İnsan nə zaman Tanrı axtarışına çıxdı?

Dünya miflərdən və məntiqdən ibarətdir. Ürəklə ağlın vəhdəti də deyə bilərik buna. İnsan tarixdən əvvəl də, indi də qəlblə ağlın arasında get-gəl edib.
Karen Armstronqun «Miflərin qısa tarixi» kitabında miflərin bizim həyatımıza təsirindən bəhs edir. Əslində biz bu həqiqəti bilirdik, sadəcə Karen Armstronq qollarını çırmalayıb bu işin mahiyyətini araşdırıb və ortaya gözəl bir kitab çıxarıb.

Davamı →

Herakl

Bizim hamımız güclü, qoçaq olmaq istəyirik. Səhərlər idman edir, soyuq su ilə bədənimizi möhkəmləndirir, bəzən özümüzü filmlərdəki qəhrəmanlara oxşadır, onlar kimi davranmağa çalışırıq. Hətta bizdən böyükləri o qəhrəmanlardan birinə oxşadır, dostlarımıza isə həmin qəhrəman kimi davranmağı tövsiyə edirik.

Görəsən, bizdən çox-çox əvvəl yaşayan insanlar da belə olub? Sənə danışacağım əsatirdən biləcəksən ki, lap qədimlərdə, heç bir texnikanın olmadığı zamanlarda insanlar qarşılaşdıqları çətinlikləri dəf etmək üçün necə qəhrəman obrazlar yaradıblar. Belə qəhrəmanlardan biri qədim yunanların Heraklıdır. Onun haqqında olan rəvayətlərdən ən məşhuru “Heraklın on iki qəhrəmanlığı” hekayəsidir. Yunan mifologiyasına görə, bu qəhrəman dünyanın sahibi Zevsin adi qadından — Alkmenadan olan oğludur.
Davamı →