı.
Allahın əsəriyəm
Məndən gözəl de, hanı?

Davamı →

Musa Yaqub Şeirləri

Musa Yaqubun Şeir dünyasından seçmə 8 mənalı şeir

MƏN SƏNİN KÖNLÜNDƏ

Yaman gündə sənin, 

xoş gündə sənin.

Həyat ağacıyam könlündə sənin;

Onu atmaq olmaz, qurutmaq olmaz,

Daha bacarmarsan özünü yorma.

Bir bahar ömrünü unutmaq olmaz,

Sevdiyin ağaca baltanı vurma.

Nahaqdan könlünü ağrıtma belə.

Köhnə xatirəni ağlatma belə.

Ömür ehtiyacı, gün ehtiyacı,

Mən sənin könlündə həyat ağacı –

Özün də bilmədən ürək qanınla,

Bütün vücudunla, bütün canınla

Onu ömrün boyu yaşadacaqsan,

Unutmaqmı asan, atmaqımı asan?..


Davamı →

Zəlimxan Yaqub şeirləri

 Gəlirəm

 
Duyğuların zirvəsinə baş vurub,
Uca sözün ucasından gəlirəm.
Gör nələr var üçcə hərfin canında,
“Söz”ün bircə hecasından gəlirəm.
Ömür üzən, gün qocaldan, yaş yoran,
Dincəlməyə aman verə, kaş, yoran.
Sualların saç ağardan, baş yoran,
“Neyçün”ündən, “necə”sindən gəlirəm.
Danışdırdım hər pərdəni, hər simi,
Dərk eylədim avandımı, tərsimi.
Məktəb açdı, Tanrı verdi dərsimi,
Ustadından, xocasından gəlirəm.
Tilsim ömrün, qıfıl ömrün, sirr ömrün,
Hünərin var qapısından gir ömrün.
Yuxusuna haram qatmış bir ömrün,
Min yuxusuz gecəsindən gəlirəm.
Süzülmüşəm tarixlərin ruhundan,
Od almışam yananların ahından.
İnsanların Adəmindən, Nuhundan,
Cavanından, qocasından gəlirəm.
Qorxusu yox nə amanın, nə ahın,
Günəşi var hər açılan sabahın.
Qapısında xidmətçiyəm Allahın,
Qapısından, bacasından gəlirəm.
 
 
✓Müəllif: Zəlimxan Yaqub.

Davamı →