İŞİD haqqında 7 ən məşhur mif

Son bir neçə ayda gündəlik xəbərlərdə eşitdiyimiz bir ad var: İŞİD. Bu dörd hərfin arxasında nə gizləndiyini bilirikmi? İngilis jurnalist Endryu Hosken iddia edir ki, sıravi insanların bu qorxulu təşkilat haqqında əksər bilikləri həqiqətlə üst-üstə düşmür. O yazdığı “QORXU İMPERİYASI: İslam dövlətinin içində” kitabında (EMPIRE OF FEAR: Inside the Islamic State by Andrew Hosken) bu terrorçu təşkilat haqqında geniş yayılmış 7 yalan haqqında məlumat verib.

1. İŞİD yeni terror təşkilatıdır və onun fəaliyyəti qısa müddət ərzində sürətli şəkildə genişlənmişdir, bu da 2014-cü ilin iyununda Mosul şəhərinin ələ keçirilməsi ilə nəticələnmişdir. 
Yalandır. Bu qrup 2001-ci ildə Təvid əl-Cihad (Təkallahlılıq və cihad) adı altında tanınırdı, və bundan da öncə təşkilatın təsisçiləri Talibanla birgə Əfqanıstanda döyüşüb və o dövrdən indiyə kimi təşkilatın adı azı 5 dəfə dəyişmişdir.  detorit 
Ardı →

Ön Asiyanın ərəb ölkələri

Suriya 1946-cı ildən müstəqil dövlətdir. Onun sahəsi 185,2 min.kv. km-dir. Əhalisi 18,44 milyona yaxındır. Əhalisi əsasən ərəblərdir. Kürdlər, türklər, türkmənlər, çərkəzlər, ermənilər və aysorlar başqaları yaşayırlar. Əhalinin 90 %-i müsəlmanlardır. Dövlət dili ərəb dilidir. Ərəblər 90 %, kürdlər və ermənilər 10 %- dir.
E.ə. III-II minillikdə bu ərazidə amori tayfaları yaşayırdılar. E.ə. 1500-cü ildə Misirin hakimiyyəti altına düşmüşdü. E.ə XIY əsrdə köçəri arami tayfaları Suriyaya soxulmuşdular. E.ə. YIII əsrdə Assuriyanın, e.ə. YII əsrdə Babilin, e.ə. 539-cu ildə Əhəmənilərin, e.ə. 333-cü ildə Makedoniyalı İsgəndərin, e.ə. 64-cü ildə Romanın, IY əsrdə Bizansın, YII əsrdə -640-cı il- ərəblərin hakimiyyəti altında olmuşdur. XI əsrin II yarısında Səlcuqların işğallarına məruz qalmışdılar.


Ardı →