Sahiblik hissi verdiyimiz dəyəri artırır

İnsanlar kifayət qədər lazımi informasiyaya sahib olduqda adətən rasional qərarlar verir. Bəs informasiya az olduqda? Lazımi informasiyanı toplayıb sonra qərar veririk, yoxsa necə?
Əhatəsində yaşadığımız mühit və təbiət bizi qərar verməyə öyrəşdirib, yəni hər bir halda qərar verməyə meyilliyik, daha dəqiq desək, bu, bizim üçün bir ehtiyacdır. Elə bu səbəbdən də lazımi informasiyamız olmadıqda belə çox şey haqqında qərar vermiş oluruq.

Davamı →

1.1. Kommersiya işi haqqında anlayış və onun mahiyyəti

Kommersiya — ticarət sahibkarlığının və ya biznesinin bir növüdür. Kommersiya — latın mənşəli söz olub (commercium), hərfi mənada ticarət deməkdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, «ticarət» termini ikili məna daşıyır: bir tərəfdən iqtisadiyyatın müstəqil sahəsi kimi səciyyələnir, digər tərəfdən isə əmtəələrin alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş mübadilə prosesini əks etdirir. Kommersiya fəaliyyəti ticarətin ikinci anlayışı mənfəət əldə etmək məqsədilə alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş ticarət proseslərini özündə əks etdirir.


Ardı →

Sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən qadınlara tövsiyələr

Sahibkarlıqla məşğul olmaq qərarına gələn xanım!

İlk növbədə, dərindən fikirləş və yoxla, gör sahibkar olmaq üçün səndə bütün məlumatlar, imkanlar və keyfiyyətlər varmı?

Bil ki, məsələnin həllini başqalarının üzərinə qoymağı, onlara həvalə etməyi sevən, məsuliyyətdən, riskdən qorxan, yalnız yuxarının əmrilə fəallıq göstərən şəxsin biznesdə müvəffəqiyyətə nail olması çətindir. Bilməlisən ki,sahibkarın tipik əlamətləri bunlardır:

Dinamiklik, çeviklik, fəallıq, özünə inam, riskə hazır olmaq, işgüzarlıq,əzimlik, məqsədə nail olmaqda israrlılıq, digərləri ilə təmas qurmaq, böyük iş yükünün öhdəsindən gəlmək, həmin sahədə geniş biliyə sahib olmaq, hadisələrə olduqca tez reaksiya verməyi bacarmaq…


Sən aşağıdakı suallar vasitəsilə özünün şəxsi keyfiyyətlərini yoxla, nəticələr çıxar, lehinə və əleyhinə onları müəyyənləşdir:

• On iki saatdan çox iş gününə tab gətirmək üçün fiziki cəhətdən kifayət qədər möhkəmsənmi?

• Eyni vaxtda müxtəlif problemlərlə üzləşdikdə özünü itirməmək, çaşıb qalmamaq üçün mənəvi

Ardı →

Şəxsi mağazanı necə açmaq olar?

Geyim mağazasının açılışından bir gün əvvəl onun sahibi peyda oldu. O, artıq dizaynı bəyənmiş, ticarət avadanlığına «hə» demiş, hətta çeşidin seçimi zamanı özü şəxsən iştirak etmişdi. Fikirli halda 400 kvadrat metr ticarət meydanını gəzdi. Hər şey yaxşı idi, lakin nə isə çatmırdı… «Bəs personal?!» — deyə o, dəhşət içində qışqırdı. Gülməyin, bu, olmuş əhvalatdır. Mağaza açanda nəyi unutmaq olmaz? Aşağıda naməlum qalmaq istəyən üç mağaza direktorunun köməyilə hazırlanmış check-list verilmişdir.
1. Mağazanın ideyasının seçilməsi. Ən vacib sual budur. Sizin satmağa hazırlaşdığınız şey bazara lazımdırmı? Seçilmiş sahədə mövcud rəqiblər necədir? Böyük, orta və ya kiçik mağaza? Fikirləşin, ticarətin təşkili forması necə olacaqdır – piştaxta, özünəxidmət və ya qarışıq? Bir mağaza, yoxsa şəbəkə? 


Davamı →