Psixoloji xidmət və onun təşkili

1. Praktik psixologiya və psixoloji xidmət anlayışı
2. Məktəbə psixoloji xidmətin vəzifələri.
3. Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən psixoprofilaktik işlər.
4. Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən məsləhət (konsultativ işlər) işləri.
5. Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən diaqnostik işlər.
6. Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən korreksiya işləri.
7. Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən yardımçı işlər.
8. Məktəbə psixoloji hazırlığın diaqnostikası.
9. Məktəb psixoloqu tərəfindən ailələrlə aparılan iş.


Ardı →