Cadudan necə qorunmaq olar?

Cadudan, şeytanın vəsvəsəsindən qorunmaq üçün Uca Allaha sığınmaq, Uca Allaha sığınmaq üçün də Ona itaəti çoxaltmaq lazımdır:

Namaz qılmaq, həmçinin Uca Allahın buyurduğu bütün vacib əməlləri yerinə yetirmək (Ramazan orucu kimi);

Günahları tərk edərək onlardan tövbə etmək;

Qurani Kərim oxumaq, həmçinin gün ərzində evdə səslənməsinə qulaq asmaq. Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir:
Davamı →

Gözdəymə və cadu - mif yoxsa reallıq?

İnsanlar arasında sehr, cadu, fal, gözdəymə, ofsun kimi bəd əməllərə inananlar da var, inanmayanlar da. Bəzən kiminsə sehrin, cadunun, gözdəymə və ya ofsunun təsirinə məruz qaldığını iddia etməsinin şahidi oluruq. Onların bu cür düşünmələri özlərində daxili gərginliyə və ağır psixoloji duruma düçar olmaları ilə nəticələnir.

Cadugərlik Afrikada yaranıb


Tarixi qaynaqlara görə, sehrbazlıq, cadugərlik Afrikada yaranıb və tədricən dünyanın digər ölkələrinə yayılıb. Sehrbazlar və ya cadugərlər gördükləri işin əsl mahiyətini gizlədib özlərini fövqəltəbii güclərə malik olan şəxslər kimi göstərir, bu yolla insanları öz maraqları üçün təsir altında saxlamağa çalışırlar. Müqəddəs kitablarda bu cür hərəkətlər haram və günah sayılır. Bəd əməllərdən biri də gözdəymədir.
Ardı →

Cadu | Cadudan necə qorunmalı

İndi XXI yüzillik olsa da, insanlarımız cadu-bitikdən əziyyət çəkir. («Bitik» — qədim türkcə «yazı» deməkdir). Yazılmış, cızılmış, oxunub üfürülmüş müxtəlif cismlər vasitəsilə bədxahlar, qara magiya ilə məşğul olan, pula görə Allahını tanımayan zalım adamlara cadu etdirirlər. Təbii ki,  bu vaxt insanın əhvalı pozulur, iştahadan kəsilir, adi həyat ritmi dəyişir. İbadət, oruc tutmaq, müxtəlif dualar insanı pis niyyətli adamların şər işlərindən qoruya bilir. Üzügülər olub səmimi davranan üzüyola adamlara cadu az edilir. Tarixi qaynaqlar peyğəmbərimizə edilən cadudan bəhs açır.
Müslim əl-Buxari Aişədən rəvayət edir ki, bir dəfə Allahın rəsulu Məhəmməd peyğəmbərə (ona Allahın xeyir-duası və salamı olsun) cadu edilir. Bunun təsirindən xəstələnərək yatağa düşür. Nəhayət, Cəbrayıl bunun səbəbinin dərin quyuda daşın altında gizlədilmiş cadu olduğunu bildirir və cadunu oradan çıxarırlar.
Ardı →