Qırmızı qurd eşənəyi

     Qırmızı qurd eşənəyi (Lypus erythematodes) xronik xəstəlikdir.Vaxtaşırı kəskinləşir.Xəstəlik orqanizmin autoimmunizasiyası fonunda birləşdirici toxumanın sistem dezorqanizasiyası,dərinin,damarların,daxili orqanların zədələnmələri ilə xarakterizə olunur.Buna başqa adla Libman-Saks xəstəliyi də deyilir.İkinci qrup autoimmun xəstəliklərə aiddir.Çox əksər hallarda cavan yaşlı (təxminən 18-25) qadınlar arasında rast gəlinir.


Ardı →

Qanaxmalar zamanı ilk yardım

Bədbəxt hadisələr nəticəsində qanaxmalar əmələ gəlir.

Belə hadisələr istehsalatda, məişətdə, nəqliyyatda, idman meydançalarında və. S baş verə bilər. Bütün zədələnmələr arasında əsas yeri uşaq zədələnmələri tutur ki, bu da daha çox uşaqların nəzarətsiz qalıqları üçün olur.


Ardı →

Siqaretin orqanizmdə törətdiyi zərərlər!!!

Siqaret tütün bitkisinin qurudulmuş yarpaqlarından hazırlanır. Tütün müxtəlif cür yəni burunotu kimi çubuqla çəkilir. Tütün istər turubka, istər müştüklə çəkilsin, istərsə də tütünün yarpaqlarından hazırlanmış uzun və qalın siqaretlərdən istifadə olunsun bütün bunlar nikotinin  insan orqanizminə göstərdiyi zərərli təsirin qarşısını ala bilməz. Tütünün və hər cür siqaretin zərərsiz olanı çəkilməyənidir. Bir sözlə insan orqanizmi üçün ən zərərli vərdiş heç şübhəsiz siqaret çəkməkdir.


Ardı →

Sağlamlıq və sən

Keçmişin yadigarı olan ayrı-ayrı təcrübi məsələlərin yada salınması, xüsusilə xalq təbabətinin bəzi özünü doğrultmuş üsul və vasitələrdən istifadə edilməsi heçdə müasir elmi uğurları, sürətli elektron maşınlarını, kompyuterləşməni inkar etmək deyildir.

Bəşər övladı hələ lap qədimdən həyatda qarşıladığı müxtəlif nasazlıqlarla mübarizəyə başlamışdır.O yaşamaq naminə bir sıra dərdlərin dərmanını tapmağa nail olmuş tədricən öz təcrübəsini genişləndirərək indiki nəzəri biliklərin özülünü qoymuşdur.


Ardı →

Hamiləlik və qidalanma

Hamiləlik zamanı düzgün qidalanma dölün normal böyüməsi və inkişafı üçün əsas şərtdir. Gələcək ana qida vasitəsi iə yeni orqanizmin yaranması üçün lazım olan enerci və madələr qəbul edir. Dölün genetik proqramının düzgün getməsi üçün olan kimyəvi proseslərin dəqiq və sürətli baş verməsini təmin edən mikroelementlər və vitaminlər də orqanizmə qida vasitəsi ilə daxil olur.


Ardı →

Hamiləlik zamanı USM

Ultrasəs müayinəsi (USM) – hamiləliyin gedişinə nəzarət edilməsi üçün ən çox məlumat verə biləcək müayinə üsuludur. Məhz USM-in köməyilə hamiləliyin gedişi, dölün vəziyyəti barədə məlumat almaq olur.

Bu isə bir çox pozulmaları vaxtında aşkar edərək müvafiq tədbirlər görməyə imkan verir. Qadınlar hamiləlik dövründə USM-dən keçməkdən qorxmamalıdırlar. Bu barədə çox danışılsa da, ultrasəs müayinəsinin dölə mənfi təsir etməsi barədə ciddi sübutlar aşkar edilməmişdir.


Ardı →

Bədənimizdəki elektrik sistemi

Bədəniniz hər gün müntəzəm qulluq tələb edən elektriklə işləyən texnoloji cihaz kimidir. Bir əzələniz hərəkət etdikdə elektrik yük boşalması əmələ gəlir. Beyinin əmrlərini daşıyan siqnallar, orqanizmdən beyinə doğru hərəkət edən bütün duyğu siqnalları, hüceyrənin bölünməsi, ürəyin döyünməsi elektrikdir Əslində, bütün kimyəvi reaksiyalar elektrikdir, çünki molekulyar səviyyədə elektronlar ötürülür, paylanır və ya dəyişikliyə məruz qalır. İnsan orqanizmində elektrik olmayan heç nə yoxdur. Siz dincəlmək üçün uzandıqda belə enerji hasilatı ilə əlaqədar çətin proseslər iradənizdən asılı olmayaraq baş verir: ürəyiniz döyünür, ağciyərlərinizə oksigen gedir və s.
Ardı →

Südün faydası

Südü mətbəxdə bir çox məqsədlə istifadə edə bilərik. Tək baŞına içilə bilər, qəhvəyə, Şirniyatlara əlavə oluna bilər. YaxŞı sütü mətbəx xaricində baŞqa hansı məqsədə istifadə edə bilərik heç düŞündünüzmü?

GünəŞ yanığına yaxŞı gəlir
Yazın ən böyük problemlərindən biri günəŞ yanıqlarıyla yaxa qurtarmaqdır. Tətildəikən yanıqlardan tez xilas olmaq istiyirsiniz süt tozu, maye süt, çox az duz və su qarıŞığını günəŞdən zərər görən bölgələrinizə sürtün.
Südün yumŞaltma xüsusiyyəti dəriniz üçün həqiqətən faydalıdır. Yarım stəkan süt tozuyla suyu qarıŞdırın. Ardından maska kimi üzünüzə sürtün və 30 dəqiqə üzünüzdə gözlədin. Yuduqdan sonra dərinizin nə qədər yumŞaldığını görəcəksiniz.

Ardı →

Kivinin faydaları

  • Flora
Kivi meyvəsi vitamin, flavonoit və minerallar baxımından olduqca zəngindir. Xüsusilə, ehtiva etdiyi C vitamini, kalium və beta-karoten kivini möcüzə bir meyvə etməkdədir.

İtaliyadakı araşdırmalar kivinin xüsusilə 6-7 yaşında uşaqlarda tənəffüs yolları üzərində möcüzə kimi təsirlər yaratdığını göstərir. 
Ardı →

Meyvələrin möcüzəsi

Şaftalı

Şaftalı xoş ətirli və şirəli meyvəsilə demək olar ki, bütün meyvələrdən fərqlənir. Meyvəsində 10 – 12 %-ə qədər şəkər, 0,8 % üzvi turşular, pektin, karotin, C və B vitaminləri, mineral maddələrdən: kalium, natrium və dəmir duzları var. Toxumlarının tərkibində isə 50 – 60 % əla keyfiyyətli piyli yağ və panqam turşusu olur. Elmi təbabətdə şaftalı toxumlarından

alınan piyli yağdan bir sıra məqsədlər üçün geniş istifadə olunur. Məsələn, bu yağdan emulsiya hazırlayıb körpə uşaqlarda tez-tez baş verən qarın ağrılarında zərif işlətmə dərmanı kimi


Ardı →