Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri

Mühazirə 14. Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri
Plan:

 1. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri
 2. Azərbaycan ailəsinin milli-mənəvi dəyərləri
 3. Azərbaycan ailəsində qadına-anaya müqəddəsliyin rəmzi kimi baxılması; ailə dəyərlərində qadının rolu; ailə dəyərlərində kişinin rolu.
 4. Azərbaycan ailəsində əxlaqi dəyərlərin əhəmiyyəti.
 5. İslam dini Azərbaycan ailəsinin mənəvi dəyəri kimi.
 6. Qloballaşma prosesində Azərbaycan ailəsində baş verən dəyişikliklər və onlara təsir edən amillər.

Davamı →

Ailə tərbiyəsinin psixoloji xüsusiyyətləri, ailədə valideyn-övlad münasibətlərinin psixologiyası

Mühazirə 12. Ailə tərbiyəsinin psixoloji xüsusiyyətləri, ailədə valideyn-övlad münasibətlərinin psixologiyası
Plan:

 1. Tərbiyə haqqında anlayış. Ailədə tərbiyəedici funksiyanın mahiyyəti
 2. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə tərbiyəsinin rolu
 1. Valideyn-övlad arasında emosional münasibət
 2. Uşağın tərbiyəsində mühafizəkarlığın səviyyəsi
 3. Nənə və babaların ailədə uşaqların tərbiyəsində rolu

Davamı →

Ailədə şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin aspektləri

Plan:

1.Şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin psixoloji mahiyyəti

2.Ailədaxili ünsiyyətin xarakteristikası və özünəməxsusluğu

3.Ailədə intim şəxsi münasibətlər ünsiyyətin tipi kimi

4.Ailədə tənhalıq problemi. Mənəvi ünsiyyət anlayışı

5.Verbal və qeyri-verbal kommunikasiya

6.Ailədaxili münasibətlərdə interaksiyanın əhəmiyyəti

7.Ailədaxili münasibətlərdə sosial persepsiyanın əhəmiyyəti

8.Ailədə şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə attraksiya

9.Ailədaxili münasibətlərin tənzimlənməsində treninqlərin keçirilməsi


Davamı →

Ailə psixologiyasının predmeti, vəzifələri və tədqiqat metodları

MÜHAZİRƏ 1. Ailə psixologiyasının predmeti, vəzifələri və tədqiqat metodları

Plan:

1.      Ailə psixologiyasının predmeti və vəzifələri

2.      Ailə psiхоlоgiyаnın müаsir еlmlər sistеmində yеri və bаşqа еlmlərlə əlаqəsi

3.      Ailə psixologiyasının tədqiqat metodları

Sual 1.   Elmlər bir-birindən obyektinə görə yox, predmetinə (mövzusuna) görə fərqlənirlər. Elmin obyekti dedikdə, onun tədqiq etdiyi real gerçəklik nəzərdə tutulur. Bu baxımdan insanları və heyvanları öyrənən bütün elmlərin obyekti eynidir. Elmin predmeti dedikdə, onun öz obyektindən ayırd etdiyi, seçdiyi cəhətlərə hansı baxımdan, hansı nəzəri və ya praktik aspektdə yanaşması nəzərdə tutulur.


Davamı →

Gec ailə quranlar niyə daha xoşbəxtdirlər?

 • Sevgi
Sosial mühitin təzyiqinə görə ailə quranların sayı çoxalır. Beləliklə, insanlar ailə qurmaq üçün deyil, müvəqqəti hisslər və tək qalmaq qorxusu səbəbindən buna tələsirlər. SİA-nın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu mövzuda aparılan araşdırmalar gec yaşda evlənənlərin daha xoşbəxt olduğunu söyləyib. Bəs bunun səbəbi nədir?
Psixoloqlara görə, böyük bir əlaqə qura bilmək üçün, 6 prinsipə əsaslanmalıyıq. Bu 6 prinsipi qəbul etdiyimiz zaman evlənməyə hazır ola bilərik.

Davamı →