Küsmərəm...

     Məhəbbət saymadı məhəbbətimi,

     Yar atdi mən yandım, oddan küsmərəm.
     Bircə baxışı da çox görür mənə,
     Günah ürəkdədir, gözdən küsmərəm.

     Ah çəkim yaxşi bax, aman belədi,
     Danışım qulaq as, kaman belədi.
     Bu çürük, bu alçaq zaman belədi,
     Mən o şöhrətpərəst qızdan  küsmərəm.

     Sücaət, bir qəlbi min daşa çaxdım,
     Həsrətdən şam kimi əridim, axdim.
     Özüm bilirəm, yamandı bəxtim,
     Vallah, ay insanlar, sizdən  küsmərəm.
Davamı →