Bayılma irsi xəstəlikdir

Müasir tədqiqatlar sübut etmişdir ki,bayılma və ya ürəkkeçməsi geetik olaraq əlaqəli olan xəstəliklər qrupuna aiddir.Belə ki,genetik bağlı insanlar (qohumlar) digərlərinə nisbət eitbarilə daha çox bayılma halları ilə üzləşə bilər.İdentik olan və olmayan əkizlər üzərində tədqiqat aparan amerikalı mütəxəssislər bayılmanı düşündüyümüzdən daha yüksək bir şəkildə genetik əlaqəli olduğunu iddia edirlər.Bayılma insanın öz huşunu hər hansı bir emosional stressə cavab olaraq ani şəkildə itirməsi ilə baş verir.İnsanların bəziləri daha tez,digərləri ara-sıra bu halı yaşasa belə başqa bir qrup insana bayılma ümumiyyətlə yad bir termindir.


Ardı →

Spermsiz kişilər

Azospermiya kişi mənində sağlam çoxalma qabiliyyətli hüceyrələrin olmamasıdır.Bunun infeksion,cərrahi əməliyyat sonrası,genetik,xronikxəstəliklər,böyrək və qaraciyər  çatışmazlığı,istifadə olunan dərmanlar,radiasiyaya məruz qalma kimi bir çox səbəbi var.


Ardı →

Genetika

XX əsrin əvvəllərində bitkiçilikdə və heyvandarlıqda tədqiqatlar nəticəsində əlamətlərin valideynlərdən nəslə keçməsi haqqında çoxlu məlumatlar toplanmışdır. XVIII əsrin ikinci yarısında alman alimi İ.Kelyerter 54 növ bitkilərin hibridlərini tədqiq edərək əlamətlərin nəslə keçməsinin bəzi qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişdir. O, ilk dəfə olaraq bitkilərdə müxtəlif cinslilik aşkar etmişdir. Bundan əlavə Fransada O.Sajre və Ş.Noden, İngiltərədə T.Nayt, Almaniyada A.Qartner bitkiçilikdə növlərarası və növdaxili çarpazlaşmalar nəticəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən nəticələr əldə etmişlər.


Ardı →