Quşlar haqqında şeirlər (Uşaqlar üçün)

 

Quşlar haqqında bir-birindən gözəl 5 şeir

 

“Quşlar” şeiri

 

Quşlar, quşlar, a quşlar!
Qaranquşlar, a quşlar!
Cəh-cəh vurun burada,
Gah yerdə, gah yuvada.
Qonun bu tək budağa,
Çox getməyin uzağa.
A quşlarım, getməyin,
Məni qəmgin etməyin.
Quşlar, neçin gedirsiz?
Yoxsa ki seyr edirsiz?
Quşlar uçdu, əkildi,

Abbas Səhhət.

 


 

“Uçun, quşlar!” şeiri

 

Uçun, quşlar, bizim bağa,
Cəh-cəh vurub oxumağa.
Sıx yarpaqlı ağaclarda
Qonun yaşıl bir budağa.

 


Davamı →

"Zəfər bayramı" | 9 May Qələbə Günü haqqında şeir

 

   

Qoy çalıb-oynasın Vətən torpağı,
Göylər səcdə qılsın bu ülviyyətə.
Ölümün, zülmətin qara bayrağı
Bu gün təslim oldu bizim qüdrətə!

                    ***

Yazılsın tarixə bir qızıl xətlə
45-ci ilin doqquz may günü.
Başlansın şeirlə, sazla, söhbətlə
Bu ellər bayramı, ellər düyünü.

                    ***

Mən də haqq eşqinə, insan eşqinə
Günəşi qaldırdım piyalə kimi.
Şəhidlər ömrünün saf türbəsinə
Şeirim ətir saçır bir lalə kimi…

                    ***


Davamı →

Mikayıl Müşfiq - Gecə düşüncəsi

Xoşladığım bir gecə, yerlər, göylər işıqlı,
Ay bir sərxoş göz kimi, ulduzlar yaraşıqlı.
Bunları seyr edərkən
Bir az fikrə gedərkən
Fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki,
Mənə öylə gəldi ki,
Bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş,
Davamı →

"Ayrıldıq" | Ayrılıq şeiri

Ayrıldıq

Xeyli vaxtdır ayrılmışıq yar ilən,
Gördük, amma tanışmadıq, ayrıldıq.
Qaldı canda gizli-gizli dərdimiz,
Bircə kəlmə danışmadıq, ayrıldıq.

Qərib-qərib durduq biganələr tək,
Soyuq-soyuq baxdıq divanələr tək.
Dönmədik başına pərvanələr tək,
Eşq oduna yanışmadıq, ayrıldıq.


Davamı →

"Qərib Xəyal" kitabından mənalı misralar | Vüqar Biləcəri

 

Gəlir xəyalın hər gecə, nə yaxşı dindirir məni
Xəyal da olsa xoş gəlir, biraz sevindirir məni.

Qərib Xəyal, Vüqar Biləcəri

 


 

 • Heyranam bir Gülə, heyran ona cənnət bağı,
  Hurilər də ola bilməz atılan dırnağı...
 • Üzün gülür,gülər üzlüm,üzündə güllər açıb,
  Gözün gülür,qara gözlüm,gözündə güllər açıb.
  Dizin-dizin,könül,ol vadeyi məhəbbətdə,
  Sürünmüsən o qədər ki,dizində güllər açıb!
 • Gözünü qırpmadan sənçün öləni,
  Sən göz qırpımında atıb gedərsən
  Səni qəlb taxtında Yusif biləni
  Sən qul bazarında satıb gedərsən.
 • Bir qərib şam işığı, bir həzin hicran otağı
  Sənlə birlikdə keçən günlərə daldım sənsiz
                                  ***
  Ayrılıq bağçalarından sarı güllər dərdim,
  Sarı güllər kimi həsrətdə saraldım sənsiz..

Davamı →