Heyvanlara münasibət

Dərin düşünən, mənəviyyatı zəngin insan Allahın yaratdığı hər canlıya sevgi və şəfqət hissi ilə yaxınlaşmalıdır. Gördüyü hər canlını Allahın yaratdığı və onun qarşısına çıxardığı bir möcüzə kimi qəbul etməlidir. Düşünməlidir ki, gördüyü varlıqlar ana təbiətin deyil, müqəddəs Yaradıcının əsərləridir və bu əsərləri təbiətin qanunları ilə deyil, müqəddəs Yaradıcının qanunları ilə qiymətləndirməlidir.

Davamı →

Quşlar haqqında ilkin məlumatlar

TUTUQUŞU

Tutuquşuların vətəni Avstraliyadır. Tutuquşu çox yaşayır, insanlardan “danışmaq” öyrənir. Bəzən qısa, bəzən isə uzun kəlmələri, cümlələri təkrar edə bilir. İdman etməyi də öyrənir, akrobat kimi oynayır.

Kiçik tutuquşuna lələklərinə görə “oxuyan tutuquşu”, aramsız cikkildəməsinə görə oxuyan “tutuquşu” da deyirlər. Tutuquşu bir ildə təxminən iyirmi kiloqram dən və bir o qədər də meyvə yeyir.

“Ara” cinsindən olan bu quş Orta və Cənubi Amerikanın meşələrində yaşayır. Onun uzunluğu bir metrə çatır. Tutuquşu çox yaşayır (yüz il ömrü olur). Bu tutuquşular çox söz öyrənir, yaxşı danışır.


Davamı →

Heyvanlar haqqında maraqlı 20 məlumat

Maraqlı məlumatlar silsiləsindən  bu dəfəki mövzumuz heyvanlardır.
Heyvanlar aləmi öz rəngarəngliyi və ecazkarlığı ilə həmişə insanoğlunu heyrətləndirməyi bacarmışdır. Bu yazıda heyvanlar haqqında bir-birindən maraqlı 20 məlumat öyrənmiş olacağız.

1.Dünyada tək qanadsız quşu Yeni Zelandiyada yaşayan kivi quşudur.

2.Heç bir pələngin zolaqları bir-biriylə eyni deyil.

3.Fillərin qoxu qabiliyyəti çox güclüdür və suyun qoxusunu kilometrlərlə uzaqdan ala bilirlər

4.Birə öz ölçüsündən 100 dəfə böyük hündürlüyə  tullana bilir.

5.İtlər cəmi 10 fərqli səs çıxarda bildiyi halda pişiklərdə bu rəqəm 100-dür. 

6.İlbizlərin qanıgöy rəngdədir.

7.Mavi balinanın dili yetkin bir filin çəkisi qədərdir. 

8.Ən sürətli balıq olan yelkən balığı saatda 68 mil (109 km) sürətlə üzə bilir.

9.İtlərin tər vəziləri yoxdur,  onlar pəncələrindən tərləyirlər.

10.Qarğalar bir yuvadan quş yumurtası oğurlamaq istədikdə,onlardan biri yuvanın sahibinin başını qatır,digəri isə yuvadan yumurtaları daşıyır.Davamı →

İlanların insan üçün faydaları

İnsanlarda müxtəlif yolxucu xəstəliklər törədən və yayan, kənd təsərrüfatına ziyan vuran gəmirici heyvanların sayının tənzimlənməsində ilanlar və digər sürünənlər böyük rol oynayır. İlanların sayı təbiətdə azaldıqca, bu gəmiricilərin sayının artmasına əlverişli şərait yaranır. Müasir dövrümüzdə ilanların sayı təbiətdə azaldığı üçün insanlar gəmirici heyvanların sayca artmasından əziyyət çəkirlər. Ona görə də, insanlar ziyanverici və xəstəlik törədicisi olan gəmirici heyvanlarla mübarizə aparmaq üçün müxtəlif üsullardan, o cümlədən zəhərli kimyəvi maddələrdən istifadə etməli olur.
Davamı →

Heyvanların qidalanması

Heterotrof qidalanma. Qidalanma prosesində hazır üzvi maddələrdən istifadə edən canlılar heterotrof (yun. “hetero” – müxtəlif, “trofe” – qidalanma) orqanizmlər adlanır.
Həzm prosesi. Heyvanların həzm prosesi ilk növbədə qidanın tutulması və udulması ilə başlayır. Quru ilbizləri qidanı əzələli udlağı ilə xırdalayır. Arı, kəpənək və milçəklər çiçəklərin nektarını sorurlar. İlanlar şikarlarına hücum edərək onları bütöv udsalar da, qurbağalar yapışqanlı dilləri ilə tuturlar. Əksər orqanizmlərdə qidanın mənimsənilməsi həzm sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Məməlilərdə həzm sisteminə ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, mədə, nazik bağırsaq və yoğun bağırsaq aiddir.
Davamı →

Timsahlar

Timsahlar 120 milyon il bundan əvvəl təbaşir dövründə yaranmışdır. Timsahların orqanizminə yaxın müasir qohumları quşlar hesab olunur.

Xarakterik xüsusiyyətləri

  • Timsahlar isti yerlərdə yaşayaırlar,uzaqdan kərtənkələyə bənzəyirlər.
  • Ön ayqlarında 5,arxa ayaqlarında 4 barmaq var.(18)
  • Barmaq aralarında ya bütöv ya da qismən pərdə olur.
  • Uzun quyruğu suda sükan rolunu oynayır.
  • Güclü dişləri ,qüvvətli çənələri var.
  • Yalnız üst çənə açılır.
  • Dili alt damağa yapışıqdır.
  • Gözləri,burnu və qulaqları başın üst tərəfindədir.

Davamı →

Hürməyən it cinsi - Basenci

Basenci it cinsi digər itlərdən fərqli olaraq hürməyi bacarmır. Lakin onlar tamamilə səssiz də deyillər. Bəzən narahat olduqları zaman özünəməxsus xüsusi səslər çıxarırlar.

Basenci itinin özünəməxsus bir sıra digər xüsusiyyətləri də var. Onun yuxarıya doğru qıvrılmış quyruğu, qırışlı alnı, iri və enli qulaqları, uzun əzəmətli boynu, əzələli bədən quruluşu və ağ zolaqlarla qarışıq qızılı dərisi var.

Cins iti olan Basenci bir neçə minillikdir ki, mövcuddur. Vətəni Cənubi Afrikadır. Basenci itlərinin ilk izləri altı min ildən çox olan Misir türbələrində, divar şəkillərində və digər əşyaların üzərində tapılıb.

Hətta Misir fironu Tutanxamonun məzarı qazıldığı zaman, incə parçaya bükülmüş, xaltası dəyərli daş-qaşlarla bəzədilmiş Basenci iti aşkar edilmişdir.
Davamı →

Mandarin ördəyi

Ördək cinsindən olan bu quş Çində və Yaponiyada yaşayır. 1830-cu ildə Avropaya parklardakı gölləri bəzəmək üçün gətirilib. Çində ali dövlət məmurlarına “mandarin” deyirlər. Mandarin ördəklərinə onların parlaq lələklərinə görə bu ləqəb verilib.

Çində bu quşa müqəddəs quş kimi baxırlar. Ana mandarin ördəyi çox həssas olur. Kənarda çubuqlardan, çör-çöpdən balaları üçün yuva tikir ki, suya düşməsinlər. Mandarin ördəyi yer kürəsində ən gözəl ördəkdir. 
Davamı →

Balığın ürəyi varmı?

Bizə əsla bənzəməyən məxluqlarda insanınkına çox oxşayan və təqribən eyni cür işləyən orqanların olmasını bəzən təsəvvürə gətirmək çox çətindir. Çoxları düşünür ki, balıq suda yaşayırsa və qanı soyuqdursa, deməli, onun daxili orqanları və ya hər hansı hissi yoxdur.

Əslində isə balığın daxili quruluşu istiqanlı ali heyvanların daxili quruluşuna çox oxşayır. Bir çox alimlərin fikrincə, bu oxşarlıq quruda həyatın dənizdən başlandığını isbat edir. Balıqlar nəfəs alır və qidanı həzm edir. Onların sinir sistemi var. Buna görə də ağrı hiss edir, fiziki narahatlıq keçirir. Onlar çox həssasdır. Dad bilir. Ən həssas yeri dərisidir. Baş hissəsində yerləşən burun deşiklərində iki kiçik iybilmə orqanı var. Balığın xarici eşitmə orqanı yoxdur. Gözləri onurğalıların başqa növlərində olduğu kimi olsa da, daha sadə quruluşa malikdir.
Davamı →

Admiral

Bu admiralın dənizlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Meşə kənarları, çəmənliklər, bağçalar və günəşin bol olduğu çay sahilləri onların sevdiyi məkanlardır. Bəs nəyə görə quruda yaşamağı sevən kəpənəyin adını admiral qoyublar? Əlvan xarici görünüşünə görə, daha doğrusu — geniş qırmızı zolaqlı qara qanadına görə. Arxa qanadların aşağısından, ön qanadların isə ortasından keçən və üzərinə ulduz kimi ağ xalların səpələndiyi qırmızı zolaqlar admiral lampasını xatırladır.

Admiralın açıq qanadları 6 santimetrə çatır. Onlar kəpənəyi uzaq məsafələrə apara bilir. Axı admiral – köçəri kəpənəkdir. Onlar böyük sürülərlə Afrikadan gələrək yumurta qoyur və sonradan bu yumurtalardan sarı nöqtəli, xətli və tikanlı ağımtıl tırtıllar doğulur.
Davamı →